Svensk bulletin 35/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0635S
Kanslibulletin 35/06 21.10.2006

INNEHÅLL
SRAL:s Höstdagar i Borgå
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Scoutläger i etern
En QSL-försändelse har anlänt till SRAL:s kansli
Ett gäng från OH4AB i XU7
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Resultat från SRAL Field Day phonedel
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdagar i Borgå

I år hålls Finlands Radioamatörförbunds höstdagar i Borgå. Evenemanget ordnas av Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB. Ett endagsprogram utlovas. Tidpunkten är lördagen den 18 november 2006. I samband med höstdagarna hålls även SRAL:s höstmöte.

Höstdagarna hålls i Porvoon ammattiopisto, som finns beläget längs Helsingforsvägen, dvs väg nr 170, ca tre kilometer från Borgå centrum. Skolans adress är Perämiehenkatu 6. En karta över Borgå finns på internetadressen: http://www.porvoo.fi. En karta till höstmötesplatsen har även funnits i tidningen Radioamatööri

Information om övernattning får man från september- och oktobernumren av tidningen Radioamatööri samt från SRAL:s webbplats (www.sral.fi).

På höstdagarna finns möjligheten att äta mat och gå på kaffe i matsalen i Ammattiopisto. I utbudet har matallergier beaktats, så det finns olika alternativ för alla som vill äta.

Inträde för vuxna är 5 euro, eller ifall det från samma familj kommer två vuxna, totalt 7 euro. Under 18-åringar har fritt inträde på höstdagarna. Gratis parkering.

På höstmötet finns en fotoutställning, som heter Radioamatörevenemang 1973-1988. Utställningen omfattar 50 svartvita fotografier. Fotografierna är tagna av Kalvervo "Kille" Korjus, OH2CX mellan 1973 och 1988. Utställningen utförs av Ritva, OH2CJ och Kille, OH2CX. Fotografierna i utställningen är andra, än de som finns i en bok med samma namn som utställningen, som snart ges ut.

På höstdagarna finns lopptorgsutrymme. Mer information fås från OH2ABB:s webbplats.

Kvällsfesten hålls klockan 20.00 i Hotellrestaurang Seurahovi i Borgå centrum. Hotellet finns vid Borgå torg bredvid busstationen. Adressen är Fredsgatan 27. Bland annat utlovas kvällmiddag, dans samt en presentation av förbundets hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK med temat "Teknisk utveckling utifrån radioamatörernas synvinkel". Tillfället öppnas av Timo Keskinen, OH2HXP, ordförande i Porvoon RadioHarrastajat ry.

Information om progrmmet under Höstdagarna kompletteras och specifieras före evenemanget och framställs på klubbens webbplats på adressen www.oh2abb.fi. Ett preliminärt program publiceras även i novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Aimo Sinisalo, OH4OB lämnat oss. Välsignelsen verkställs i Joroisten kirkonkylän hautausmaan siunauskappeli fredagen den 27 oktober 2006 klockan 11.00. Vi hedrar Aimos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH9AB:s höstläger

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, ordnar ett höstläger den 27-29 oktober. Lägerplatsen är i Oikarainen, som finns beläget i Petäjäniemen Autio i Kejos fastighet. Platsen är skyltad och information fås från två meters repeatern i Roveniemi. Ytterligare information fås per telefon 050 373 1216. Klubbens styrelse önskar alla radioamatörer från när och fjärran välkomna. Hösthälsningar, Reima, OH9TK.

Viitasaaren Radiokerhos Höstmöte

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga höstmöte i samband med Höstlägret i Koliman leirikeskus i Pasala, viitasaari. Mötet hålls söndagen den 5 november 2006 klockan 13.00, och inte lördag som tidigare felaktigt meddelades. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt eventuellt andra ärenden som framställs. Föredragningslistan finns på klubbens webbplats på adressen www.sral.fi/oh6aad. Välkomna!

Traditionellt höst läger a la Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD

Lägertid: 3-5.11.2006.

Lägerplats: Koliman leirikeskus i Viitasaari, Pasala. Platsen är en gammal skolbyggnad och där finns övernattningsmöjligheter inomhus, t.o.m. 50 personer borde inte vålla problem. På lägerplatsen finns en del eluttag för vagn- och bilbruk.

Program: Från lägret kommer ballongen Pula-Ilmari III att avsändas, innehållande bl.a. en radiofyr på 10 meter, 28.322 MHz +-QRM, en APRS-lokaliserare på 70 cm, en radiorepeater 2 m in 70 cm ut, och lite annan utrustning. På lördag värms en rövarsteksgrop, var och en kan ta med sig mat för uppvärmning.

Anmälning: Förhandsanmälningar är inte ett tvång, men mycket önskvärt, så att byggnaden uppvärms till rätta delar samt för att anordnarna lite vet hur många människor man kan vänta sig. Klubben bjuder nämligen på kaffe. Förhandsanmälningar kan göras till oh2aad & sral.fi eller till Veke, oh6ntg & sral.fi, tfn. 0404 145 556.

Lägeravgift: Lägret har en frivillig lägeravgift, egen mat och dylika tillbehör.
Välkomna till att tillbringa ett trevligt veckoslut i viitasaari! STYRELSEN

Bemärkelsedagar

80 år
23.10. Kauko Huovinen, OH7OI

70 år
26.10. Esa Rastas, OH1JUU / OH1-5116
29.10. Seppo Haapasalo, OH5YO
30.10. Mauri Lehtosaari, OH4ML

60 år
23.10. Heikki Huttunen, OH4RD
23.10. Asko Virtanen, OH1FP
27.10. Ole Ekholm, OH6UK / OH6-4323
29.10. Pekka Kemppinen, OH2BLU
30.10. Raimo Lehto, OH2BCI / OH0BCI

50 år
28.10. Hannu Määttänen, OH2BOW
29.10. Paavo Myöhänen, OH7TV

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scoutläger i etern

Under pågående veckoslut fylls radioamatörbanden av scouternas radioamatörstationer. 500 000 scouter från runtom i världen deltar i det traditionella Jamboree-On-The-Air, alltså JOTA-evenemanget, för att byta senaste tidens nyheter med andra scouter. Samtidigt bekantar scouterna sig med radioamatörernas mångsidiga hobby. Ungefär 10 000 radioamatörstationer, drivna av scouter, räknas vara igång under veckoslutet.

Evenemanget påbörjades lördagen den 21 oktober klockan 00.01 lokaltid i respektive land, och avslutas söndagen den 22 oktober klockan 23.59 lokal tid.

Som huvudstation i Finland fungerar OH2JAM. QTH denna gång är Merimasku. De finska scouternas egna stationer är igång från olika håll i Finland, med S-, SUF- och SGF- suffiks. Detta år deltar alla 14 stationer inom organisationen. Det är alltså ett perfekt läge att samla ihop poäng till scouternas SUF-award.

De finska stationerna öppnade verksamheten klockan 12.00 på lördagen på 3750 kHz. OH2JAM använde öppningsturen, varefter de andra JOTA-stationerna meddelar om sin aktivitet åt huvudstationen. Scoutstationerna kallar varann med "CQ JAMBOREE" eller på CW med "CQ JAM".

De radioamatörstationer som deltar i JOTA, kan lägga till /J i sitt anrop. Evenemangets internationella huvudstation är aktiv från Geneve, med anropet HB9S. De flesta radioamatörstationer som ägs av scoutorganisationer känns igen från antingen JAM eller S i anropet.

Mer information om evenemanget fås från: www.partio.fi/vipepa och www.scout.org/jota.

En QSL-försändelse har anlänt till SRAL:S kansli

Denna vecka har en QSL-försändelse anlänt till SRAL:s kansli, så alla som får sina QSL kort till kansliet är välkomna att kolla sina QSL-fack.

Ett gäng från OH4AB i XU7

Retu, OH4MDY och Anni, OH4JGE är igång fram till den 5 november med anropen XU7MDY och XU7JGE. De är en del av ett internationellt team, som är igång under samma tid. På grund av bestämmelser bör varje operatör ha ett eget anrop. Den 18 oktober lämnar gänget Finland, och återkomsten sker den 7 november på morgonen. Kontrollera dessa CW frekvenser: 1825, 3507, 7003, 10104, 14007, 21007, 24897 och 28020 kHz. QSL info via qrz.com, men OH-korten kommer automatiskt via byrån. Ett tack riktas till OHDXF ry för beviljande av stöd. OH4MDY deltar i CQWW i kategorin Single Op Single Band. Man strävar till att vara aktiv i synnerhet på lägre band under expeditionen.

DX-tips

XF4DL, Revillagigedo, fram till den 3 november, alla band, CW, SSB, RTTY, PSK31 och PSK63. Även EME- och satellit. QSL via DL9NDS.

3C0M Annobon, fram till den 4 november, 80-10 m SSB, 20-15 m RTTY och 160 m CW. QSL via EA5BYP.

7Q7HB Malawi, fram till mitten av januari, 80-10 m. QSL via G0IAS.

PJ4/PA3CNX Bonaire, Curacao, fram till den 3 november, 80-6 m, CW och SSB. Operatören deltar även i CQWW tävlingen. QSL via PA3CNX.

T6EE Afganistan, fram till den 30 oktober, 14 200 kHz. QSL via KE6GFF.

AT6MYL Indien, Den internationella YL-träffen i Mumbai är igång fram till den 29 oktober. QSL direkt via VU2SWS.

På kommande:

VP2MHX Montserrat, den 23-31 oktober, 80-10 m, CW, PSK31, RTTY och SSB. Deltar även i CQWW. QSL via W4WX. Även VP2MQD är QRV, QSL via K4QD.

KH8/ON5AX, Amerikanska Samoa, den 24-29 oktober, 40, 30 och 20 m, CW, SSB och PSK. Stationen deltar i CQWW.

C52T Gambia, den 24-31 oktober, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Stationen deltar i CQWW nästa veckoslut. QSL via G0TSM.

IOTA-tips

TA0/OK3AA och TA0/OK1XV, AS-099, fram till den 25 oktober, HF-banden, mest CW. QSL till hemanrop.

5R8RJ, AF-057, fram till den 27 oktober, 160-10 m, CW och SSB. QSL via DJ7RJ.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, QRP ARCI Fall QSO Party och WAG.
Nästa tisdag, den 24.10 står NAC 2,3GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX Contest SSB del.

Resultat från SRAL Field Day phonedel

Begränsad klass
Multi op./Single TX/under 100 W

Anrop     QSO  Poäng  Koef. Res. Op.
OH4OD/M   176   656    49  32144 OH4OD
OH1AL/P    16    48    10    480 OH1TG

Fast klass
Multi Op./Single TX/Nätspänning

Anrop     QSO  Poäng  Koef. Res. Op.
OH1BOI     60   246    27   6642 OH1BOI + Jasmin

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 29 oktober klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ