Svensk bulletin 03/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0603S
Kanslibulletin 03/06 28.1.2006

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 4.2.
Klubbarna meddelar
Lärare söks för nationell radioamatörkurs
Bemärkelsedagar
OH-män i Honduras
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
CQ WW 160 meter CW Contest detta veckoslut
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 4.2.

Inkommande lördag, den 4 februari hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar klockan 14.00 finsk tid och slutar klockan 15.00. Frekvensen är den gamla bekanta, dvs 3685 kHz.

Styrelsetimmen hålls den första lördagen varje månad, såvida den eller fredagen är en helgdag. I början av frågetimmen anmäler sig alla närvarande styrelsemedlemmar och efter det kan man ställa frågor åt dem. Frågor kan även ställas på förhand till förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmen.

På internet finns ett forum för frågetimmen, där man kan ställa frågor. Frågorna skickas via e-post till kyselytunti ät sral.fi. Frågorna och svaren publiceras på forumet senast efter följande styrelsemöte. Ifall det finns tid över på bandet, behandlas även dessa frågor på frågetimmen. Till forument för frågetimmen kommer man via SRAL:s webbplats första sida via länken "SRAL".

Klubbarna meddelar

Ham Finland ry stipendiet är utdelat

Utifrån de ansökningar som kommit in har Ham Finland ry fattat beslutet att bevilja stipendier åt Thomas, OH6NT och Simo, OH1BS. Motivering för stipendiet var en aktiv verksamhet i samband med radioamatörteknik år 2005. Föreningen kommer även att bevilja stipendium år 2006. Stipendiets ansökningsgrunder kommer att presenteras senare.

Klubbarnas årsmöten

Välkomna i stora grupper till Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry:s, OH7ABE, årsmöte och samtidigt för att tillbringa en kväll på klubben! Vi samlas i Nurmes i Hyvärilän matkailukeskus i bastu- och mötesutrymmena idag, den 28 januari 2006 klockan 18.00. Adressen är Lomatie, 75500 Nurmes. Knytkalas, var och en tar med vad de behöver! I programmet finns kvällsfirande, bastubadande, årsmöte, grillning, drickande och säkert diskussionsämnen. Möjlighet att hämta med sig utgående QSL-kort finns också! Mer information fås från tfn 040 828 7762/Marko, OH7ET eller 040 580 7372/Kimi, OH7KIM.

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte den 12 februari 2006 klockan 14.00 på klubben. Välkomna. Styrelsen.

Lapuan Radiokerho ry, OH6AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset den 12 februari klockan 13.00. Välkommen!

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben den 14 februari 2006 klockan 18.30. Adressen är Puosuntie 2, Åbo. Årsmötesärenden behandlas. Kaffe och bulla. Välkomna! Styrelsen.

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte den 15 februari 2006 klockan 19.00. Märk att dagen för undantags skull är onsdag. Mötesplatsen är Järvenpään Seurojentalo och klubbutrymmena i nedre våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Alla med och fatta gemensamma beslut!

Lärare söks till nationell radioamatörkurs

Lärare söks för en radioamatörkurs som ordnas via internet. Kurssen verkställs genom tvåvägs "internet-tv-sändning", och kursen skall hållas i mars och april. Goda lärare och medhjälpare behövs, anmäl ditt intresse åt Marko, OH2LRD så snabbt som möjligt. Han nås t.ex. per e-post: oh2lrd ät sral.fi. Mer information om kursen och områden där lärare saknas finns på SRAL:s webbplats på http://sral.fi.

Bemärkelsedagar

85 år
02.02. Pesonen Pekka, OH2QI
03.02. Hytönen Voitto, SM5VPQ/OH6GAG

80 år
01.02. Petäinen Reima, OH2IJ

75 år
02.02. Pesonen Matti, OH7SM

70 år
30.01. Pekka Tourunen, OH7JRZ
01.02. Hyppönen Antti, OH4RQ

60 år
29.01. Bo Ahlnäs, OH2BHU / OH1BA / OH0BHU / OH2-833
31.01. Heikki Pernu, OH3-2625
05.02. Järvinen Juhani, OH1JJ/OH1-9003

50 år
30.01. Antero Hassinen, OH1JX

Finlands radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OH-män i Honduras

Heikki, OH3JF, och Henri, OH3JR, är på väg till Honduras den 23 februari, och stannar i landet till den 17 mars 2006. Anropet de använder kommer att vara HQ9F, som används på CW, phone och RTTY. Två fullständiga HF-stationer kommer att finnas, liksom även två slutsteg och bra antenner för låga band. Fokus kommer att hållas på 160-30 meter. Högre band komme rinte att glömmas heller, så kom ihåg att hålla kontakt även på dessa! Finländare ombedes lyssna nära pile-up kanterna, samt på de sched-frekvenser där resande Finländare brukar hålla till, ca klockan 14.00-16.00. Frekvenserna är 14267, 21267 och 21348 kHz. En onlinelogg kommer att försöka hållas up-to-date på adressen: http://personal.inet.fi/private/oh3jr/hond.html. QSL via OH3MKH.

DX-tips

6O0N Somalia, fram till den 1 februari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Stationen deltar inkommande veckoslut i CQ WW 160 meter Contest. QSL via I2YSB.

9G5XA Ghana, fram till den 6 februari, HF-band, CW. QSL via G3SWH.

W8GEX/KP2 och WZ8D/KP2, US. Virgin Islands, fram till den 31 januari, 160-6 m, CW, SSB, PSK. WZ8D/KP2 är igång detta veckoslut i CQ WW 160 meter Contest. QSL till hemanrop.

PJ2/K8ND Curacao, fram till den 31 januari. QSL till hemanrop. Operatören deltar detta veckoslut i CQ WW 160 meter Contest i single operator-klassen med anropet PJ2T. Efter tvälingen är operatören igång mest på låga band. QSL via N9AG.

VQ9LA Chagos Island, igång i 160 meter Contest CW del. QSL enligt operatörens instruktioner.

På kommande:

J37LR Grenada, 1.2.-5.4, 40-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK.

IOTA-tips

CO3JN/1, CO2WL/1, CO3LF/1, CO3CJ/1, CO3VK/1 och CO3ET/1, NA-093, fram till den 29 januari, 40, 20, 17 och 15 m, CW, SSB och PSK. Den 28 januari är operatörerna igång med anropet T41JM. QSL för alla anrop via IZ8EBI.

PY2EL/P och PY2WC/P, SA-024, alla band, CW, SSB och digimodes. QSL till hemanrop.

På kommande:

CE6M, IOTA SA-061, fyr ARLHS CHI-024, den 1-5 februari, 160-10 m, CW, SSB och PSK31. QSL via CE6AMN.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW 160 meter CW Contest, REF Contest, BATG RTTY Contest och UBA DX Contest.

Nästa torsdag, den 2 februari står NAC 10 m i tur.

Nästa veckoslut tävlas AGCW Straight Key Party och SRAL:s Grundtävling.

CQ WW 160 meter CW Contest detta veckoslut

I CQ WW 160 meter CW Contest får man poäng för OH QSO:n. För att ge poäng åt deltagande stationer räcker en 80 meters dipol (och antenntuner) och 100 watts effekt. Åtminstone OH6XX, OH0Z och OH0L kommer att göra sitt bästa. Alla med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 5 februari klockan 15.00 på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ