Svensk bulletin 32/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0632S
Kanslibulletin 32/06 30.9.2006

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme
Valnämnden meddelar
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Sveriges Kris 06 övning
Radioamatörkurser
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme

Nästa lördag den 7.10. håller styrelsen en frågetimme. Frågetimmen börjar kl. 14:00 Finsk tid och avslutas kl. 15:00 Finsk tid. Frekvensen är den invanda 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till Förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

På Internet finns dessutom en frågetimmespalt, dit man kan skicka frågor via e-mail till adressen kyselytunti & sral.fi. Frågorna och svaren publiceras på nätet senast strax efter det närmast påföljande styrelsemötet.

Frågetimmespalten är tillgänglig via SRAL's hemsidors huvudmenys "SRAL"-link.

Valnämnden meddelar

Varje medlem av Förbundet har rätten att hos valnämnden skriftligen anhålla om att få sin kandidat införd på den för valet uppgjorda kandidatlistan. Valhandlingarna eller förslagen till kandidater ombedes inlämnas till Finlands Radioamatörförbunds kansli senast fredagen den 6.10.2006 adresserade till valnämndens sekreterare:

Finlands Radioamatörförbund
Valnämnden
Sekreterare Annika Wahlström
PL 44, 00441 Helsingfors.

Ur valhandlingarna bör framgå kandidatens för- och tillnamn samt huruvida kandidaten ställer upp i ordförande- eller i styrelsevalet eller i vardera. Dessutom måste där ingå ett skriftligt medgivande att personen i fråga åtar sig att vara kandidat. De som är i tur att avgå kan ställa upp på nytt, men även de bör sända in valhandlingar.

För den kommande kandidatpresentatioinen i RA-tidningens valnummer 11/2006, kan kandidaterna inskicka en bild (helst i elektronisk form) samt en högst 200 tecken lång valfri text.

Förbundets valordning finns till påseende på finska på förbundets internet-sidor i pdf-format, dessutom i OH-katalogen från och med år 2002 samt på förbundets kansli. På svenska finns ett sammandrag av valordningen i Radioamatööri tidningen 8/2001.

Vallängden över röstberättigade är till påseende hos sekreteraren för valnämnden under kansliets öppethållningstider.
Längden omfattar alla som senast den 22.9.2006 har godkänts som medlemmar av Finlands Radioamatörförbund rf.

Medlemmar som bor i utlandet kan få röstningsmaterialet sänt på förhand per post om de meddelar därom till valnämndens sekreterare.

Poströstningsmaterialet postas i samband med Radioamatööri-tidningen 11/2006, dessutom kan man också rösta på höstmötesorten den 18.11.2006.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Tapio Kontti, OH4KIE lämnat oss. Vi hedrar Tapios minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

KRH:s "Radiorompepäivät" den 15.10. i Seinäjoki

Finlands största gemensamma loppmarknad för alla radioentusiaster nalkas igen. Evenemanget kommer att föra samman entusiaster från samtliga radiohobbygrenar, amatörer, DX-lyssnare, LA-folk och naturligtvis alla som är radiobitna.

I de snygga utrymmena på Toimintojentalo finns försäljningsbord i samma stil som tidigare år. På platsen kommer även att finnas officiella återförsäljare. Evenemanget börjar den 15.10. kl. 12:00 och pågår i fyra timmar. Forum är alltså det sedvanliga Toimintojentalo i Seinäjoki på adressen Kasperinviita 15. Skyltning kommer att utsättas invid huvudfarlederna och en karta finns på KRH:s internetsida på adressen radiohullut.net.

Traditionellt är försäljningsutrymmena gratis för privatpersoner och delas ut i den ordning man infinner sig. Ej heller inträdesavgift o.d. uppbärs.

Det finns ett kafé på stället där man kan inhandla småsalta bitar. Tilläggsinformation om evenemanget fås via tel. 0400 906042.

SRHS:s höstmöte

Finlands Radiohistoriska Sällskap rf. håller sitt stadgeenliga höstmöte på fredagen den 20.10.2006 fr.o.m.kl. 14:00 i auditoriet vid YLE:s Iso Paja.
Adressen är Radiogatan 5A, Helsingfors. Tilläggsinformation samt anmälning t.o.m. måndag den 16.10.2006 fås av Reiska, OH2HK, tel. 050 340 1093 eller e-mail oh2hk & sral.fi.

OH3TR fyller 40 år

Tampereen Teekkarien Radiokerho firar sin 40 årsdag på lördag den 21 oktober 2006. Alla gamla och nuvarande medlemmar kommer att bli inbjudna för att fira en 40 årig strapats.

Vi ber alla gäster anmäla sig fram till tisdag den 17 oktober klockan 12.00.
Anmälningar görs till adressen juhlat & oh3tr.ham.fi. eller klubbens sekreterare Tapio Aaltonen per telefon 0400 733 148. Info finns även på webbadressen: http://oh3tr.ele.tut.fi/40v/ Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år
03.10. Heikki Rautavuori, OH2CQ / OH3CQ

75 år
04.10. Pentti Saari, OH1RP

70 år
30.09. Olavi Karmisto, OH2HPN
05.10. Esko Mykrä, OH3AYQ
09.10. Aimo Turpeinen, OH6UY

60 år
05.10. Urpo Mäkinen, OH2BMU / OH2-101

50 år
30.09. Kari Tienvieri, OH8AZX
08.10. Kimmo Helke, OH6WH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Kris 06 -övningen

I Sverige håller man i morgon den 1.10.2006 kl. 10:00 - 12:00 Finsk tid en nationsomfattande Kris 06 -övning. Det är nu tredje gången som man anordnar denna övning.

Genom övningen strävar man att få till stånd en fungerande radioförbindelse med samtliga Svenska kommuner. Det finns åtta regionala ledningscentraler, d.v.s. en i varje distrikt. Den nationella ledningscentralen är belägen i Stockholm.

Trafiken sker på frekvenserna 3600 - 3720 kHz. Aktivitet kommer att finnas även på 2 meter samt eventuellt på 40 och 20 meters banden.

Radioamatörkurser

På Kouvolan Putkiradiomuseo påbörjas en radioamatörkurs i morgon den 1.10.2006 kl. 17:00. Kursen omfattar c. 30 timmar. Kurskvällarna är på söndagar kl. 17:00 - 20:00 och ett examenstillfälle anordnas i december.
Kursens pris är 50 Euro. Priset inkluderar undervisningen och kursmaterial. Fråga mer av Pekka (OH4QN) tel. 050 564 9049, e-mail oh4qn & sral.fi.

I Åbo ordnas en grundkurs för radioamatörer, som börjar onsdagen den 4 oktober klockan 18.00. Kursen hålls i OH1AA:s klubbutrymmen på adressen Stålarmsgatan 3, Åbo. Förfrågningar och anmälningar gör åt Esa, OH1GU per telefon 040 527 3661 eller åt Alpo, OH1MG, 0440 461 860. Välkomna!

DX-tips

9Q1D, Kongos demokratiska republik, HF-banden, CW och SSB. QSL via SM5DIC. I gång är även 9Q1TB, QSL via F5LTB och 9Q1EK, QSL via VE2EK.

A25/DF3GY, Botswana, åtminstone 20, 17 och 15 m, RTTY. QSL via DF3GY.

LU/R1ANF, South Shetland, åtminstone 40, 30 och 20 m, CW. QSL via RK1PWA.

P40LL Aruba, fram till 6.10., 80-10 m, CW, SSB och möjligen RTTY. QSL via WO0Z.

På kommande:

PJ4/PA3CNX Bonaire, 1.10.-3.11., 80-10 m, CW och SSB. QSL via PA3CNX.

IOTA-tips

JJ4UEL/4, AS-117, samtliga HF-band, SSB. QSL via JJ4UEL.

BI4F, AS-160, fram till 7.10., 30, 20 ja 18 m, CW och SSB. QSL direkt till BA4XA.

UA1ZCK, AN-016, anropar Europa dagligen kl. 0600-1000 UTC på frekvensen 14 146 eller 14 152 kHz. QSL via RU1ZC.

På kommande:

BY1TX/2, AS-158, 1.-5.10., 80-10 m, speciellt de undre banden, mestadels CW, men även SSB och RTTY. QSL via EA7FTR.

C98BWW, AF-072, 7.-14.10. QSL via CT1BWW.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, TOEC WW Grid Contest, ON Contest 6 m och RSGB 21/28 MHz Contest.

Nästa tisdag den 3.10. står NAC VHF i turen och nästa torsdag den 5.10. NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas The PSK31 Rumble, EU Sprint Autumn samt Oceania DX Contest,

Nästa Bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 8 oktober klockan 15.00 från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ