Svensk bulletin 38/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0638S
Kanslibulletin 38/06 18.11.2006

INNEHÅLL
SRAL:s höstmöte i Borgå
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen 6.12.
Porkkala tillbaka, kort för kort
Räddande av fyren på Märket
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

SRAL:s höstmöte i Borgå

SRAL:s höstmöte hölls i Borgå igår.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Veikko Lerkka, OH2BAR lämnat oss. Vi hedrar Veikkos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Jokilaakson radiokerho r.y. OH6D meddelar:

Repeatrarna OH6RAQ/145.600 MHz och OH6RAQ-1/144.800 MHz APRS, är tills vidare ur bruk!

Utrymmet i stugan i Himos där repeatrarna har funnits förstördes i en eldsvårda. Radiorummet fick en del vattenskador, men apparaturen är lyckligtvis hel!

Fördelningscentralen därifrån strömmen till repeatrarna togs är spänningsfri. Dörrarna till apparatutrymmet är ännu sönder, eftersom brandmännen tog sig in i utrymmet. Vi anser därför att det är klokast att hålla apparaturen borta, tills utrymmet är restaurerat. Repeatrarna installeras igen när allting är i skick.

Kouvolan Radiokerhon syyskokous

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sitt höstmöte nästa tisdag, den 28.11.2006 kl 18.00. Mötet ordnas på Computec Oy på adressen Juholankatu 8, Kouvola. Stadgeenliga ärenden behandlas och arbetsordningsförslaget finns till påseende på klubbens webbsidor: http://www.saunalahti.fi/~oh5ag/. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Bemärkelsedagar

70 år
18.11. Paavali Matero, OH4JUL / OH3-533
24.11. Per Hending, OH6IU
25.11. Carl-Johan Fabritius, OH2GZ

60 år
26.11. Jouko Elonen, OH1-0278

50 år
18.11. Allan Sjöberg, OH2GOO /OH2-9303
20.11. Göran Backman, SM5SIC
26.11. Jouko Kurkisuo, OH3ES

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen 6.12.

I evenemanget har igen många traditionstationer anmält sig. De som ännu vill delta önskas ta kontakt med Heikki, OH3JF fram till den 23 november 2006. Heikkis e-post är: oh3fj ät sral.fi. I samband med anmälning önskas anrop, radiotyp, noggrannt QTH, operatör och modes, dvs CW eller AM eller bägge.

Porkkala tillbaka, kort för kort

50-års jubileum av återfåendet av Porkkala firades den 26.1.2006. De aktiva anropen var OH2PLA och OH2ET.

Kontakterna verifieras med kartong-QSL i A4 format. Kortet kan inte förmedlas via den normala byrå rutten. Alla kort finns till utdelning på höstdagarna i Borgå, tack vare OH6XY. Deltagarna önskas även ta med kort åt andra medlemmar i sina klubbar och grannarnas bekanta.

I fortsättningen skall de som önskar få kort, förmedla ett kuvert i C4 storlek försett med frimärken till OH6XY, adressen är C-H Ikäheimo, OH6XY, Länsiranta 29, 02880 Veikkola.

Räddande av fyren på märket

Finlands fyrsällskap har påbörjat kampanjen "Rädda Märket" för att rädda fyren på Märket. Fyren börjar se sitt slut, men ännu är det inte för sent att rädda fyrhelheten. Finlands fyrsällskap har tagit räddande av fyren på Märket som sin huvuduppgift.

Fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen konstaterar att radioamatörerna haft stor betydelse för att hålla fyren "i de levandes böcker". De önskar att radioamatörerna även kunde hjälpa till (i internationellt perspektiv), genom hjälp av finska radioamatörer.

Finlands fyrsällskap önskar att Märket även i framtiden kan fungera, såväl som i fyr- som natur- och radioamatörsyfte. Sällskapet presenterar sin vision om Märket i julevenemanget på Forum Marinum den 3 december kl. 14.00. Det är önskvärt att radioamatörer dyker upp i stora mängder.

Mer information om Märketkampanjen fås från webben: http://www.majakkaseura.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest, EU CW QSO PArty, All Austrian 160 m Contest och RSGB 1,8 MHz Contest.
Nästa tisdag, den 21 november står NAC 1.3 GHz i tur.
Nästa veckoslut tävlas CW-delen i CQWW DX Contest.

DX-tips

Kari, OH3RB, är igen igång från Jamaica med anropet 6Y3R fram till den 8 december. Kari deltar i CQWW CW i SOSB 80. OH-kort kommer automatiskt via byrån i sinom tid.

3B8/OM0C, Mauritius, fram till den 30 november, låga band och RTTY. Stationen deltar även i CQWW CW. QSL via OM2FY.

D2DX Angola, Janne är igång åtminstone på 20 meter. QSL via OH2BAD.

FT1WM Crozet, satelliter; AO-51, SO-50, ISS repeater och PACSAT-1.

HK0GU/1, San Andres & Providencia, fram till den 1 december. QSL direkt DL7VOG.

VK9CGG Cocos Keeling, fram till den 20 november, 160-10 m. QSL via W0YG.

4O60BH, Martti, OH2BH, firar sitt 60-årsjubileum 18-19.11 från Montenegro. QSL via OH2BN. Information om evenemanget fås från webben: http://www.kolumbus.fi/oh2bn/bhday.

På kommande:

VP2MDG Montserrat, 22-28.11., stationen deltar även i CQWW CW i klassen SOAB. QSL via K2DM.

IOTA-tips

5H1HW, AF-032, fram till den 22 november, SSB och RTTY. QSL via I5JHW.

TA3J/0, AS-115, fram till den 26 november, alla band och modes, väderreservation. QSL via TA3YJ.

På kommande:

YC0IEM/9, OC-150, 20.11-6.12. Operatören är igång på sin fritid. QSL via IZ8CCW.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 26 november klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ