Svensk bulletin 14/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0614S
Kanslibulletin 14/06 22.4.2006

INNEHÅLL
Sommarlägret har webbsidor
Silent key
Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj
Bemärkelsedagar
CW-övningar på sommarpaus
Radioamatörexamen i Jyväskylä och Lahtis
Händelser under scoutveckan
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Sommarlägret har webbsidor

SRAL:s sommarläger hålls den 13-16 juli i Åbo vid Mäss- och kongesscentret. Lägret anordnas av Turun Radioamatöörit ry, OH1AA. Lägret har nu webbsidor på adressen http://www.oh1aa.net/leiri/.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Pertti Valtonen, OH1IR lämnat oss. Vi hedrar Perttis minne med en stunds tystnad.

Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj

Medlemmarna har möjlighet att skriftligt framställa initiativ till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte. Initiativen skall adresseras åt Styrelsen och förmedlas till Förbundets kansli senast den 15 maj 2006 klockan 16.00. Med skriftligt initiativ avses ett undertecknat brev eller fax med själva framställningen av ärendet.

Bemärkelsedagar

85 år
22.04. Kalervo Saarinen, OH3RK

75 år
26.04. Mikko Moilanen, OH1VL

60 år
23.04. Ari Lipponen, OH7AZO
29.04. Pekka Ahlqvist, OH2YY

50 år
22.04. Markku Mäenpää, OH1HA
24.04. Kari Punta, OH4-6502
29.04. Erkki Pursi, OH2AVN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-övningar på sommarpaus

CW-övningarna avslutas den 30 april. Det team som anordnat övningarna hoppas att de får respons över övningarna av dem som deltagit. Berätta hur du tyckt systemet fungerat, och ifall du önskar att fortsättning följer. Respons kan skickas åt oh3krb eller oh1fj på deras anrop ät sral.fi.

Radioamatörexamen i Jyväskylä och Lahtis

Radioamatörexamen hålls nästa veckas lördag, den 29 april i Jyväskylä. Klubbutrymmena i Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3 fungerar som examensplats. Anmälningar görs åt Jyrki Savonen, OH6VV, per telefon (014) 264 049 eller per e-post till oh6vv ät sral.fi. Be om instruktioner för hur examensavgifterna skall skötas.

I Lahtis ordnas efter en T2 kurs radioamatörexamen i klubbutrymmena lördagen den 29 april klockan 14.00. Anmälningar görs åt Pentti Lareva, OH3TY per telefon 040 554 3923 eller e-post: oh3ty ät sral.fi.

Händelser under scoutveckan

Denna vecka firas scoutveckan. Finlands scouters radioamatörstationer är igång fram till den 23 april 2006. Stationerna känner du igen på S-, SUF- och SGF-suffix. Vi hörs!

DX-tips

YX0A Aves, fram till ca 1 maj, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via KU9C.

VU4AN/-anrop är igång från Andamanerna fram till den 25 april. QSL enligt operatörernas instruktioner.

JT1Y Mongoliet, fram till den 8 maj, mest 17, 12 ja 6 m, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via I0SNY.

På kommande:

J5DOT och J5TRJ, Guinea-Bissau, den 25 april till 4 maj, alla band, CW, SSB och RTTY. QSL åt bägge via JA1DOT.

IOTA-tips

JR3TVH/JS6, AS-079, fram till den 2 maj, 160-6 m, CW, SSB, AM, FM och digimodes. QSL via JR3TVH.

IB0/IQ2LB, EU-045, fram till den 24 april, 160, 80, 40, 20, 15, 6 och 2 m. QSL via byroo.

HQ4A, NA-060, fram till den 24 april, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via HR2J.

YJ0AWG eller YJ0WG, OC-035, fram till den 1 maj, 40-10 m, SSB, RTTY och PSK. QSL via DL2AWG.

DU1/KI4KJP, OC-042, fram till den 1 maj, 80, 40, 30, 20 och 17 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via WY4N.

YE6N, OC-161, fram till den 27 april, 160-10 m, CW och SSB. QSL direkt åt YB9BU.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SPDX RTTY Contest.
Nästa tisdag, den 25 april står NAC Giga i tur.
Nästa veckoslut tävlas Helvetia Contest, och den 24-28 april FISTS QRS Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29 april klockan 1500 på 3720 kHz +- QRM.

Material till bulletin skickas helst till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet skall helst finnas kansliet tillhanda på fredag klockan 12.00.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ