Svensk bulletin 15/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0615S
Kanslibulletin 15/06 29.4.2006

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 6.5.
Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
CW praktiken inleder sommarpaus
Ärtsopps- och radioamatörträff i Skeppars
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 6.5.

Nästa lördag den 6. maj hålles styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och slutar kl. 15:00 finsk tid. Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz.

Först identifierar sig närvarande styrelsemedlemmar, varefter man kan rikta frågor till dem. Frågor kan även skickas på förhand till förbundets kansli, till ordföranden eller någon styrelsemedlem.

På internet fungerar dessutom en frågetimmesida, dit man kan sända frågor per e-post till adressen kyselytunti ät sral.fi. Frågor och svar publiceras på nätets frågetimmesida senast efter det påföljande styrelsemötet. Frågetimmessidan kommer man till genom "SRAL"-linken i SRAL's hemsidors huvudmeny.

Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj

Medlemmarna har möjlighet att skriftligt framställa initiativ till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte. Initiativen skall adresseras åt Styrelsen och förmedlas till Förbundets kansli senast den 15 maj 2006 klockan 16.00. Med skriftligt initiativ avses ett undertecknat brev eller fax med själva framställningen av ärendet.

Klubbarna meddelar

Salon Radiokerhos traditionella "loppvädring" Lutikoiden Tuuletus hålles lördagen den 13.5. kl. 10:00 - 16:00 i klubbutrymmena samt närområden.Klubben finns på Isokylä skola, adressen Vanha Perttelintie 200, Salo. Man bjuder på plättar, våfflor och korv.
Kom med hela familjen.
Du kan hämta dina egna varor till salu till loppmarknaden. Avgiften för ett försäljningsbord är 10 Euro, dock ingen avgift för klubbens egna medlemmar. Talko arrangeras onsdag den 10 maj och fredag den 12 maj kl. 16:00. Välkommen.

Bemärkelsedagar

70 år
05.05. Osmo Kivelä, OH2VK

60 år
29.04. Pekka Ahlqvist, OH2YY
06.05. Matti Vainonen, OH5KNQ

50 år
29.04. Erkki Pursi, OH2AVN
03.05. Jukka Laakso OH6NIR
04.05. Vesa Pakarinen, OH5MNH
05.05. Esa Pekuri, OH8KC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-övningar på sommarpaus

CW-övningarna avslutas i morgon den 30 april. Det team som anordnat övningarna hoppas att de får respons gällande övningarna av dem som deltagit. Berätta hur du tyckt systemet fungerat, och ifall du önskar att fortsättning följer.
Respons kan skickas åt oh3krb eller oh1fj på deras anrop ät sral.fi.

Ärtsopps- och radioamatörträff i Skeppars

Traditionella ärtsopps- och radioamatörträffen hålles i Skeppars, Borgå den 26 - 28. maj. Skeppars är beläget i Sondby cirka 20 km från Borgå centrum. På lördagen den 27.5. är temat säkerhet samt säkerhet och kommunikation. På platsen finns representanter för polisen,brandkåren samt sjöbevakningen, som presenterar sig och talar om säkerhet mellan kl.13:00 - 14:00. En amatörradiovagn med vidhörande antenner står till amatörernas förfogande. Välkommen.

DX-tips

KH2 / N4ELM Guam, fram till 12.5., samtliga HF-band, CW och PSK. QSL direkt via N4ELM

J5DOT och J5TRJ, Guinea-Bissau, den 25 april till 4 maj, alla band, CW, SSB och RTTY. QSL åt bägge via JA1DOT.

9N1BMK Nepal, fram till 2.5., 40 - 10m, SSB. QSL via JA8BMK. I gång är även 9N7WU, QSL via JA8MWU.

På kommande:

JD1BLK eller JM1LJS/JD1, Ogasawara, 30.4. - 6.5. QSL via JM1LJS

YK1BA Syrien, 1. - 18.5., 80 - 10m, mest RTTY, men även CW och SSB. QSL via N5FF

IOTA-tips

JR3TVH/JS6, AS-079, fram till den 2 maj, 160-6 m, CW, SSB, AM, FM och digimodes. QSL via JR3TVH.

YJ0AWG eller YJ0WG, OC-035, fram till den 1 maj, 40-10 m, SSB, RTTY och PSK. QSL via DL2AWG.

TB0DX, AS-123, fram till 1.5., mestadels 20 och 17m, CW samt SSB. QSL via OK2GZ.

På kommande:

BY4RSA/4, AS-150, 1. - 5.5., 160 - 10m, CW och SSB. Dessutom satellitkommunikation på VHF och UHF-banden. QSL via BA4TB.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Helvetia Contest.
Nästa måndag den 1.5. blir det AGCW QRP Party, nästa tisdag den 2.5. står NAC VHF i turen och på torsdag den 4.5. NAC 10m.
Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, SRAL's Peruskilpailu samt Foneralli.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa klockan 1500 på söndagen den 7 maj på 3720 kHZ +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ