Svensk bulletin 11/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0611S
Kanslibulletin 11/06 25.3.2006

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 1.4.
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionella stationer, anmäl er till det radioevenemanget med traditionell utrustning
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 1.4.

Nästa lördag, den 1 april hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar klockan 14.00 finsk tid och slutar klockan 15.00. Frekvensen är den gamla bekanta 3685 kHz.

I början av styrelsetimmen anmäler de styrelsemedlemmar som är närvarande sig. Efter detta kan man börja ställa frågor. Frågor kan även sändas till förbundets kansli, ordföranden eller en styrelsemedlem.

På internet finns ett frågeforum. Man kan sända frågor till denna till kyselytunti ät sral.fi. Frågor och svar på frågetimmesforumet publiceras senast efter styrelsemötet. Frågetimmesforumet nås genom webbplatsens "SRAL"-länk.

Klubbarna meddelar

Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar klockan 16.30 onsdagen den 29 mars 2006 ett bekantningstillfälle till Salon Elektroniikkakokoelmavarasto. Uppsamling sker i Jokisen terminaali, på havssidan. Adressen är Meriniitynkatu 26. Från träffpunkten leder Arto, OH1IS in folket. Beroende på intresse tar visiten 1-2 timmar. En begränsad mängd deltagare ryms med, så anmäl dig på förhand åt Memma, OH1EG.

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga vårmöte i klubhbutrymmena i ungdomsgården i Viitasaari den 30 mars 2006 klockan 18.30. Styrelsen samlas klockan 18.00. På mötet behandlas de ärenden stagarna kräver av vårmötet, samt även andra ärenden som medlemmarna ställt åt styrelsen. Välkomna!

OH6AC håller sitt traditionella aprilläger från den 31 mars tills den 2 april 2006 i Hirvijärven leirikeskus i Lappo. Välkomna!

Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt årsmöte tisdagen den 4 april 2006 klockan 19.00. Utrymmet befinner sig bredvid klubbutrymmena på adressen Stenstrandsvägen 6, Kyrkslätt. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna.

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte den 4 april klockan 18.00 i klubbutrymmena. Adressen är Raviradantie 4-6, St. Michels. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!

OH9AA håller sitt traditionella vårläger den 8-9 april 2006 i Lausuvanto, som är ungefär 30 km österut från Kemijoki, mot Tervolahållet. Körinstruktioner fås på två meter och den väg som är österom Kemijärvi är skyltad.

Bemärkelsedagar

70 år
28.03. Seppo Palosaari, OH2IK
01.04. Timo Pöyhönen, OH2TP / OH2JZV
01.04. Pentti Andersin, OH2AWU

60 år
26.03. Martti Norismaa, OH7MN / OH7MSW / OH9MSW
27.03. Pekka Siitonen, OH5GOE
27.03. Tauno Peltola, OH3KLT
30.03. Pertti Terho, OH1WQ

50 år
26.03. Jouko Kesola, OH3-4799
30.03. Arto Harjula, OH2BGN / OH6GJ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsstationer, anmäl er till radioevenemanget med traditionell utrustning

Åtminstone enligt kalendern närmas sig våren med stormsteg, och med den även sommarens radioevenemang med traditionell utrustning. Evenemanget ordnas den 4 juni 2006. Enligt information som nått oss från olika håll ryktas det om en rekordmängd stationer som kommer igång med traditionell utrustning, och från de mest intressanta ställen. För frekvensplanering vore det bra om så många av dessa stationer med traditionell utrustning skulle anmäla sig till ledarstationen, som denna gång är OI4PM. E-post adressen är oh2kms ät yahoo.com.

Evenemangets nya webbplats finns på adressen http://perinneradio.webhop.net. Tanken är att man på sidorna skall presentera allmän information och instruktioner om evenemanger, hänvisningar, rekommendationer osv. På detta sätt kan den som råkar vara huvudorganisatör (ledarstation) varje gång fokusera på att presentera sina planer och önskemål, så att alla vet om dem och kan följa dem.

DX-väst

9M2CNC Väst-Malaysia, stationen deltar i Single Operator, antingen all band eller enbart 20 m klassen i CQ WPX tävlingen detta veckoslut. QSL via G4ZFE.

J75RZ Dominica, fram till den 28 mars, operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WPX. QSL via W2RZS.

VP2E Anguilla, operatörerna deltar i CQ WPX i Multi-Single-klassen. QSL direkt via N5AU.

ZB2/G4IRN Gibraltar, fram till den 27 mars, endast CW, mest WARC-banden. QSL via G4IRN. Även ZB2/G3SXW är igång, CW, 40, 20 och 15 m. QSL via G3SXW.

6W1RW Senegal, är igång fram till den 27 mars och deltar även i CQ WPX. QSL via F6BEE.

4J0DX och 4J0AUM, Azerbaidzan, fram till den 27 mars, 80-10 m, eventuellt även 160 m, CW och SSB. Operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WPX. I tävlingen används anropet 4J0DX. QSL till alla anrop via UA3FDX.

CN2R Marokko, fram till den 29 mars, WARC-band och sex meter EME. Operatören deltar detta veckoslut i CQ WPX på 80 meter. QSL via W7EJ.

J68AR St. Lucia, fram till den 30 mars. Stationen deltar i CQ WPX. QSL via K9JE.

TG7M Guatemala, fram till den 26 mars, deltar i CQ WPX. QSL direkt via EA1APV.

HH4/K4QD Haiti, fram till den 31 mars, 80-10 m, alla modes, QSL via K4QD. Även HH4/W4WX är igång, QSL direkt via W4WX.

På kommande:

VU4 Andamanerna, den 18-25 april, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. Anrop meddelas senare.

3B9 Rodrigues, från den 18-29 mars, anropet är inte känt ännu.

9Q/ON7KEC, Kongo, från början av april till slutet på juli. Operatören är igång under sin fritid. QSL via ON7KEC.

IOTA-tips

3D2IZ, OC-121, fram till den 1 april, 160-10 m, CW, SSB och en del digimodes. QSL via N6IZ.

YB0ZCB/1, OC-021, operatörerna deltar detta veckoslut i CQ WPX i Multi-Single-klassen. QSL via YB0YAD.

PJ6/PA0VDV, NA-145, fram till den 5 april, endast CW. QSL via PA0VDV.

FG/F5CVI, NA-102, 40-10 m, eventuellt även 160 och 80 m, SSB och RTTY. QSL via F5CVI.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest.
Nästa tisdag, den 28 mars står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas EA RTTY Contest, SP DX Contest och SRAL:s grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses om en vecka, söndagen den 2 april klockan 15.00 från OH6A i Vasa på 3720 kHz.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ