Svensk bulletin 24/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0624S
Kanslibulletin 24/06 22.7.2006

INNEHÅLL
Nyheter från vårmötet
SRAL:s bekännelsepriser
Silent key
Information för examinander och examensanordnare
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
CW-övningarna fortsätter
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Nyheter från vårmötet

SRAL:s vårmöte hölls den 15 juli 2006 i Mässhallen i Åbo. 141 personer var närvarande, och som mötesordförande fungerade Jukka Kujala, OH1QK.

Verksamhetsberättelsen för år 2005 godkändes med en korrigering, som lyder enligt följande "Radio Hami var inte igång på AM från Räyskälä"

Bokslutet för år 2005 godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2005.

På vårmötet behandlades Jukka Klemolas, OH6LI, ärende angående SRAT Oy, och även Jari Jussilas, OH2BU, ärende angående samma tema. Efter många omröstningar rekommenderade vårmötet SRAL:s styrelse att köra ner SRAT Oy.

SRAL:s ordförande Pasi Bergman, OH3WS meddelade att han avgår från ordförande posten.

I slutet av vårmötet behandlades Jukka Klemolas, OH6LI, ärende som berörde Förbundets resultatkalkyler, så att de motsvarar det format som använts år 2004. Efter omröstning rekommenderade vårmötet att styrelsen skall återgå till det gamla resultatkalkyleringssättet.

SRAL:s bekännelsepriser

På SRAL:s vårmöte den 15 juli delades följande bekännelsepriser ut:

Jäämaan palkinto för utveckling av förbundets verksamhet tilldelades Ragny Mutka, OH6LRL; Koposen palkinto för exemplariskt arbete tilldelades Leo Pajuvirta, OH1FJ och Arvo Laron palkinto för klubbverksamhet tilldelades Timo Pohjola, OH1MDR och Jaakko Pekkarinen, OH6WD.

Ytterligare tilldelades RATS bekännelsepris Juha Niinikoski, OH2NLT, och Matti Hohtola, OH7SV för planering av Juma.

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar alla belönade.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Sakari Salonen, OH1-4121, lämnat oss. Vi hedrar Sakaris minne med en stunds tystnad.

Information för examinander och examensanordnare

Kansliets personal har semester från den 31 juli till den 11 augusti, då kansliet är stängt. Inte heller examenspapper som når kansliet under denna tid behandlas, förrän semestern är slut. Examensanordnarna föreslås på grund av detta ordna examen utanför semestertider.

Klubbarna meddelar

Kuopion seitoset ordnar sommarläger den 29-31 juli 2006 i Ritoniemi. Alla med för att fira ett trevligt veckoslut, och njuta av Ritoniemis fina miljö. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
23.07. Jokela Heikki, OH3RZ

70 år
25.07. Pekkarinen Jaakko, OH6WD
30.07. Köykkä Juhani, OH3PJ

60 år
30.07. Leppänen Pentti, OH8AXP

50 år
22.07. Varis Juha, OH2NY / OH2KXV / OH1JV
29.07. Törönen Olli, OH5HMG
30.07. Nurmi Harri, OH1DL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-övningarna fortsätter

CW-övningarna fortsätter i början av augusti, klockan 17.00 på måndagar, torsdagar och lördagar. Frekvensen är 3515 kHz och uppåt. Alla kan välja en egen frekvens, där man börjar kalla CQ. Övningsdagarna kan vid behov tilläggas, så mycket som det passar för var och en.

Nya telegrafister: kom överens om de första kontakterna med era vänner, och håll de första "svett-QSOna med dem. Det är enklare att börja med CW, ifall man har haft några kontakter. Tips: skaffa en ordentlig morsenyckel.

Håll telegrafihastigheten vid 40-50 tecken i minuten, hastigheten borde vara sån att var och en hinner anteckna bokstäverna till pappers. Ifall motstationer ber om QRS, sänk hastigheten till samma nivå som motstationen. Lyssna på QRP-stationer innan ni går ut på bandet och tar frekvenser. Även radiostationer med traditionell utrustning är välkomna i övningarna. Välkomna med!

DX-tips

V47/DL2AAZ, St. Kitts & Nevis, fram till den 10 augusti, 40-10 m, CW och SSB. QSL via DL2AAZ.

YU6AO, Montenegro, fram till den 18 augusti, 160-2 m, CW, SSB, RTTY, SSTV, FM och PSK.

4O7WWYC, Serbien, fram till den 31 augusti, specialanrop för WWYC:s sommarträff i Serbien 2006, används till en del även utanför träffen. QSL via YT7AW.

HH/PS7EB, Haiti, fram till slutet av november, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via PS7EB.

A72OO6, Qatar, fram till den 31 juli, alla band och modes. QSL via EA7FTR.

FW8AA Wallis & Futuna, fram till den 24 juli, 20, 17, 15, 12 och 10 m, CW och SSB. QSL via JA8UWT.

På kommande:

KH0/JE2HCJ, Mariana Isl., från den 27-31 juli, 160-6 m, CW, SSB och RTTY.

IOTA-tips

9A/PH2CV/P, EU-136, fram till den 12 augusti. QSL via PH2CV.

På kommande:

9A/HA3FIN, EU-170, från den 25-31 juli, alla HF-band, Operatören är igång under IOTA-tävlingen med anropet 9A/HG3X. QSL åt bägge via HA3FIN.

VC2W, NA-038, från den 26 juli till den 1 augusti, 80-6 m, SSB och CW. Operatörerna deltar i IOTA-tävlingen. QSL via VE1RGB.

5W0TR, 5W0JB, 5W0DW och 5W0KI, OC-097, 27.7-10.8, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Operatörerna deltar eventuellt i IOTA-tävlingen med anropet 5W0XX. QSL 5W0DW, 5W0JB och 5W0TR via KT8X. QSL 5W0KI och 5W0XX via JF3MYU.

HI3/KB2MS, NA-096, 28.7-23.8, alla band utom 160 meter, QSL via KB2MS.

UT3IB, UT9IO, UX2IQ och UR8IR, EU-179, den 28-30 juli. I IOTA-tävlingen används anropet UX2IQ/P. Operatörerna kommer att vara igång även från fyren, vars nummer är: ARLHS UKR-035. QSL via UX2IQ.

F/ON5HC/P och F/ON5MF/P, EU-105, 29.7-5.8, alla HF-band. QSL till hemanrop.

D80HQ/2, AS-105, den 29-31 juli, 40-10 m, CW och SSB, eventuellt även RTTY. QSL via HL1OYF.

Tävlingsnyheter

På tisdag den 25 juli tävlas NAC 2.3 GHz+up. Nästa veckoslut, den 29-30 juli tävlas RSGB IOTA Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, klockan 1500 söndagen den 30 juli på 3720 kHZ +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ