Svensk bulletin 16/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0616S
Kanslibulletin 16/06 6.5.2006

INNEHÅLL
SRAL:s lagerflyttartalko 11.5.
Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
5 MHz aktivitetsdag 13.5.
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Foneralli 7.5.
Nästa bulletin

SRAL:s lagerflyttartalko 11.5.

SRAL:s kansli är stängt nästa torsdag, den 11 maj, på grund av lagerflyttning. Aktiva talkoarbetare behövs. Alla som är intresserade och hinner hjälpa till kan kontakta Jukka, OH2BR per telefon (09) 562 5974 eller toimisto ät sral.fi.

Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj

Medlemmarna har möjlighet att skriftligt framställa initiativ till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte. Initiativen skall adresseras åt Styrelsen och förmedlas till Förbundets kansli senast den 15 maj 2006 klockan 16.00. Med skriftligt initiativ avses ett undertecknat brev eller fax med själva framställningen av ärendet.

Klubbarna meddelar

Salon Radiokerhos traditionella "loppvädring" Lutikoiden Tuuletus hålles lördagen den 13.5. kl. 10:00 - 16:00 i klubbutrymmena samt närområden.Klubben finns på Isokylä skola, adressen Vanha Perttelintie 200, Salo. Man bjuder på plättar, våfflor och korv. Kom med hela familjen. Du kan hämta dina egna varor till salu till loppmarknaden. Avgiften för ett försäljningsbord är 10 Euro, dock ingen avgift för klubbens egna medlemmar. Talko arrangeras onsdag den 10 maj och fredag den 12 maj kl. 16:00. Välkommen.

Napapiirin yhdeksiköt, OH9AB, ordnar ett vårläger den 12-14 maj 2006 i Kejon kiinteistö i Autio i Petäjäniemi. Lägret öppnas redan på fredag vid middagstid, eftersom söndagen är morsdag. Speciellt på lördag utlovas intressant program. Skyltning till platsen finns, och anordnarna lyssnar även på 2 meters repeatern i Rovaniemi. Ytterligare information fås av Reima, OH9TK per telefon 050 373 1216. Välkomna.

Kakkosten Kerho, OH2AA, håller sitt traditionella vårläger den 12-14 maj i Kontion Maja i Vartiokylä. Adressen är Kukkaniityntie 10. En karta och noggrannare information om lägret finns på internet: http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/kontio.htm. Välkomna!

Bemärkelsedagar

60 år
06.05. Matti Vainonen, OH5KNQ
10.05. Kari Hirvonen, OH2BP / OH0BP
15.05. Kari Salminen, OH1MO

50 år
12.05. Kari Pentti, OH1UH
12.05. Erkki Hietanen, OH2BKM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

5 MHz aktivitetsdag 13.5.

De internationella aktivitetsdagarna för 60 metersbandet, dvs 5MHz, hålls den andra lördagen varje månad från och med klockan 1600 UTC. För att få hålla kontakter behövs ett specialtillstånd, som enbart beviljas klubbstationer. Flera OH-klubbar har redan tillstånd. Finländarna kan använda enbart USB-prat mode (2K80J3E) på 5 MHz. Största tillåtna effekten är 50 W. Vi hörs på 60 meter!

DX-tips

3B9/ON4LAC, Rodrigues, har varit igång åtminstone på PSK. QSL via ON4LAC.

VK9LNO, Lord Howe, fram till den 13 maj, 80-10 m, mest CW. QSL via N6NO.

ZA/I8YGZ, Albanien, fram till den 15 maj, 160-10 m, även 6 och 2 metriä, CW och SSB. QSL via I8YGZ.

På kommande:

6V7B, 6V7A och 6V7C, Senegal, den 7-13 maj, alla band, SSB, digimodes och EME. QSL via F6CMH.

IOTA-tips

BI3H, AS-134, fram till den 7 maj, 40, 20, 15 och 10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via BA4EG.

FP/DJ2VO, NA-032, fram till den 20 maj, 80-10 m, endast CW. QSL via DJ2VO.

På kommande:

IG9/1XOI, IG9/IK1AIF, IG9/IW1PZC, IG9/IW1PRT, IG9/IW2KVT, IG9/IW2NOD och IG9/I2AZ, AF-019, 13-19 maj, CW, SSB och digimodes, 160 m-12 cm. QSL åt alla via IW2NOD.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, SRAL:s grundtävling och Foneralli.
Nästa tisdag, den 9 maj står NAC UHF i tur och på torsdag den 11 maj NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Anatolian WW RTTY Contest, A. Volta RTTY DX Contest, CQ-M International DX Contest och FISTS Spring Sprint.

Foneralli 7.5.

I morgon, den 7 maj hålls den andra omgången Foneralli på två meter. Tävlingen hålls klockan 0800-1100 UTC.
De följande deltävlingarna är de första söndagarna i september och oktober. I oktober hålls tävlingen på 70 cm, alla
andra är på 2 m. Tävlingsmeddelandet är rapport, en löpande nummer (från 001) och lokator. Välkomna med!

Seuraava bulletiini

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa klockan 1500 på söndagen den 14 maj på 3720 kHZ +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ