Svensk bulletin 10/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0610S
Kanslibulletin 10/06 18.3.2006

INNEHÅLL
SRAL:s sommarläger - Artukais 2006
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
OH-män Russian DX Contest
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s sommarläger - Artukais 2006

SRAL:s sommarlägger har fått namnet Artukais 2006. Lägret hålls i Mäss- och kongresscentret i Åbo den 13-16 juli 2006. Lägret anordnas av Turun Radioamatöörit ry., OH1AA. På lägerområdet finns tält och husbilsplatser samt ett hotell. Reserveringar för hotellboende tas emot från och med 19 april. Mer information om boende publiceras i aprilnumret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

Kakkosten Kerho ry. håller sitt årdmöte den 22 mars 2006 klockan 18:00 i klubbutrymmena. Adressen är Kassörsgatan 4A 118, Helsingfors. På mötet behandlas ärenden enligt stadgarnas 10 §, välkommen. Styrelsen.

Kauniaisten Radiokerho ry, OH2NRG / OH2K, håller sitt stadeenliga årsmöte nästa onsdag, den 22 mars 2006 klcokan 18.30. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffe med dopp serveras. Välkomna.

Suomen Radiohistoriallinen Seura ry, håller sitt vårmöte på lördag den 25 mars 2006 från klockan 1200 på Lahden Radio- ja tv-museo på Radiomäki. I programmet finns bl.a. SRHS 15-års historik i form av en diabildspresentation samt korta presentationer om Lahden Radioamatöörikerhos 75-åriga strapatser och Lahden Radioharrastajat ry:s 80-åriga historia.

Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar klockan 16.30 onsdagen den 29 mars 2006 ett bekantningstillfälle till Salon Elektroniikkakokoelmavarasto. Uppsamling sker i Jokisen terminaali, på havssidan. Adressen är Meriniitynkatu 26. Från träffpunkten leder Arto, OH1IS in folket. Beroende på intresse tar visiten 1-2 timmar. En begränsad mängd deltagare ryms med, så anmäl dig på förhand åt Memma, OH1EG.

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga vårmöte i klubhbutrymmena i ungdomsgården i Viitasaari den 30 mars 2006 klockan 18.30. Styrelsen samlas klockan 18.00. På mötet behandlas de ärenden stagarna kräver av vårmötet, samt även andra ärenden som medlemmarna ställt åt styrelsen. Välkomna!

OH6AC håller sitt traditionella aprilläger från den 31 mars tills den 2 april 2006 i Hirvijärven leirikeskus i Lappo. Välkomna!

Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt årsmöte tisdagen den 4 april 2006 klockan 19.00. Utrymmet befinner sig bredvid klubbutrymmena på adressen Stenstrandsvägen 6, Kyrkslätt. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna.

Bemärkelsedagar

80 år
23.03. Lauri Koho, OH5JRE / OH5-007

75 år
19.03. Terho Haikonen, OH2LUS
19.03. Aarni Somerikko, OH2IM / OH2KQG
23.03. Valto Lehtonen, OH1OM

70 år
22.03. Taito Hänninen, OH7AZX

60 år
20.03. Martti Koivusaari, OH8-7001
21.03. Matti Henriksson, OH2MH / OH2JIE
21.03. Pentti Kukkakorpi, OH2NGR
23.03. Olavi Pernu, OH3XY
26.03. Martti Norismaa, OH7MN / OH7MSW / OH9MSW
27.03. Pekka Siitonen, OH5GOE
27.03. Tauno Peltola, OH3KLT

50 år
26.03. Jouko Kesola, OH3-4799

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OH-män i Russian DX Contest

OH0Z deltar detta veckoslut i Russian DX Contest i multi/single-klassen. Operatörerna är OH1JT, OH1RX, OH5DX och OH9MM. QSL via W0MM, OH-QSOn är välkomna på både CW och phone.

DX-tips

4J0DX och 4J0AUM, Azerbaidzan, fram till den 27 mars, 80-10 m, eventuellt även 160 m, CW och SSB. Operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WPX. I tävlingen används anropet 4J0DX. QSL till alla anrop via UA3FDX.

EY8/UA4CC och EY8/UR0MC, Tadjikistan, fram till den 21 mars. CW, SSB och RTTY, specialbetoning på låga och WARC band. QSL till hemanrop. Operatörerna deltar detta veckoslut i Russian DX Contest med anropet EY0R. QSL via UA4CC.

T80W Palau, fram till den 20 mars, 80-6 m, CW, SSB, AM och FM. QSL via JM1LJS.

CN2R Marocko, fram till den 29 mars, WARC-band och sex meter EME. Operatören deltar nästa veckoslut i CQ WPX på 80 meter. QSL via W7EJ.

J68AR St. Lucia, fram till den 30 mars. Operatören deltar nästa veckoslut i CQ WPX. QSL via K9JE.

På kommande:

TG7M Guatemala, den 22-26 mars. Operatören deltar nästa veckoslut i CW WPX. QSL direkt via EA1APV.

HH4/K4QD Haiti, den 20-31 mars, 80-10 m, alla modes. QSL via K4QD. Även HH4/W4WX är igång, QSL direkt via W4WX.

VU4 Andamanerna, den 18-25 april. Anrop och annan information meddelas senare.

IOTA-tips

RI1PXC, EU-085, fram till den 20 mars, 80-10 m, CW och SSB. Operatörerna deltar detta veckoslut i Russian DX Contest med anropet RI1PI. QSL åt alla anrop via UA9XC.

UA1QV/1, EU-188, operatörerna deltar detta veckosluti Russian DX Contest. QSL via UA1RJ.

På kommande:

PJ6/PA0VDV, NA-145, den 19 mars till 5 aprik, endast CW. QSL via PA0VDV.

9Q/ON7KEC, Kongo, från början av april till slutet av juli. Operatören är aktiv på sin fritid. QSL via ON7KEC.

TA0/SA1A, AS-099 och AS-115, operatören är igång från ifrågavarande ögrupp någonstans runt den 9-16 april.
Mest CW. QSL till SM1TDE via byrå.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG RTTY Contest, DARC HF SSTV Contest, Russian DX Contest och 9KCC 15 m Contest.
Nästa tisdag, den 21 mars står NAC SHF i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest.

Seuraava bulletiini

Nästa bulletin läses om en vecka, söndagen den 26 mars klockan 15.00 från OH6A i Vasa på 3720 kHz.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ