Svensk bulletin 05/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0605S
Kanslibulletin 05/06 11.2.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Silent key
T2 kurs börjar i Åbo
5 MHz aktivitetsdag 11.2.
Bemärkelsedagar
Gästa kommunikationsverket
Nästa evenemang med traditionella radioapparater 4.6.2006
John Blund igång
DX-tips
IOTA-tips
Specialanrop igång
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Klubbarnas årsmöten

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt årsmöte på söndag den 12 februari 2006 kl 14.00 på klubben. Välkomna! Styrelsen

Lapuan Radiokerho ry, OH6AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset den 12 februari kl 13.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte nästa tisdag, den 14 februari 2006 klockan 18.30. Mötet är i klubbutrymmena på Puosuntie 2, Åbo. Årsmötesärenden behandlas. Kaffe och bulla finns, välkomna! Styrelsen

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte den 15 februari klockan 1900, märk att det är en onsdag. Mötet hålls i nedre våningen av klubbutrymmena i Järvenpään Seurojentalo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Alla med och fatta gemensamma beslut!

Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 16 februari klockan 1830 i klubbutrymmena på Stålarmsgatan 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Keski-Suomen radioamatöörit, OH6AD, håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 19 februari klockan 1300 i klubbutrymmena i Jyväskylä. Adressen är Kuntoportti 3. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt årsmöte söndagen den 19 februari 2006 kl 13.00 på Computec. Adressen är Juholankatu 8, Kouvola. I mötet behandlas de ärenden som finns i stadgarna, samt ett förslag om att ändra till ett två mötes-system. Mötets arbetsordningsförslag, nuvarande stadgar och ändringsförslagen finns att läsas på klubbens webbplats http://www.saunalahti.fi/~oh5ag/. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Lahden radioamatöörikerho, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte på måndag, den 20 februari 2006 klockan 18.30 i klubbutrymmena på Radiomäki. Märk att den korrekta dagen alltså är måndag, den 20 februari, inte onsdag den 22, som tidigare nämts. Välkomna!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Aarno Rautio, OH6JSA lämnat oss. Vi hedrar Aarnos minne med en stunds tystnad.

T2 kurs börjar i Åbo

En kurs som förbereder examinanderna till T2-modulen börjar i Åbo på söndagen den 5 mars 2006 klockan 18.00. Samtidigt kan man även vid behov behandla ärenden om T1- och K-modulen. Kursplatsen är OH1AA:s klubbstation på Stårarmsgatan 3 i Åbo. Anmälningar görs åt Alpo, OH1MG per telefon: 044 0461 860 eller Rauno, OH6AYW, tfn 044 3174 555 eller per e-post rv ät puv.fi.

5 MHz aktivitetsdag 11.2.

Året 2006 internationella aktivitetsdagar på 60 meter, alltså 5MHz frekvensområdet är andra lördagen varje månad klockan 1600 UTC. Kontakter löns att försöka hålla ända tills morgonen, då man kan nå USA och Kanada med hjälp av gray line -effekten.

Användning av 60 meter är enbart tillåtet för klubbstationer, och för aktivitet där bör man ansöka om skilt tillstånd. För finländarnas del är enbart USB och prat tillåtet (2K80J3E). Maximala effekten är 50 W.

Vi hörs på 60 meter!

Bemärkelsedagar

80 år
19.02. Talaslahti Antero, OH6-3387

75 år
11.02. Roisko Unto, OH2HY
14.02. Kantola Jussi, OH2-1100
18.02. Talonen Alpo, OH3DO

70 år
14.02. Haakana Valter, OH5RR
15.02. Mänty Kauko, OH6KLW
18.02. Bergman Ismo, OH5NG/OH1NQ

60 år
12.02. Hirvonen Pauli, OH2MSN
13.02. Painilainen Harri, OH3MC
14.02. Höglund Roy, OH6LW

50 år
16.02. Slunga Urpo, OH9MMN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Gästa Kommunikationsverket

Uudenmaan Viestikilta ry. ordnar en visit till Kommunikationsverket nästa torsdag, den 16 februari, klockan 18.00. Kommunikationsverket presenterar sin verksamhet med tyngdpunkten på en världsomfattande och nationell frekvensplanering och radiokontroll. Besöksadressen är Itämerenkatu 3A. Anmälningar åt ordförande carl-magnus.gripenwaldt ät milnet.fi eller telefon 0400 202 091. Välkomna!

Nästa evenemang med traditionella radioapparater 4.6.2006

Kontakter via traditionella radioapparater på självständighetsdagen togs väl emot. Flera amatörer har framställt önskemål om att man skulle utföra denna typ av evenemang ett eller två gånger per år. Många önskade att detta skulle bli en lugnare händelse, och inte i tävlingsform. Huvudfokuseringen skulle vara gammal fältradioutrustning från krigstiden med flera stationer som använder sig av dessa, och QSOande som skulle lämpa sig för alla amatörer.

Nästa evenemang med tradiotionella radioapparater hålls på 80 metersbandet på Försvarsmaktens flaggdag den 6 juni 2006. Anordnare är Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC. I huvudmuséet i Mikkeli fungerar OI4PM som ledarstation.

I detta evenemang menas med traditionell radioapparatur sådan apparatur som använts av Finlands Armé, eller något lands armé från tidsepoken runt andra världskriget. Apparaten bör vara minst 40 år gammal. Vid mottagning önskas att man har en mottagare som hör till den gamla utrustningen som används, men modern apparatur får även användas som hjälpmottagare. Restaurerade apparater bör så långt som möjligt motsvara originalen. Noggrannare definitioner och utrustningskrav publiceras i marsnumret av tidningen Radioamatööri.

De stationer som deltar med traditionell utrustning önskas ta kontakt med Enrique Tessieri, OH2KMS på oh2kms ät yahoo.com för att man skall kunna dela ut frekvenser på förhand. Deadline för anmälning är den 22 maj 2006.

Ytterligare information omn evenemanget kommer även i marsnumret av tidningen Radioamatööri.

John Blund igång

John Blund (OH2YLE) kommer att vara igång på 80 meter, lördagen den 18 februari 2006 efter SRAL:s bulletin. Som QTH fungerar Kiikala. Operatörerna är Maya, OH1MK och Teukka, OH1BV. QSOn hålls så länge som det finns stationer som svarar.

Reglerna för John Blunds 40-årsjubileums award finns bl.a. i tidningen Radioamatööri 12/2005 på sidan 10.

DX-Tips

3Y0X Peter I, CW, SSB och digimodes, 160-10 m. På digimodes kör man speciellt på 20 och 30 meters banden. Från och med den 13 februari håller man även EME-QSOn. QSL via N2OO.

J37LR Grenada, fram till den 5 april, 40-10 m, CW, RTTY, PSK och SSB. QSL via VE3EBN.

TZ3M Mali, fram till den 27 februari, CW och SSB. QSL via F6CXJ.

TO2ANT Guadeloupe, fram till den 3 mars, Operatören använder även anropet TO2FG mellan den 4-7 mars. 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via F6HMJ.

På kommande:

ZD8WX Ascension, den 20 februari till 2 mars, 160 m samt 80-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via W4WX. Även ZD8QD är igång, QSL via K4QD.

IOTA-tips

LU/G0HFX, SA-008, fram till den 13 februari. Operatörerna är även igång från ögruppen AN-010 den 13 februari till 6 mars. QSL via G0HFX. Även LU/G0BBL är igång, QSL via G0BBL.

3B8/DJ5HD, AF-049, fram till 15 februari, 80-10 m, CW och SSB. QSL via DJ5HD.

JW4GHA, EU-027, fram till den 1 juli, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via LA4GHA.

IH9YMC, AF-018, fram till den 31 januari 2007, nu igång även på 160 meter. QSL via IH9YMC.

På kommande:

YE6P, ny OC-ögrupp, 12.-16.4.

CU2A, EU-003, 18.-19.2. Toni, OH2UA, deltar i ARRL DX Contest från Azorerna i Single Operator/All Bands-klassen. QSL via OH2BH.

EA8/OH4NL, AF-004, 18.-19.2. Maukka, OH2BYS, deltar i ARRL DX Contest i Single Operator/Single Band-klassen. Bandet blir 40, 10 eller 15 meter. QSL via OH2BYS.

FO/HA9G, OC-131, 20.2.-2.3., 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via HA8IB.

Specialanrop igång

Radioamatörklubben i Torino är igång med specialanropet II1OWG under Olympiska spelen, fram till den 26 februari. Alla kontakter verifieras automatiskt via byrån. Direkt kan man vid behov skicka åt I1JQJ.

Mongoliska stationer får använda prefixet JV800 fram till årts slut ifall de önskar.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, Dutch PACC Contest och RSGB 1,8 MHz Contest.

Nästa tisdag, den 14 februari står NAC UHF i tur, och på onsdag den 15 februari AGCW Semi-Auto Key Evening.

Nästa veckoslut tävlas ARRL DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 19 februari klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ