Svensk bulletin 04/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0604S
Kanslibulletin 04/06 4.2.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
5 MHz aktivitetsdag 11.2.
SuitSat - en onormal radioamatörsatellit
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Klubbars årsmöten

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte den 12 februari 2006 kl 14.00 på klubben. Välkomna! Ledningen

Lapuan Radiokerho ry, OH6AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset söndagen den 12 februari kl 13.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben den 14 februari 2006 klockan 1830. Adress: Puosuntie 2, Åbo. Årsmötessaker behandlas. Kaffe och bulla finns. Välkomna! Styrelsen

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte den 15 februari klockan 1900, märk att det är en onsdag. Mötet hålls i nedre våningen av klubbutrymmena i Järvenpään Seurojentalo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Alla med och fatta gemensamma beslut!

Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 16 februari klockan 1830 i klubbutrymmena på Stålarmsgatan 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Keski-Suomen radioamatöörit, OH6AD, håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 19 februari klockan 1300 i klubbutrymmena i Jyväskylä. Adressen är Kuntoportti 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Bemärkelsedagar

85 år
08.02. Laine Urpo, OH2YM

75 år
11.02. Roisko Unto, OH2HY

60 år
05.02. Järvinen Juhani, OH1JJ/OH1-9003
09.02. Makkonen Pentti, OH7TH
10.02. Mäkivuoti Juhani, OH3-7648
12.02. Hirvonen Pauli, OH2MSN
13.02. Painilainen Harri, OH3MC

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

5 MHz aktivitetsdag 11.2

Året 2006 internationella aktivitetsdagar på 60 meter, alltså 5MHz frekvensområdet är andra lördagen varje månad klockan 1600 UTC. Kontakter löns att försöka hålla ända tills morgonen, då man kan nå USA och Kanada med hjälp av gray line -effekten.

Användning av 60 meter är enbart tillåtet för klubbstationer, och för aktivitet där bör man ansöka om skilt tillstånd. För finländarnas del är enbart USB och prat tillåtet (2K80J3E). Maximala effekten är 50 W.

Vi hörs på 60 meter!

SuitSat - en onormal radioamatörsatellit

Den 3 februari skickades en speciell satellit som bär namnet SuitSat från rymdstationen ISS. SuitSat är en gammal rymddräkt, i vilken man bl.a. fäst en radioamatörsändare. Satelliten fungerar på frekcensen 145.990 MHz, FM. Uteffekten är en watt, sändningen innehåller ljudmeddelanden, telemetri och SSTV-bilder. I rymddräkten finns även en CD-skiva, som innehåller bl.a. dikter och bilder som skolbarn gjort. Mer information från: www.sral.fi.

DX-tips

9G5XA Ghana, fram till den 6 februari, HF-banden, CW. QSL via G3SWH.

TO2FG Guadeloupe, fram till den 3 mars, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via F6HMJ.

FR/G3TXF Reunion, fram till den 5 februari, 40-10 m, CW. QSL via G3TXF.

FO/HG9G Marquesas, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL direkt via HA8IB.

J37LR Grenada, fram till den 5 april, 40-10 m, CW, RTTY, PSK och SSB. QSL via VE3EBN.

På kommande:

3Y0X Peter One, från och med den 6 februari, ifall landstigning på ön lyckas. I programmet ingår CW, SSB och digimodes, 160-10 m. På digimodes kör man speciellt på 20 och 30 meters banden. Från och med den 13 februari hålls även EME-kontakter. QSL via N2OO.

P40G Aruba, den 8-20 februari, deltar i CQ WPX RTTY-tävlingen eller ARRL CW DX contest. QSL via I2EOW.

IOTA-tips

3B8/DJ5HD, AF-049, fram till den 15 februari, 80-10 m, CW och SSB. QSL via DJ5HD.

LU/G0HFX, SA-008, fram till den 13 februari, mest CW, QSL via G0HFX.

XF1K, NA-124, fram till den 5 februari, CW och SSB. QSL via N6AWD.

På kommande:

CE5S, SA-070, den 7-10 februari, CW och SSB. QSL via CE6NE.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas AGDW Straight Key Party och SRALs grundtävling

Nästa tisdag, den 7 februari står NAC VHF i tur, och på torsdag den 9 februari NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, Dutch PACC Contest och RSGB 1,8 MHz Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vecka, lördagen den 11 februari klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +-QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ