Svensk bulletin 08/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0608S
Kanslibulletin 08/06 4.3.2006

INNEHÅLL
Sommarläger 2006
Klubbarna meddelar
Silent key
T2 kurs börjar i Åbo
Bemärkelsedagar
5 MHz aktivitetsdag 11.3.
OI3V igång på signaltruppernas årsdag
DXCC Honor Roll
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Foneralli 5.3. - korrekta regler
Kvinnodagens tävling 8.3.
Black Cat tävlingens resultat
Nästa bulletin

Sommarläger 2006

SRAL:s sommarläger hålls i år i Åbo, i mässcentret. Tidpunkten är 13-16 juli. Lägret ordnas av Turun Radioamatöörit ry., OH1AA. Mer information om lägret kommer under vårens lopp.

Klubbarna meddelar

Risto, OH3UU, håller föredrag om inhemska tävlingar, att köra tävlingar, loggprogram och "cabrillo-logg", torsdagen den 9 mars på OH2AP:s klubbträff. Mötet hålls på Seurojen talo i Järvenpää, i nedre våningen av klubbutrymmena. Adressen till Seurojen talo är Kartanontie 20. Huset finns alldeles bredvid Järvenpää-talo.

Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar klockan 16.30 onsdagen den 29 mars 2006 ett bekantningstillfälle till Salon Elektroniikkakokoelmavarasto. Uppsamling sker i Jokisen terminaali, på havssidan. Adressen är Meriniitynkatu 26. Från träffpunkten leder Arto, OH1IS in folk. Beroende på intresse tar visiten 1-2 timmar. En begränsad mängd människor rymms med, så anmäl dig på förhand åt Memma, OH1EG.

Klubbars årsmöten

YLE Amateurs, OH2NM, dvs "John Blund" håller sitt årsmöte nästa tisdag, den 7 mars klockan 16.15. Platsen är Pasilan sosiaalitalo, i bastustugan. Stadgeenliga ärenden behandlas. Det vore önskvärt att du anmäler din ankomst till oh2nm ät sral.fi. Välkommen!

Välkommen till Kokkolan Radioamatöörikerho ry:s årsmöte nästa lördag, den 11 mars 2006 klockan 13.00. Platsen är Kokkolan Puhelin Oy:s utrymmen på Torggatan 36. Ingång från Gustav Adolfsgatans sida (innergård). 145.700 MHz fungerar ifall du inte hittar.

Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB, håller sitt årsmöte den 15 mars 2006 klockan 19.00. Mötet hålls på klubben på Linnankoskenkatu 36, Borgå. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Juhani Kupiainen, OH3MK, Teuvo Lindqvist, OH9SV/OH7MDU och Kari Aittala, OH2KNT lämnat oss. Vi hedrar Juhanis, Teuvos och Karis minne med en stunds tystnad.

T2-kurs börjar i Åbo

En kurs som förbereder examinanderna till T2-modulen börjar i Åbo på söndagen den 5 mars 2006 klockan 18.00. Samtidigt kan man även vid behov behandla ärenden om T1- och K-modulen. Kursplatsen är OH1AA:s klubbstation på Stålarmsgatan 3 i Åbo. Anmälningar görs åt Alpo, OH1MG per telefon: 044 0461 860 eller Rauno, OH6AYW, tfn 044 3174 555 eller per e-post rv ät puv.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
10.03. Matti Lempola, OH2NIB

75 år
03.03. Daniel Kopilow, OH5PA / OH4NQ
03.03. Aarre Grönroos, OH1SN

70 år
04.03. Olli Kiviranta, KE4ZMM / OH2JQZ
04.03. Pekka Alhola, OH3TT
05.03. Aulis Nurmelin, OH1UE

50 år
05.03. Markku Järvinen, OH5KYV
07.03. Yrjö Hartikka, OH2MJY
11.03. Kristian Planting, OH2HYY
12.03. Markku Rauma, OH6LRX
13.03. Kurt-Ole Lindman, OH6JKW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

5 MHz aktivitetsdag 11.3.

Året 2006 internationella aktivitetsdagar på 60 meter, alltså 5MHz frekvensområdet är andra lördagen varje månad klockan 1600 UTC. Kontakter löns att försöka hålla ända tills morgonen, då man kan nå USA och Kanada med hjälp av gray line -effekten.

Användning av 60 meter är enbart tillåtet för klubbstationer, och för aktivitet där bör man ansöka om skilt tillstånd. För finländarnas del är enbart USB och prat tillåtet (2K80J3E). Maximala effekten är 50 W.

Vi hörs på 60 meter!

OI3V igång på signaltruppernas årsdag

Lylyn Viestivarikon radiokerho, OI3V, är igång söndagen den 5 mars klockan 11.00-15.00. Muséstationen är igång på fone 11.00-14.00 och flyttar sig härefter till CW för en timme. En digistation är igång 11.00-12.00 på BPSK. Nämnda aktivitet på 80 meter. Efter detta kommer BPSK stationen att vara aktiv fram till 15.00 på 40 och 20 meter. En VHF station är igång på 2m FM mode 11.00-15.00. Denna station övervakar även digistationen.

DXCC Honor Roll

ARRL har meddelat att nästa DXCC Honor Roll lista publiceras i augusti 2006. DXCC-ansökningar bör postas till ARRL senast den 31 mars 2006, för att komma med i Honor Roll. Att komma med på listan kräver att man har minst 326 nuvarande länder verifierade. Helhetsmängden nuvarande länder är just nu 335. John Ahlbom, OH5NZ

DX-tips

8R1ZUM och 8R1EA Guyana, fram till den 7 mars. Stationerna deltar detta veckoslut i ARRL DX Contest. Utanför tävlingen kör de mest RTTY. QSL till hemanrop, dvs K7ZUM och AH8DX.

Detta veckoslut deltar bl.a. följande stationer i ARRL DX Contest:

FY5KE Franska Guyana, QSL via byroo.

P40A Aruba, QSL via WD9DZV.

TG9ANF Guatemala, QSL via TG9ANF

TI8M Costa Rica, multi-two.

V31BH och V31PP Belize. Martti, OH2BH och Pertti, OH2PM. QSL till hemanrop.

J37K Grenada, fram till den 6 mars. QSL via AC8G.

PZ5ZZ och PZ5CY Suriname, fram till den 8 mars, 80-6 m. QSL via IZ8CCW.

V44/AA1M och V44/W1USN St. Kitts, fram till den 10 mars, 80-10 m, SSB, PSK31 och CW. QSL till hemanrop

På kommande:

ZD8Z Ascension, 19-30.3., deltar i WPX tävlingen. QSL via VE3HO.

IOTA-tips

TO2ANT, NA-102, fram till den 7 mars, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. Från och med den 4 mars används anropet TO2FG. QSL via F6HMJ.

PJ7/W8EB och PJ7/W8DVC, NA-105, fram till den 26 mars, CW, SSB, RTTY och PSK31. En av operatörerna deltar i ARRL DX Contest, troligen med anropet PJ7B. QSL till hemanrop.

9M2/HA5TAA, AS-046, fram till den 12 mars, mestadels 20 m, SSB. QSL via HA5TAA.

DT8A, AN-010, är på ön fram till den 30 december. QSL via HL2FDW.

På kommande:

YC6LAY/P, YB6LYS/P, YC6JKV/P, YB6PLG/P och YB1BOD/P, ny IOTA, 8-15.3., 80-10 m, eventuellt även 6 meter. QSL via YB1BOD/6.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL DX Contest SSB del, Open UR RTTY Contest, DARC 10 m Corona, Foneralli och SRAL:s grundtävling.

Nästa tisdag, den 7 mars står NAC VHF och AGCW YL CW Party i tur. På onsdag den 8 mars tävlas kvinnodagstävlingen och på torsdag den 9 mars NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AGCW QRP Contest och UBA CW Contest.

Foneralli 5.3. - korrekta regler

På söndag den 5 mars tävlas Foneralli på två meter. Tävlingens regler har ändrats lite. Tävlingen ordnas inte längre i kvartal, utan i mars, maj, september och oktober. Tävlingsdagarna har flyttats till månadens första söndag. Tävlingen hålls klockan 0800-1100 UTC, inte finsk tid som det stod i februarinumret av tidningen Radioamatööri. Oktobertävlingen sker på 70 cm, alla andra är 2 meter. Reglerna hittas i februarinumret av Radioamatööri, och även SRALs webbplats under VHF-tävlingar.

Kvinnodagtävling 8.3.

Kvinnodagstävlingen hålls nästa onsdag, den 8 mars 2006, klockan 0800-2200 UTC. Alla YL- och OM-amatörer som har möjlighet att delta ombedes göra det. Reglerna hittas på sidan 31 i februarinumret av tidningen Radioamatööri och även HF-tävlingskalendern på SRALs webbplats.

Resultat i Black Cat-tävlingen

Vinnare i Black Cat-tävlingen 2005:

OM Allmän klass
1. OH2LU
2. OH6ALPO
3. OH6MKL

OM Elementärklass
1. OH6HLH
2. OH6GTI
3. OH6GFI

SWL-klass
1. OH2-612

YL-Allmän klass
1. OH2K op. Anne, OH2YL
2. OH6LC
3. OH2IO

Gratulationer till vinnarna. YL-handledaren är glad över aktiviteten bland YL-amatörer, men funderar på varför en
second operatör i vissa tävlingar inte skickat in sin logg. Det skulle ha varit en prisplats! Tack till alla deltagare.
Glöm inte Kvinnodagstävlingen nästa onsdag, den 8 mars 2006. 33 och 73 de Jatta, OH2IO

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 12 mars klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Vänligen skicka in material till bulletinen till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör vara kansliet tillhanda senast fredag förmiddag för att hinna med samma vecka.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ