Svensk bulletin 34/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0634S
Kanslibulletin 34/06 14.10.2006

INNEHÅLL
Kandidater i SRAL:s styrelseval
SRAL:s höstdagar i Borgå
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
JOTA nästa veckoslut
OH6RAQ QRV igen
YU6AO och DXCC
Ett gäng från OH4AB i XU7
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Korrigering till loggadressen för Femmornas höstkamp
Resultat från K.S. Sainio
Nästa bulletin

Kandidater i SRAL:s styrelseval

I styrelsevalet inom SRAL finns nu följande kandiderande personer:

Ordförandekandidat
2. Raimo Lehto, OH2BCI

Kandidater för styrelseposter:
3. Michael Fletcher, OH2AUE
4. Jukka-Pekka Klemola, OH6LI
5. Heikki Lahtivirta, OH2LH
6. Rauno Vauramo, OH6AYW

Kandidaterna presenteras i novembernumret av tidningen Radioamatööri. Nästa vecka publiceras kandidatpresentationer på SRAL:s webbplats. Till valsidorna läggs även stödskrifter. Dessa kan sändas till adressen webmaster & sral.fi. Stödskrifterna bör följa god smak. Poströstningsmaterial skickas med novembernumret av tidningen Radioamatööri. De som inte röstat per post kan rösta på höstmötes platsen, Borgå yrjesinstitut (Porvoon ammattiopisto) den 18 november 2006, före höstmötet börjar. Rösningspunkten öppnas senast två timmar innan höstmötet och avslutas när mötet öppnas. De medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmaterialet tillsänt åt sig med flygpost genom att be valnämndens sekreterare om att få det. oh2hsj & sral.fi eller per telefon (09) 562 5988.

SRAL:s höstdagar i Borgå

I år hålls Finlands Radioamatörförbunds höstdagar i Borgå. Evenemanget ordnas av Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB. Ett endagsprogram utlovas. Tidpunkten är lördagen den 18 november 2006. I samband med höstdagarna hålls även SRAL:s höstmöte.

Höstdagarna hålls i Porvoon ammattiopisto, som finns beläget längs Helsingforsvägen, dvs väg nr 170, ca tre kilometer från Borgå centrum. Skolans adress är Perämiehenkatu 6. En karta över Borgå finns på internetadressen: http://www.porvoo.fi. En karta till höstmötesplatsen har även funnits i tidningen Radioamatööri

Ytterligare information om övernattande fås från september- och oktobernumren av tidningen Radioamatööri, samt SRAL:s webbplats (www.sral.fi).

På höstmötet finns en fotoutställning, som heter Radioamatörevenemang 1973-1988. Utställningen omfattar 50 svartvita fotografier. Fotografierna är tagna av Kalvervo "Kille" Korjus, OH2CX mellan 1973 och 1988. Utställningen utförs av Ritva, OH2CJ och Kille, OH2CX. Fotografierna i utställningen är andra, än de som finns i en bok med samma namn som utställningen, som snart ges ut.

Ett lopptorg finns på höstdagarna.

Information om programmet under höstdagarna kompletteras och specifieras före evenemanget, och information om dessa
finns på klubbens webbplats: www.oh2abb.fi.

Nedan finns ett preliminärt program:

Auditoriet

kl 10.00 Timo Keskinen, OH2HXP, Öppnande av evenemang

kl 11.00 Reino Janhunen, OH2HK, jubileumspresentation

kl 12.00 Marko Saarela, OH2LRD, håller ett föredrag.

Ca. kl 13.15 Timo Ärlig, OH3FN, VaPePa aktuellt

klo 15.00 Nya Radioamatörbestämmelser - Vad står på?

klo 15.30 Jukka Heikinheimo, OH2BR, Presentation av förbundets rullstand

klo 16.00 Finlands Radioamatörförbunds höstmöte

I programmet ingår även SRAL:s styrelses frågetimme.

Höstdagarnas program fortsätter.

Klass 1

kl 11.00 Ramesh Masawan, OH3MWY, Komponenter inom Gigakonstruktion

kl 12.00 Michael Fletcher, OH2AUE, AMSAT idag!

kl 13.00 Ett föredrag, mer information följer

Klass 2

kl 10.00 YL-meeting

kl 11.00 Toimi Piela, OH2JRO, Handiham

kl 12.00 Erik Finskas, OH2LAK, Repeaternytt

kl 13.30 Jukka Klemola, OH6LI Uppbyggande av en radioamatörstation, basinformation om användning samt LI-kopplingar (LI-itoksia)

kl 15.30 Taina Heiskanen, FH i elolyckor

Hotelli-ravintola Seurahovi

klo 20.00
Jubileumskvällsmenu a lá 1926 & 2006
Timo Keskinen, OH2HXP, Öppnande av evenemang
Osmo A. Wiio, OH2TK, Tekisk utveckling utifrån radioamatörperspektiv
Dans, sång och spel

Välkomna!

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Melcher Johansson, OH0QF; Risto Purola, OH7NPU och Markku Sokero, OH2HQG, lämnat oss. Vi hedrar Melchers, Ristos och Markkus minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

SRHS:s höstmöte

Finlands Radiohistoriska Sällskap rf. håller sitt stadgeenliga höstmöte på fredagen den 20.10.2006 fr.o.m.kl. 14:00 i auditoriet vid YLE:s Iso Paja. Adressen är Radiogatan 5A, Helsingfors. Tilläggsinformation samt anmälning t.o.m. måndag den 16.10.2006 fås av Reiska, OH2HK, tel. 050 340 1093 eller e-mail oh2hk & sral.fi.

OH3TR fyller 40 år

Tampereen Teekkarien Radiokerho firar sin 40 årsdag på lördag den 21 oktober 2006. Alla gamla och nuvarande medlemmar kommer att bli inbjudna för att fira en 40 årig strapats.

Vi ber alla gäster anmäla sig fram till tisdag den 17 oktober klockan 12.00.

Anmälningar görs till adressen juhlat & oh3tr.ham.fi. eller klubbens sekreterare Tapio Aaltonen per telefon 0400 733 148. Info finns även på webbadressen: http://oh3tr.ele.tut.fi/40v/ Välkomna!

OH9AB:s höstläger

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, ordnar ett höstläger den 27-29 oktober. Lägerplatsen är i Oikarainen, som finns beläget i Petäjäniemen Autio i Kejos fastighet. Platsen är skyltad och information fås från två meters repeatern i Roveniemi. Ytterligare information fås per telefon 050 373 1216. Klubbens styrelse önskar alla radioamatörer från när och fjärran välkomna. Hösthälsningar, Reima, OH9TK.

Höstmöte i Viitasaaren Radiokerho

Viitasaaren Radiokerho ry:n, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga höstmöte i samband med höstlägret i Koliman leirikeskus i Viitasaari, Pasala.
Mötet hålls lördagen den 4 november 2006 från ca 13.00 framåt. I mötet behandlas de ärenden som stadgats tillhöra höstmötet samt eventuella andra
ärenden. Du kan läsa föredragningslistan på klubbens webbplats, http://www.sral.fi/oh6aad. Välkomna. Styrelsen.

Traditionellt höst läger a la Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD

Lägertid: 3-5.11.2006.
Lägerplats: Koliman leirikeskus i Viitasaari, Pasala. Platsen är en gammal skolbyggnad och där finns övernattningsmöjligheter inomhus, t.o.m. 50 personer borde inte vålla problem. På lägerplatsen finns en del eluttag för vagn- och bilbruk.
Program: Från lägret kommer ballongen Pula-Ilmari III att avsändas, innehållande bl.a. en radiofyr på 10 meter, 28.322 MHz +-QRM, en APRS-lokaliserare på 70 cm, en radiorepeater 2 m in 70 cm ut, och lite annan utrustning. På lördag värms en rövarsteksgrop, var och en kan ta med sig mat för uppvärmning.
Anmälning: Förhandsanmälningar är inte ett tvång, men mycket önskvärt, så att byggnaden uppvärms till rätta delar samt för att anordnarna lite vet hur många människor man kan vänta sig. Klubben bjuder nämligen på kaffe. Förhandsanmälningar kan göras till oh2aad & sral.fi eller till Veke, oh6ntg & sral.fi, tfn. 0404 145 556.
Lägeravgift: Lägret har en frivillig lägeravgift, egen mat och dylika tillbehör.
Välkomna till att tillbringa ett trevligt veckoslut i viitasaari! STYRELSEN

Bemärkselsedagar

80 år
23.10. Kauko Huovinen, OH7OI

60 år
12.10. Pekka Saukko, OH1-3114
13.10. Jouko Ylä-Sulkava, OH2BAJ
13.10. Veijo Pietiläinen, OH2BQI
14.10. Kauko Sipponen, OH2BYO

50 år
14.10. Pentti Huovinen, OH1JP
17.10. Kirsi Manninen, OH4KHY
18.10. Mauri Kettunen, OH7-9240
19.10. Kalle Pikkarainen, OH2BJA / OH7RE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

JOTA nästa veckoslut

Världens störta radioamatörscoutevenemang JOTA ordnas nästa veckoslut, den 21-22 oktober. JOTA hålls nu för 49 gången. Under evenemanget är scouter runtom i världen igång och håller kontakter med varandra via etern. Det finns deltagande  scouter från över hundra svourländer. Under de senaste åren har över 35 000 radioamatörstationer deltagit, och flera hundra tusen scouter har följt med evenemanget. Ytterligare information fås från http://www.partio.fi/vipepa/

OH6RAQ QRV igen

Jokilaakson radiokerhos två meters repeater har omplacerat till toppen av Himos i Jämsä. Anropet är OH6RAQ och repeatern är åter aktiv på 145.600 MHz (ut). Antennens höjd över havet är 245 m och från marken 30 m. APRSrepeaterns antenntalkoon är på kommande.

YU6AO och DXCC

Godkännande av QSL-kort från YU6AO har tills vidare islagts i ARRL. Kortinformationen matas nog in i databasen, men det slutgiltiga godkännandet väntar på huruvida ARRL får en utredning över riktigheten av kortinformationen från ägaren av anropet. Problemet är snarast datummärkningen av kontakterna. Noggrannare information om ärendet fås från http://www.arrl.org/awards/dxcc under rubriken DXCC Dialog Weblog (uppetill på huvudsidan). ARRL:s synpunkt hindrar i sig inte att lägga till kort från YU6AO i DXCC-ansökningar, men för att få processen smidigare gällande Montenegro, rekommenderas att man lägger med något annat kort från landet.

John Ahlbom, OH5NZ

Ett gäng från OH4AB i XU7

Ett gäng från OH4AB är igång från XU7 från den 20 oktober fram till den 5 november, med anropen XU7MDY och XU7JGE, de är en del av ett internationellt team, som är igång under samma tid. På grund av bestämmelser bör varje operatör ha ett eget anrop. Den 18 oktober lämnar gänget Finland, och återkomsten sker den 7 november på morgonen. Kontrollera dessa CW frekvenser: 1825, 3507, 7003, 10104, 14007, 21007, 24897 och 28020 kHz. QSL info via qrz.com, men OH-korten kommer automatiskt via byrån. Ett tack riktas till OHDXF ry för beviljande av stöd. OH4MDY deltar i CQWW i kategorin Single Op Single Band. Man strävar till att vara aktiv i synnerhet på lägre band under expeditionen.

DX-tips

D20VB Angola, har varit igång på 80 meter CW. QSL via UA4WHX.

PJ4/PA3CNX Bonaire, Curacao, fram till den 3 november, 80-6 m, CW och SSB. Operatören deltar även i CQ WW. QSL via PA3CNX.

PZ5JR Suriname, fram till den 19 oktober. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL via K3BYV.

T32Z Joulusaaret, fram till den 20 oktober, CW och SSB, åtminstone 30, 17 och 12 m. QSL via K3PD.

T6EE Afganistan, fram till den 30 oktober, 14 200 kHz. QSL via KE6GFF.

På kommande:

AT6MYL Indien, Stationen för det internationella YL-sammanträdet i Mumbai är igång den 15-29 oktober. QSL direkt VU2SWS.

3C0M Annobon, 21.10-3.11, 80-10 m SSB, 20-15 m RTTY och 160 m CW.

VP2MHX Montserrat, 23-31.10., 80-10 m, CW, PSK31, RTTY och SSB. I Programmet finns även deltagande i tävlingen CQ WW. QSL via W4WX. Även VP2MQD är igång, QSL via K4QD.

IOTA-tips

5R8RJ, AF-057, fram till den 27 oktober. QSL via DJ7RJ.

ZL8R, OC-039, alla HF-band och alla modes. QSL via VE3XN.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Femmornas Höstkamp, The Makrothen Contest, Asia-Pacific Sprint, EU Sprint Autumn och Oceania DX Contest.

Nästa tidsag, den 17 oktober står NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, QRP ARCI Fall QSO PArty och WAG.

Korrigering av loggadressen för femmornas höstkamp

I septembernumret av tidningen Radioamatööri fanns på sidan 28 reglerna för tävlingen, i punkten "Lokien toimittaminen" fanns
dock en överflödig punkt. Den riktiga e-post adressen är oh2ad & oh5hoi.com

Resultat i K.S. Sainio

Från varje klass har de tio bästa nämnts, ifall det funnits så många deltagare. Detaljerade uppgifter publiceras i tidningen Radioamatööri.

K.S. Sainio 2006, CW

Över 100 W
1. OH3UU
2. OH2BU
3. OH5NE

100 W
1. OH3YI
2. OH5UFO
3. OH6VP
4. OH7QR
5. OH4RW
6. OH0RJ
7. OH3BI
8. OH5UQ
9. OH6NG
10. OH3VX

Elementär klass
1. OH8UL

Klubbklass
1. OH6A
2. OH6M
3. OH3AR

JUMA-klass
1. OH7SV/J
2. OH2BR/J
3. OH3XT/J
4. OH2BCI/J

K.S. Sainio 2006, SSB

Över 100W
1. OH2BU
2. OH3UU
3. OH7MJU
4. OH2NM
5. OH7LND
6. OH5NE
7. OH2BCD
8. OH1TN
9. OH7KNM

100 W
1. OH3YI
2. OH4CCF
3. OH4BNP
4. OH3BI
5. OH0RJ
6. OH4JPV
7. OH6NG
8. OH1MHX
9. OH2BMP
10. OH6UV

Elementär Klass
1. OH3JKV
2. OH6ALPO
3. OH6HLH

Klubbklassen
1. OH6A
2. OH7A
3. OH5R
4. OH7N

JUMA-klassen
1. OH7SV/J
2. OH2BCI/J
3. OH2NLT/J
4. OH3XT/J
5. OH2BR/J

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 22 oktober klockan 15.00 från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ