Svensk bulletin 20/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0620S
Kanslibulletin 20/06 3.6.2006

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Examensanordnare och examinandet
Kommunaktivitet 10-11.6.
5 MHz aktivitetsdag 10.6.
OI-aktivitetsdag 9.6.
DXCC-awardärenden
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, ordnar sitt traditionella sommarläger i Kekäleniemi i Valkeala den 10-11 juni 2006. Bland annat bastubadande och trevliga pratstunder lovas och Ilkka OH5IY berättar om hur man skyddar sig för blixtnedslag. Ytterligare information och körinstruktioner hittas på klubbens webbplats: www.saunalahti.fi/~oh5ag/. Välkomna!

Iisalmen radiokerhon, OH7AI, håller sitt sommarläger den 9-10 juni 2006 i Sikokallion maja i Iisamli. Lägret pågår från fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Kördirektiv fås från repeatern OH7RAI (145.650MHz). Välkomna!

Lylyn viestivarikon radiokerho meddelar:
Klubbstationen OI3V är igång 4 ja 9 juni. Fredagen den 9 juni är det öppet hus på Lylyn viestivarikko, och programmet inkluderar bl.a.:

Kl 10.00-13.30
Guidade rundturer på området, med start vissa tider från porten/kanonen.

Kl 10.00-14.00
Kommunikationsutrustningsutställning på parkeringsplatsen.
Muséet är öppet och utställarna finns på plats.
Krigshundsshow på gräsområdet framför vakthuset klockan 10.30 och 14.00.

Mer information fås från webben: http://www.sral.fi/oi3v/.

Bemärkelsedagar

75 år
03.06. Toivo Vartiainen, OH2BDF

70 år
05.06. Leo Ääri, OH1JPO
06.06. Veli Santomaa, OH2GN

60 år
07.06. Harri Hyvönen, OH6VM
08.06. Reijo Heikkinen, OH4SE
10.06. Kari Juntunen, OH3HTR
10.06. Seppo Pertovaara, OH2CR
10.06. Jorma Mäenanttila, OH2VW
12.06. Esko Väisänen, OH4RN

50 år
06.06. Matti Vihervuori, OH2BOQ
06.06. Seppo Siren, OH6PH / OH3MOI
09.06. Juha Verkasalo, OH6WP

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Examensanordnare och examinander

Kansliets personal har semester från den 23 juni till den 7 juli och från den 31 juli till den 11 augusti. Under dessa tider är kansliet stängt och examenspapper blir således inte förmedlade till Kommunikationsverket. Examensanordnarna ombeds på grund av detta undvika hålla examen 20.6-6.7 och 26.7-9.8.

Kommunaktivitet 10-11 juni

Årets kommunaktivering hålls den 10-11 juni. Arto, OH2KW tar emot anmälningar om vem som aktiverar vilka kommuner. Information kan sändas till oh2kw ät sral.fi. Hittills har följande kommuner anmälts: Luopioinen, Halsua, Polvijärvi, Nurmijärvi, Haukivuori, Rautavaara, Kodisjoki, Korsnäs, Längelmäki ja Hailuoto. Välkomna med.

5 MHz aktivitetsdag 10 juni

De internationella aktivitetsdagarna för 60 metersbandet, dvs 5MHz, hålls den andra lördagen varje månad från och med klockan 1600 UTC. För att få hålla kontakter behövs ett specialtillstånd, som enbart beviljas klubbstationer. Flera OH-klubbar har redan tillstånd. Finländarna kan använda enbart USB-prat mode (2K80J3E) på 5 MHz. Största tillåtna effekten är 50 W. Vi hörs på 60 meter!

OI-aktivitetsdag 9 juni

Årets första OI-aktivitetsdag hålls nästa fredag, den 9 juni. Under dagens lopp kommer flertalet militärradioamatörstationer och museistationer med OI prefix att vara igång. Höstens aktivitetsdag är lördagen den 19 augusti. Mer information fås från webben: http://www.mil.fi/maavoimat/joukot/viestir-viestik/sra.dsp.

DXCC-awardärenden

ARRL:s DXCC-manager Bill Moore, NC1L, har meddelat att en ny DXCC-taxering kommer att träda i kraft från och med den 1 juli 2006. Mer information om priser fås av John Ahlbom, OH5NZ, 0400 151 104, oh5nz ät sral.fi. På SRALs sommarläger i Åbo tillämpas de nya priserna vid DXCC-kontroll.

DX-tips

A72OO6, Qatar, fram till den 31 juli, alla band och modes. QSL via EA7FTR.

HH4/N4LS, Haiti, fram till den 8 juni, 80-10 m, CW och SSB. QSL direkt till N4LS.

SV0XAN/5, Dodecanese, fram till den 31 juli, alla band och modes. QSL via IK2WZD.

VI9NI, Norfolk, fram till den 21 juni, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL direkt till VK4FW.

IOTA-tips

OY/PA0VHA, OY/PA2VMA, OY/PA2A och OY/PA2AM, EU-018, fram till den 8 juni, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL via PA0VHA.

På kommande:

6L0NJ/4, AS-084, 4-6 juni, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via HL4XM.

W5BOS/AL0, NA-238 och W5BOS/NL0, NA-237, mellan 16-22 augusti. Det är inte känt när operatören är på ögrupperna. Väder påverkar expeditionen. QSL via N6AWD.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day och SRAL:s grundtävling.
Nästa tisdag, den 6 juni står NAC VHF i tur och på torsdag den 8 juni NAC 6 m.
Nästa veckoslut tävlas ANARTS WW RTTY Contest, Portugal Day Contest, Asia-Pacific Sprint och GACW WWSA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 juni klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Material till bulletinen skickas helst per e-post till bulletiini ät sral.fi. Även telefonsamtal, fax eller brev går. Materialet bör skickas före klockan 1200 på fredag för att säkert hinna med.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ