Svensk bulletin 07/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0607S
Kanslibulletin 07/06 25.2.2006

INNEHÅLL
Sommarlägret 2006
Styrelsens frågetimme 4.3.
Klubbarna meddelar
Silent key
T2-kurs börjar i Åbo
Bemärkelsedagar
Nordisk V/U/SHF-träff
Det behövs mässguider till Ham-Radio mässan
DX-tips
IOTA-tips
OH-män i Honduras
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Sommarlägret 2006

SRAL:s sommarläger hålles detta år i Åbo. Tidpunkten är 13. - 16.7.
Lägret arrangeras av Turun Radioamatöörit ry., OH1AA. Det blir mera information om lägret under våren.

Styrelsens frågetimme 4.3.

Nästa lördag den 4.3. hålles styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar kl. 14:00 Finsk tid och slutar kl. 15:00. Frekvensen är den vanliga 3685 kHz.

I början anmäler sig de styrelsemedlemmar som deltar, varefter man kan rikta frågor till dem. Frågor kan även sändas i förskott till förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

På Internet finns det dessutom en frågetimmespalt, dit man kan sända frågor med e-mail till adressen kyselytunti ät sral.fi .
Frågorna och svaren publiceras på nätet i spalten senast efter det närmast påföljande styrelsemötet. Frågetimmespalten kan nås via "SRAL"-linken på SRAL:s hemsidors huvudförteckning.

Klubbarna meddelar

Klubbarnas årsmöten

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 26 februari klockan 13.00. Mötet hålls på elavdelningen i Pohjois-Karjalan ammattiopisto. Adressen är Peltolankatu 4, C-huset, 2. våningen. Ytterdörrarna är låsta, men man strävar till att ha någon dörrvakt före mötet börjar.

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben söndagen den 26 februari 2006 klockan 12.00. Kaffe och bulla bjuds. Välkomna.

Kuopion seitoset, OH7AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbutrymmena i Tikkalansaari den 26 februari 2006 klo 13.00. Välkomna.

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset den 26 februari 2006 klockan 14.00. Adressen är Metsontaival 19, Seinäjoki. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna!

Tampereen Radioaaamatöörit ry, OH3NE, håller sitt årsmöte den 27 februari klockan 19.00. Platsen är klubbutrymmena på adressen Näkötornintie 1, Tammerfors. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Efteråt en kort presentation av ASOS-systemet. ASOS är Automated Surface Observing System, som fungerar på 135.725 MHz. Alla medlemmar välkomna! Buffet.

Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena tisdagen den 28 februari 2006 klockan 18.30. Adressen är Keskuspuistokatu 21, Kemi. Välkomna.

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i Haukkavuori i Elimäki nästa lördag den 4.3. kl. 14:00. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkommen.

YLE Amateurs, OH2NM - eller "Nukkumatti" - håller sitt årsmöte på tisdagen den 7.3.2006 med början kl. 16:15 i Fredriksbergs socialcentrals bastuutrymmen. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Förhandsanmälning vänligen till e-postadressen oh2nm ät sral.fi. Välkommen

Välkomna till Kokkolan Radioamatöörikerho ry:s årsmöte lördagen den 11.3.2006 kl. 13:00 vid Kokkolan Puhelin Oy:s mötesutrymmen. Adressen är Torikatu 36. Ingång via Gustav Adolfsgatan (innergård). Vägledning på frekvensen 145.700 MHz.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Matti Keskiaho, OH8PE lämnat oss. Vi hedrar Mattis minne med en stunds tystnad.

T2-kurs börjar i Åbo

En kurs som förbereder examinanderna till T2-modulen börjar i Åbo på söndagen den 5 mars 2006 klockan 18.00. Samtidigt kan man även vid behov behandla ärenden om T1- och K-modulen. Kursplatsen är OH1AA:s klubbstation på Stålarmsgatan 3 i Åbo. Anmälningar görs åt Alpo, OH1MG per telefon: 044 0461 860 eller Rauno, OH6AYW, tfn 044 3174 555 eller per e-post rv ät puv.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
26.02. Olavi Lahti, OH2-1661

75 år
03.03. Daniel Kopilow, OH5PA / OH4NQ
03.03. Aarre Grönroos, OH1SN

70 år
04.03. Olli Kiviranta, KE4ZMM / OH2JQZ
04.03. Pekka Alhola, OH3TT
05.03. Aulis Nurmelin, OH1UE

60 år
26.02. Osmo Vuorio, OH2EU

50 år
05.03. Markku Järvinen, OH5KYV

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Nordisk V/U/SHF-träff

En nordisk V/U/SHF-träff arrangeras i år den 9. - 11.6. Lägerplatsen är i Danmark i rutan JO46UC. Platsen är den samma som år 2002. Närmare information om lägerplatsen ges via internet: http//fdf.dk/Sletten/. VHF-mötet arrangeras av OZ9KY:s tävlingsteam. På programmet finns föredrag, tävlingar, apparatprovning, utställningar, underhållning, loppmarknad, en utmärkt Ham-middag, nordiskt VHF-koordinatormöte samt övrigt. Det kommer mera information om mötet i Internet inom kort. Verner, OZ5TG ger även information. Hans e-mailadress är oz5tg ät post2.tele.dk.

Det behövs mässguider till Ham Radio-mässan

Europas största radioamatörevenemang, Ham Radio-mässan arrangeras i Tyskland i Friedrichshafen den 23. - 25.6.2006. SRAL är även framme med frivilliga talko-krafter. Är du på väg till Ham Radio-mässan?
Skulle du ev. ha möjlighet att komma och dejourera en kort tid på SRAL:s mässavdelning?
Man behöver ej vistas hela tiden på avdelningen, och inte heller några längre tider. Även en liten hjälp vore välkommen.
Om du är intresserad, anmäl dig gärna preliminärt till SRAL:s kansli, e-mail toimisto ät sral.fi eller telefon (09) 562 5973.

DX-tips

ZD8WX Ascension, den 20 februari till 2 mars, 160 m samt 80-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via W4WX. Även ZD8QD är igång, QSL via K4QD.

5Z4 / OM2DX, Kenya, fram till 6.3. samtliga band och moder. QSL via OM3JW.
Även 5Z4/OM2NW QSL till hemanropet.

BW2/K0PY, Taiwan, åtminstone 40 och 20 m, CW. Operatören är på arbetsresa och är aktiv på fritiden.

JW8AJA, JW9VDA, och JW9DFA, Spetsbergen, fram till 1.3., alla band, CW, SSB och RTTY.
QSL till anropen JW8AJA och JW9VDA via LA9VDA. QSL till JW9DFA via LA9DFA.

RK2FWA Kaliningrad, aktiv detta veckoslut i CQ WW 160m kontesten i Multi operator serien. QSL via DK4VW.

På kommande:

FT5XP Kerguelen, 27. - 28.2. QSL via F4EFI.

PZ5ZZ och PZ5CY Surinam, 28.2. - 8.3., 80 - 6m. QSL via IZ8CCW.

IOTA-tips

TO7IR, SA-020, fram till 27.2., 80 - 6m, CW, SSB och digimoder. QSL via IZ8CCV

VP2V / G6AY, NA-023, fram till 1.3., 80 - 10m, CW och SSB. Dessutom möjligen CW på 160m. QSL via G3SWH.

TO2ANT, NA-102, fram till 7.3., 80 - 10m, CW, SSB och RTTY. Från o med 4.3. används anropet TO2FG. QSL via F6HMJ

PJ7/W8EB och PJ7/W8DVC, NA-105, fram, till 26.3, CW,SSB, RTTY och PSK31.
Den andra operatören kommer att delta i ARRL:s DX kontest nästa veckoslut, sannolikt med anropet PJ7B. QSL till hemanropet.

På kommande:

9M2/HA5TAA, AS-046, 27.2. - 12.3., mestadels 20m, SSB. QSL via HA5TAA.

OH-män i Honduras

Heikki, OH3JF, och Henri, OH3JR, är på väg till Honduras den 23 februari, och stannar i landet till den 17 mars 2006. Anropet de använder kommer att vara HQ9F, som används på CW, phone och RTTY. Två fullständiga HF-stationer kommer att finnas, liksom även två slutsteg och bra antenner för låga band. Fokus kommer att hållas på 160-30 meter. Högre band kommer inte att glömmas heller, så kom ihåg att hålla kontakt även på dessa!
Finländare ombedes lyssna nära pile-up kanterna, samt på de sched-frekvenser där resande finländare brukar hålla till, ca klockan 14.00-16.00 UTC. Frekvenserna är 14267, 21267 och 21348 kHz. En onlinelogg kommer att försöka hållas up-to-date på adressen: http://personal.inet.fi/private/oh3jr/hond.html. QSL via OH3MKH.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, CQ 160 meters kontest, REF contest, UBA DX contest och HSC CW contest.

Nästa tisdag, den 28 februari står NAC Giga i tur.

Nästa veckoslut tävlas SSB delen av ARRL:s DX Contest samt SRAL:s Peruskisa.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 5:e mars klockan 1500 finsk tid på 3720 kHZ +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ