Svensk bulletin 01/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0601S
Kanslibulletin 01/06 14.1.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Silent Key
Radioamatörkurs - för scouter och även andra - börjar i Tammerfors
T2-kurser i Västra Finland och Österbotten
Bemärkelsedagar
CW-övningarna förnyas
DX-tips
IOTA-tips
Problem i loggadressen för NORAs Jultävling
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

WYLE 40-award finns att fås

Rundradions personalförening, radioamatörklubben Yle Amateurs OH2NM / OH2YLE fyller i år 40 år. För att fira detta kan ett WYLE 40-award förtjänas. Reglerna finns på sidan 10 i decembernumret av tidningen Radioamatööri samt på klubbens webbplats: http://koti.mbnet.fi/enenko/OH2NM/.

John Blund är vaken

John Blund, dvs Rundradions personalförening, radioamatörklubben Yle Amateur är igång under januari enligt följande: OH2NM i NRAU tävlingen i morgon, den 15 januari, operatör är Veka OH2VB, QTH Bodom. OH2YLE i sin tur är igång lördagen den 21 januari, operatör Markku, OH2BLV, QTH Kärkölä. Håll QSOn med dem!

OH2ET igång

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry är igång på 50-årsdagen av returneringen av Porkkala hyrområde den 26 januari. En station med anropet OH2ET är igång hela dagen på åtminstone 80 och 20 meter, på SSB, CW och RTTY. Radioamatörerna var även med vid överlåtandet av Porkkala, och den första radiostationen på området var igång redan den 29 januari 1956.

Klubbarnas årsmöten

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset i Viasvesi, onsdagen den 25 januari 2006 klockan 19.00. En regeländring kommer att föreslås. Välkomna!

Välkomna på årsmöte till Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE. Samtdigt tillbringas en trevlig kväll, och samling sker i Nurmes, i Hyvärilän matkailukeskus bastu- och mötesutrymme den 28 januari 2006, klockan 18.00. Adressen är Lomatie, 75500 Nurmes. Tilltugg och drycker ombedes var och en hämta åt sig själv, eftersom det oftast blev varmt och svettigt i bastun. I programmet finns kvällsfirande, bastubadande, årsmöte, grillande, drycker och helt säkert många historier. Det finns även en möjlighet att hämta utgående QSL-kort till klubben QSL-manager.
Ytterligare information fås från Marko, OH7ET, 040 828 7762 och Kimi, OH7KIM, 040 580 7372.

Polyteknikkojen Radiokerho 60 år

Polyteknikkojen Radiokerho inbjuder alla gamla och nuvarande medlemmat till Otnäs för att fira klubbens 60-åriga strapatser på fredagen den 17 mars 2006. Anmäl dig till festligheterna på internet före den 13 februari, adressen är prk.tky.fi. Ytterligare information fås av Iiro Sundberg, p. 040 718 8486.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Juhani Hemming, OH6EB; Erkki Kujala, OH1MCX och Erkki Auvinen, OH9MTY, lämnat oss.

Vi hedrar Juhani Hemmings, Erkki Kujalas och Erkki Auvinens minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs - för scouter och även andra - börjar i Tammerfors

En radioamatörkurs som hålls för scouter, och även andra intresserade börjar i Tammerfors på torsdagen den 26 januari klockan 18.30. Kursen hålls i Tampereen radioamatöörits klubbutrymmen i Pyynikki utsiktstorn. Efter kursen och tenten påbörjas byggnadsprojekt, efter vilket allihop har en billig radio för VHF- eller UHF-området. Ytterligare information och frivillig förhandsanmälning kan göras till adressen: teemuko ät iki.fi

T2-kurser i Västra Finland och Österbotten

Såvida det finns tillräckligt med intresserade ordnas det undervisning för T2-modulen under våren 2006, enligt följande:

- söndag- och/eller måndagkvällar på området Åbo-Björneborg

- torsdagkvällar i Vasa, efter T1-kursen

- lördagar i Vasa, efter en eventuell internetkurs eller nätföreläsning

- andra kvällar annanstans i Österbotten, Syd- eller Mellersta Österbotten i samarbete med andra radioamatörklubbar i området.
(Vid behov kan även en T1 kurs hållas)

I kurserna ingår även kommunicering i Moodle-inlärningsmiljö. Vid behov får du hjälp i dina studier av andra kursdeltagare och kurshållare utanför egentlig kurstid.

Kursböckerna, som vid behov sambeställs är: Tiimissä hamssiksi, Tiimissä hamssiksi 2 och Utbildningsstyrelsens bok Grunder i radioteknik.

Kontaktperson är Rauno Vauramo, OH6AYW, tfn. 044 317 4555 eller rv ät puv.fi

Bemärkelsedagar

75 år
16.01. Ilmari Ahola, OH2WA
23.01. Holger Granholm, OH0NC

60 år
19.01. Erkki Tuominen, OH3VB
19.01. Heikki Kyöstilä, OH2YN
23.01. Veikko Pekola, OH1AWW
23.01. Ilmo Mikkola, OH1EP

50 år
14.01. Kari Honkaharju, OH6LME
14.01. Kari Hirvilammi, OH6GN
17.01. Oke Riihelä, OH5ME / OH2OKE
19.01. Jaakko Hulkko, OH8NJ
19.01. Pentti Kotilainen, OH2BMM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-övningarna förnyas

CW-övningarna startar igen den 15 januari och tar slut i slutet på april. Den dagliga övningstiden har även fått den ändringen att den består av fyra en timme långa perioder. Första perioden börjar 15.30 och den sista 18.30. Med den nya fördelningen fås en smidighet i övningarna, så att man lättare märker konditionsändringar och operatörerna lättare kan planera sina personliga ärenden. Frekvenser, kontaktpersoner och områden är fortfarande de samma. 73 de OH3KRB

DX-tips

T88SM Palau, fram till den 17 januari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via JA6EGL. Även T88AQ, QSL via JH6WDG och T88CM, QSL via JA6CM är igång.

V31YN Belize, fram till den 20 februari, CW, mest 160 och 80 m. Operatörerna gör en resa till ön NA-180 den 1-8 februari, där kör man 40 m och uppåt.

V8FBO Brunei, fram till den 16 januari, QSL direkt eller via byrån åt. ÄVen V8FVV, QSL direkt via G0KBO, via bureau UA6AF och V8FBR, QSL direkt via G0KBO, via byrå RN6BR är igång.

D2DX Angola. Janne, OH3DD, har varit igång från Angola på åtminstone 30 och 20 m. QSL via OH2BAD.

OH-männens T30DX-operation blir inte av p.g.a. transportproblem.

IO1 Italien, 15 IO1-prefixiga stationer är igång för att fira Vinterolympiska spelen. Stationerna är igång fram till den 9 februari. QSL-kort skickas automatiskt via byrån. QSL via I1JQJ.

På kommande:

6O0N Somalia, 19.1.-2.2., 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via I2YSB.

IOTA-tips

CE6TBN/7 SA-046, fram till den 15 januari, 40-20 m, CW och SSB. QSL via CE6TBN.

UA0FBS, AS-018, fram till den 31 januari. Stationen har varit igång på 20 m SSB 0500-0700 UTC. QSL via UA0FBS.

9M2/PA0RRS, AS-015, fram till den 8 mars. Eventuellt sker även en tripp till ön AS-058. QSL direkt via PA0RRS.

Problem med loggadress till NORAs Jultävling

Av någon anledning har inte jultävlingens e-post adress joulukisa ät sral.fi fungerat under detta år. Många loggar har anlänt fram till den 31 december, men efter det inget. Ifall du skickat en logg i elektronisk form, men inte fått bekräftelse att loggen mottagits, ber vi dig skicka loggen till oh1eb ät sral.fi. Vi ber om ursäkt för det skedda. Loggar tas emot fram till den 16 januari.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Midwinter Contest och NRAU.

Nästa tisdag, den 17 januari står NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas The International United Teenager Contest, HA DX Contest och UK DX RTTY Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22 januari klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ