Svensk bulletin 17/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0617S
Kanslibulletin 17/06 13.5.2006

INNEHÅLL
  Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj
SRAL:s premier
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Testhjälp behövs - skicka ett sms
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

  Medlemmarnas initiativ till vårmötet, deadline 15 maj

Medlemmarna har möjlighet att skriftligt framställa initiativ till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte. Initiativen skall adresseras åt Styrelsen och förmedlas till Förbundets kansli senast den 15 maj 2006 klockan 16.00. Med skriftligt initiativ avses ett undertecknat brev eller fax med själva framställningen av ärendet.

SRAL:s premier

Förslag på vem som skall få något av SRAL:s premier kan sändas till styrelsen fram till den 30 maj 2006. Förslagen med motiveringar skall skickas till adressen: Suomen Radioamatööriliitto ry., Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS eller hallitus ät sral.fi.

Silent key

Kansliet har nått av budet att vår radioamatörbroder Jouko Rissanen, OH2HUO, lämnat oss. Vi hedrar Joukos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Tornion Radiokerho, OH9AR, har temporärt stänt två m och 70 cm repeatrarna på Yllästunturi. Repeatrarna kommer att föras till ett nytt ställe under sommaren.

Bemärkelsedagar

80 år
16.05. Vilho Virtanen, OH3VV

75 år
22.05. Eero Kylliäinen, OH4SG

60 år
15.05. Kari Salminen, OH1MO
18.05. Jorma Ritari, OH2HED
19.05. Esa Nieminen, OH2AWG
21.05. Ari Marttila, OH2BGI
21.05. Mauri Sarnasto, OH2MQL

50 år
18.05. Matti Ponkamo, OH1GPU / OH1-9328
20.05. Jukka Ridanpää, OH6MRG
21.05. Karri Kaksonen, OH2BEK
21.05. Teuvo Lindqvist, OH2AUW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Testhjälp behövs - skicka ett sms

Risto, OH3UU, ber om test hjälp. Han testar ett program inför WRTC2006-evenemanget. Kan så många som möjligt skicka ett
testsms till 044 923 2578 efter bulletinen den 13 maj. Risto önskar att textmeddelande skickas så nära 16.00 finsk tid som möjligt.

Text meddelandet bör vara tudelat. För skall ett tresiffrigt tal mellan 001-044 skickas, varefter det kommer ett mellanslag och ett sexsiffrigt tal som börjar med 5.

I korthet:
Klockan 16.00 Finsktid
Textmeddelande till nummer 044 923 2578
Innehåll: ett tresiffrigt tal mellan 001-044 mellanslag sexsiffrigt tal, som börjar på nummer 5.
Exempelvis 016 mellanslag 567890

Tack.

Risto

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Anatolian WW RTTY Contest, A. Volta RTTY DX Contest, CQ-M International DX Contest och FISTS Spring Sprint.
Nästa tisdag, den 16 maj står NAC SHF i tur.
Nästa veckoslut tävlas K.S. Sainion Muistokilpailu, OH-SM Landskamp, EU PSK DX Contest och H.M. The King Of Spain Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 21 maj klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ