Svensk bulletin 36/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0636S
Kanslibulletin 36/06 28.10.2006

INNEHÅLL
SRAL:s Höstdagar i Borgå
Nytt program på Höstdagarna
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Pula-Ilmari III flyger den 4 november
YU6AO gäller åter för DXCC
OH0Z i CQ WW
DX-tips
Tävlingsnyheter
Korrigering av resultat i SSB-delen i K.S. Sainio
Resultat i Black Cat tävlingen
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdagar i Borgå

I år hålls Finlands Radioamatörförbunds höstdagar i Borgå. Evenemanget ordnas av Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB. Ett endagsprogram utlovas. Tidpunkten är lördagen den 18 november 2006. I samband med höstdagarna hålls även SRAL:s höstmöte.

Höstdagarna hålls i Porvoon ammattiopisto, som finns beläget längs Helsingforsvägen, dvs väg nr 170, ca tre kilometer från Borgå centrum. Skolans adress är Perämiehenkatu 6. En karta över Borgå finns på internetadressen: http://www.porvoo.fi. En karta till höstmötesplatsen har även funnits i tidningen Radioamatööri

Information om övernattning får man från september- och oktobernumren av tidningen Radioamatööri samt från SRAL:s webbplats (www.sral.fi).

På höstdagarna finns möjligheten att äta mat och gå på kaffe i matsalen i Ammattiopisto. I utbudet har matallergier beaktats, så det finns olika alternativ för alla som vill äta.

Inträde för vuxna är 5 euro, eller ifall det från samma familj kommer två vuxna, totalt 7 euro. Under 18-åringar har fritt inträde på höstdagarna. Gratis parkering.

På höstdagarna finns lopptorgsutrymme. Anmäl dig till övervakaren och märk dina grejer tydligt.

Kvällsfesten hålls klockan 20.00 i Hotellrestaurang Seurahovi i Borgå centrum. Hotellet finns vid Borgå torg bredvid busstationen. Adressen är Fredsgatan 27. Bland annat utlovas kvällmiddag, dans samt en presentation av förbundets hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK med temat "Teknisk utveckling utifrån radioamatörernas synvinkel". Tillfället öppnas av Timo Keskinen, OH2HXP, ordförande i Porvoon RadioHarrastajat ry.

Information om progrmmet under Höstdagarna kompletteras och specifieras före evenemanget och framställs på klubbens webbplats på adressen www.oh2abb.fi. Ett preliminärt program publiceras även i novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Nytt program på Höstdagarna

Det har blivit ändringar i programmet för Höstdagarna. Det nya programmet kom tyvärr för sent för novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Program under Höstdagarna 18.11.2006:

klo 10.00 Öppningsceremoni, OH2HXP
klo 10.00 YL-träff
klo 10.00 HF-forum, OH3JR
klo 10.15 Från radioamatörernas aspekt, OH2HK
klo 10.30 Handiham-träff, OH2JRO
klo 11.00 Repeaternyheter, OH2LAK
klo 11.00 Gigakonstruktionskomponenter, OH3MWY
klo 11.00 Grunderna i att bygga upp en station
klo 12.00 DX-forum
klo 12.00 Folket frågar - proffsen svarar, OH2MQK, OH2AUE, OH3MWY och OH2LAK
klo 12.00 Vapepa, OH3FN
klo 12.30 VHF-forum, OH6ZZ
klo 13.30 Happening time-reservation, anordning pågår
klo 14.30 Styrelsens frågetimme
klo 15.30 Nya radioamatörbestämmelser - Vad pågår?
klo 15.30 Presentation av förbundets rullstand
klo 16.00 SRAL:s höstmöte
klo 20.00 Kvällsfestligheter

Klubbarna meddelar

OH9AB:s höstläger

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, ordnar ett höstläger detta veckoslut. Lägerplatsen är i Oikarainen, som finns beläget i Petäjäniemen Autio i Kejos fastighet. Platsen är skyltad och information fås från två meters repeatern i Roveniemi. Ytterligare information fås per telefon 050 373 1216. Klubbens styrelse önskar alla radioamatörer från när och fjärran välkomna. Hösthälsningar, Reima, OH9TK.

Viitasaaren Radiokerhos Höstmöte

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga höstmöte i samband med Höstlägret i Koliman leirikeskus i Pasala, viitasaari. Mötet hålls söndagen den 5 november 2006 klockan 13.00, och inte lördag som tidigare felaktigt meddelades. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt eventuellt andra ärenden som framställs. Föredragningslistan finns på klubbens webbplats på adressen www.sral.fi/oh6aad. Välkomna!

Traditionellt höst läger a la Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD

Lägertid: 3-5.11.2006.

Lägerplats: Koliman leirikeskus i Viitasaari, Pasala. Platsen är en gammal skolbyggnad och där finns övernattningsmöjligheter inomhus, t.o.m. 50 personer borde inte vålla problem. På lägerplatsen finns en del eluttag för vagn- och bilbruk.

Program: Från lägret kommer ballongen Pula-Ilmari III att avsändas, innehållande bl.a. en radiofyr på 10 meter, 28.322 MHz +-QRM, en APRS-lokaliserare på 70 cm, en radiorepeater 2 m in 70 cm ut, och lite annan utrustning. På lördag värms en rövarsteksgrop, var och en kan ta med sig mat för uppvärmning.

Anmälning: Förhandsanmälningar är inte ett tvång, men mycket önskvärt, så att byggnaden uppvärms till rätta delar samt för att anordnarna lite vet hur många människor man kan vänta sig. Klubben bjuder nämligen på kaffe. Förhandsanmälningar kan göras till oh2aad & sral.fi eller till Veke, oh6ntg & sral.fi, tfn. 0404 145 556.

Lägeravgift: Lägret har en frivillig lägeravgift, egen mat och dylika tillbehör.

Välkomna till att tillbringa ett trevligt veckoslut i viitasaari! STYRELSEN

Bemärkelsedagar

70 år
29.10. Seppo Haapasalo, OH5YO
30.10. Mauri Lehtosaari, OH4ML
01.11. Matti Tulimäki, OH6MRD
06.11. Peter Dietrich, DJ3OI

60 år
29.10. Pekka Kemppinen, OH2BLU
30.10. Raimo Lehto, OH2BCI / OH0BCI

50 år
28.10. Hannu Määttänen, OH2BOW
29.10. Paavo Myöhänen, OH7TV
31.10. Juhani Tervonen, OH8MD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Pula-Ilmari III flyger den 4 november

Ballongen Pula-Ilmari III flyger nästa veckas lördag, den 4 november. Starten sker ca. 10.00 Finsk tid, från Viitasaaren radiokerhos höstläger.

Pula-Ilmari använder följande frekvenser:

145,400 MHz, FM uplink
433,400 MHz, FM downlink och APRS
28,322 MHz, en fyr, som sänder information flygturen på CW och HELL.

Flygledarna bevakar och ger situationsinformation på frekvensen 3690 kHz ± QRM.

Repeaterns uplink fungerar som en normal repeater och öppnas med ett 1750 Hz pip. sänd ingenting på uplinkfrekvensen, ifall du inte hör något på downlinkfrekvensen. Pula-Ilmari kan vara i servicetillstånd, och i så fall behövs uplinkfrekvensen till att styra manicken. Repeatern öppnas för trafik ca 15 minuter efter att Ilmari påbörjat sin färd. Försök inte köra QSOn förrän flygledningen ger tillstånd till det på 80 meter eller downlinkfrekvensen. Under den första halvtimmen önskas att man kör kontakter enbart med medlemmar av OH6AAD, och efter detta kan man börja köra andra stationer. När ballongen börjar tappa höjd eller lösgörs bör all trafik avbrytas. Flygledningen meddelar om saken.

Det är önskvärt att människorna förmedlar sina Ilmari APRS-paket till internet eller nätet på 144,800 MHz. Flygledningen önskar, att de i landningsskedet får information om APRS- eller 28 MHz fyrens sändningar, eftersom de troligen inte hör dessa utsändningar längre. Följ trafiken på 3690 kHz. Information kan ringas in åt Jukka, Oh6MWQ per telefon: 040 700 8130. Efter flygturen är anordnarna väldigt tacksamma ifall inspelningar, APRS-loggar och övrigt material finns. MEr information om Pula-Ilmari fås från webbadressen www.sral.fi/oh6aad.

YU6AO gäller åter för DXCC

ARRL har meddelat, att konstakter med YU6AO efter den 4.7.2006 igen duger för DXCC-award. Se noggrannare information från www.arrl.org/awards/dxcc, under rubriken DXCC dialog weblog.

OH0Z i CQ WW

OH0Z deltar detta veckoslut i CQ WW SSV från Åland i klassen Multi/Multi. OH-stationernas kontaktpoäng är välkomna på alla band. Den egentliga OH-mottagningen sker efter SRAL:s bulletin på +-5 kHz från bulletinfrekvensen. QSL via W0MM.

DX-tips

XF4DL, Revillagigedo, fram till den 3 november, alla band, CW, SSB, RTTY, PSK31 och PSK63. Även EME och satelliter. QSL via DL9NDS.

VK9AA Cocos Keeling, deltar detta veckoslut i CQ WW. QSL via DL8YR. Den 30.10-20.11 är dessutom VK9CGG igång, QSL direkt W0YG.

XU7MDY och XU7JGE Kambodja. Retu, OH4MDY, och Anni, OH4JGE, är igång fram till den 5 november. Kontrollera dessa CW-frekvenser: 1825, 3507, 7003, 10104, 14007, 21007, 24897 och 28020 kHz. OH-korten sänds via byrån utan särskilda önskemål, tack vare stöd från OHDXF ry. OH4MDY deltar i CQ WW på något single band. På resan strävar man till att fästa fokus på lägre band.

3C0M Annobon, fram till den 4 november, 80-10 m SSB, 20-15 m RTTY och 160 m CW. QSL via EA5BYP.

För stationer i CQ WW SSB tävlingen kan man se http://www.ng3k.com/Misc/cqs2006.html

På kommande:

VU7LD Lakkadiverna, igång under december, alla band och modes, QSL via W3HNK. ÄVen VU7RG är igång 1-10 december. QSL via German DX Foundation (GDXF).

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SSB delen i CQ WW DX Contest.

Nästa torsdag, den 2 oktober, står NAC 10 m i tur.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, Ukrainian DX Contest, High Speed Club CW Contest och DARC 10 m Digital Contest "Corona".

Korrigering av resultat i SSB-delen i K.S. Sainio

De korrekta resultaten i K.S.Sainio SSB del är följande:

Kutsu   BQ  ZQ XQ Q1  Q2  Q3  Q4  M1  M2  M3  M4  Score  Placering
OH3JKV  99  5  1  39  13  15  27  9   5   7   8   1955   1
OH4JPV  73  1  0  25  9   18  20  7   4   8   8   1705   2
OH6HLH  71  6  1  28  7   18  12  8   4   7   5   1535   3
OH6ALPO 45  4  3  12  7   6   16  6   5   3   6   1190   4

Resultat i Black Cat tävlingen

                     QSOn   YL CW    YL SSB   Poäng

YL Allmän klass
1. OH6R, op. OH6LC   100     0       7        335

YL Grundklass
1. OH6MLC            92      0       4        296
2. OH6JCK/1          68      0       5        229
3. OH1MK             32      0       5        121
4. OH2GQH            5       0       3        30

OM Allmän klass
1. OH6NT             9       2       7        78
2. OH2LU             7       2       5        62
3. OH1TD             6       0       6        48
4. OH6GFI            3       0       3        24

OM Grundklassen
1. OH6HLH            5       0       5        40
2. OH6ALPO           3       0       3        24

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor, söndagen den 12 oktober klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ