Svensk bulletin 13/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0613S
Kanslibulletin 13/06 8.4.2006

INNEHÅLL
Byråns öppethållning under påskveckan
Reservera logi för sommarlägret
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Returnera klubbenkäten nu
Radioamatörexamen i Jyväskylä
Det händer under Scoutveckan
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Rätta tidpunkten för Kalakukkokilpailu
Resultaten från den första OH-RTTY tävlingen 2006
Nästa bulletin

Byråns öppethållningstider under påskveckan

SRAL:s byrå betjänar normalt under påskveckan t.o.m. onsdagen. Under skärtorsdagen är byrån stängd.

Logireserveringen för sommarlägret börjar 19.4.2006

Mottagningen av hotellreserveringar för sommarlägret börjar onsdagen den 19.4. kl. 09:00.
Arrangörerna har kommit överens om lägergästernas logi med Hotell Artukaisten Paviljonki på lägerområdet samt Holiday  Inn-hotellet i stadens centrum.Meddela ditt radioamatörskap vid inbokningen, så vet hotellets personal att du betalar  lägerpriset.
Naturligtvis finns det även andra hotell i Åbo där man kan övernatta. Dessutom finns det tält- och caravan platser på  lägerområdet.
Tilläggsinformation om logimöjligheterna finns i Radioamatööri-tidningens aprilnummer. Information kommer också på SRAL:s  nätsidor nästa vecka.

Klubbarna meddelar

OH9AA:s traditionella vårmöte arrangeras detta veckoslut, den 8-9 april 2006 i Latusvanto, som ligger ca 30 km från Kemijoki  mot Tervola. Instruktioner fås på två meter och vägen på östra sidan om Kemijoki har skyltning.
Vaasan Kuutoset - Vasa Sexorna ry, OH6AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte på onsdagen den 19 april 2006 klockan 19.00
i klubbutrymmena på Ungdomsgråden, Kyrkoesplanaden 34, andra våningen.

Vapepa-kväll vid Turun Radioamatöörit ry:s klubb

I Åbo arrangeras en vapepa-tillställning den 20.4. kl. 18:30. Päivi Salovaara från den frivilliga räddningstjänsten vid Reso  Härad samt Esko Myöhänen från St Karins Härads frivilliga räddningstjänst berättar om sin verksamhet. Klubbens adress är  Stålarmsgatan 3, Åbo.
Vesa Rantanen, OH1VESA ger tilläggsinformation, tel. 0400 828 731.
Salon Radiokerhos traditionella "loppvädring" Lutikoiden Tuuletus hålles lördagen den 13.5. kl. 10:00 - 16:00 i  klubbutrymmena samt närområden.Klubben finns på Isokylä skola, adressen Vanha Perttelintie 200, Salo. Man bjuder på plättar,  våfflor och korv.
Kom med hela familjen.
Du kan hämta dina egna varor till salu till loppmarknaden. Avgiften för ett försäljningsbord är 10 Euro, dock ingen avgift  för klubbens egna medlemmar. Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år
18.04.  Toivo Muilu,            OH6UZ

70 år
19.04.  Veikko Vilmunen,        OH3PS

60 år
11.04.  Henrik Rosqvist,                OH2FY
17.04.  Matti Sainio,           OH2HME
21.04.  Juhani Toikka,          OH1LQ
23.04.  Ari Lipponen,           OH7AZO

50 år
11.04.  Jari Kähärä,            OH2BFG
14.04.  Aimo Turunen,           OH8UI
21.04.  Seppo Kivijärvi,                OH6MKY
22.04.  Markku Mäenpää, OH1HA
24.04.  Kari Punta,             OH4-6502

En rättelse till föregående bulletins bemärkelsedagar: 70 år fyllde den 1.4. Pentti Andersin, OH2AWV, alltså icke OH2AWU.

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Returnera Klubbenkäten

Ifall man inte redan har returnerat klubbens enkät bör detta göras senast den 18.4.2006 till adressen oh2hsj@sral.fi, eller  SRAL ry., PB 44, 00441 Helsingfors.

Radioamatörsexamen i Jyväskylä

I Jyväskylä anordnas en radioamatörsexamen den 29.4. kl. 11:00 i klubbutrymmena på Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3,  Jyväskylä. Anmälningar till Jyrki Savonen, OH6VV, tel. 014 264 049 eller email oh6vv@sral.fi. Begär instruktioner för  avläggandet av tentavgift.

Det händer under Scoutveckan

Radioamatörstationerna vid Finlands Scouter är i gång under scoutveckan den 17. - 23.4.2006. Du känner igen stationerna på  S-, SUF och SGF -suffixen. Vi hörs.

DX-tips

3DA0VB, Swaziland, 80 - 15m, mestadels CW. QSL via UA4WHX.

5T6BT, Mauritania, fram till 16.4., samtliga band. QSL via EA4URE.

PJ4/W9NJY, Bonaire, Curacao, fram till den 11 april, 40-10 m, mest CW, men även en del SSB och digimodes. QSL via WD9DZV.

FS/K9EL Saint Martin, den 3-11 april, 80-10 m. QSL via K9EL.

På kommande:

S01R, Västra Sahara, 11. - 16.4., 160 - 10m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via EA5RM.

IOTA-tips

XR4PI, nytt IOTA, fram till 9.4. QSL via HA1AG.

8Q7BO, AS-013, fram till 20.4., 40 - 10m, SSB samt särskilt PSK31 och RTTY. Dessutom på begäran SSTV. QSL via M0BOX.

DU1/KI4KJP, OC-042, fram till 1.5., 80, 40, 30, 20 samt 17m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via WY4N.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EU Spring Sprint, Japan International DX Contest, Yuri Gagarin Contest och UBA Spring Contest.

Nästa tisdag, den 11:e april står NAC UHF i tur, och på torsdag 13.4. NAC 50MHz.

Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digi Contest, Es Open Contest, EU Spring Sprint, Kalakukkokilpailu  samt EA QRP Contest.
Tisdagen den 18.4. står NAC SHF i turen.

Under veckoslutet 22. - 23.4. tävlas SPDX RTTY Contest.

Den rätta tidpunkten för Kalakukkokilpailu

Den rätta tidpunkten för Kalakukkokilpailu kunde läsas i april nummer av Radioamatööri i avsnittet innehållande  tävlingsreglerna, men dessvärre innehöll HF-tävlingskalendern en felaktig tid. De rätta tiderna är:
SSB 16.4. kl. 08:00 - 09:59 samt CW 16.4. kl. 11:00 - 12:59. UTC. Vänligen observera att ordningen och tidpunkterna för SSB  och CW delarna har ändrats från föregående år.
Välkommen med.

Den första OH-RTTY tävlingen 2006 - Resultat

Resultaten för den historiska OH-RTTY tävlingen på nyårsdagen kan nu offentliggöras.

SWL-serien:

Nr      Anrop           Resultat
1       OH3-911 943 poäng

Låg effekt      (max. 100W)

Nr      Anrop           Resultat
1       OH3HTU  1856 poäng
2       OH7JJT          1736
3       OH6TN           1716
4       OH6HOW  1664
5       OH5VG           546
6       OH6HLH  312
7       OH2GQH  280
8       OH8LXT
9       OH5XO
10      OH2OM
11      OH2SS
12      OH2NAK
13      OH5KUY

Det må nämnas att Tarja, OH2GQH som kom på sjunde plats var den bästa och enda YL i Norden.

Hög effekt

Nr      Anrop           Resultat
1       OH2GI           7524 poäng
2       OH2BP           7250
3       OH2LU           6018
4       OH7LND  4532
5       OH2BU           4500
6       OH7MJU  3526
7       OH9RI
8       OH7KNM
9       OH3I
10      OH7MN
11      OH4LRP
12      OH8JT
13      OH3MFP

De fullständiga resultaten publiceras i Radioamatööri-tidningens maj nummer. Samtliga deltagare lyckönskas.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa klockan 1500 på söndagen den 23 april på 3720 kHZ +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går.  Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ