Svensk bulletin 39/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0639S
Kanslibulletin 39/06 25.11.2006

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 2.12.
Resultaten i SRALs val
Höstmötesnyheter
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
T1-kurs på internet
Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen 6.12.
Handikappkommitténs möte återkallat
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 2.12.

Nästa lördag, den 2.12 hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar klockan 14.00 finsk tid och slutar kl. 15.00. Frekvensen är den gamla bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig alla närvarande styrelsemedlemmar sig, varefter man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på förhand till förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmen direkt.

På internet fungerar ett frågeforum, där man kan ställa frågor. Frågorna sänds per e-post till adressen kyselytunti ät sral.fi. Frågor och svar publiceras senast efter följande styrelsemöte. Man når forumet via SRAL:s webbplats under länken "SRAL".

Resultaten i SRAL:s val

Som ordförande för SRAL valdes Raimo Lehto, OH2BCI.

Till styrelsen valdes för tre år: Michael Fletcher, OH2AUE (892 röster) och Heikki Lahtivirta, OH2LH (740 röster).

För ett år istället för Raimo Lehto valdes Rauno Vauramo, OH6AYW (593 röster).

Den fjärde kandidaten Jukka Klemola, OH6LI, fick 579 röster.

I postomröstningen mottogs 1008 röstsedlar, och på höstmötesplatsen gav 68 personer eller klubbrepresentanter sina röster. Den totala mängden röstsedlar är alltså 1176, varav 12 stycken inte godkändes. Totalt gavs 2804 röster åt olika kandidater. Röstningsprocenten var ungefär 25,5.

Höstmötesnyheter

I följande följer en förtkortad version av händelserna på höstmötet. En mer detaljerad beskrivning kommer i decembernumret av tidningen Radioamatööri och på medlemssidorna på SRALs webbplats: http://sral.fi/members/dokumentit.php.

SRAL:s höstmöte hölls 18.11.2006 i Borgå. Som ordförande för mötet fungerade Aarno Järvinen, OH2HAI.

På mötet behandlades två motioner från medlemmar. Antti Isännäinen, OH2WJ hade en motion om SRAT Oy, där beslutet blev enligt styresens svar. Jussi Kekki, OH5CH och 20 andra undertecknare hade lämnat en motion om avsättande av styrelsen, även denna beslöts enligt styrelsens svar. I samband med motionen omröstades huruvida SRAL:s styrelses förtroende, och en stor majoritet röstade för förtroende.

Tredje på listan fanns en motion skriven av Jari Jussila, OH2BU skriven i RCF:s namn gällande behandling av årsmötesmotionerna. Jussila meddela å egen och RCF:s sida att han drar in motionen.

Till näst behandlades styrelsens motion om att köpa in aktierna från småägare av SRAT Oy aktier. SRAL:s styrelse föresog att höstmötet ger fullmakt åt förbundets styrelse att göra köpofferter och köpa tillbaka SRAT Oy aktier, med målet att få 100 % äganderätt till företaget. Höstmötet godkände styrelsens motion.

Revisorernas utlåtande till höstmötet antecknades för kännedom. I uttalandet behandlades även röstningen om nedkörandet av SRAT Oy. I utlåtandet konstateras att röstningsresultatet är felaktigt upptecknat i protokollet. Nedkörandet fick 42 röster, och de andra alternativen fick totalt 47 röster. Trots detta har det i protokollet antecknats att nedkörandet skulle ha fått majoritetsstöd. Jari Jussila, OH2BU, konstaterade att vårmötets beslut är lagfast, eftersom ingen inom tre månader utfört klagomål över beslutet.

Härnäst beslöts om styrelsemedlemmarnas och valnämndens mötesarvode och reseersättningar samt revisorernas arvoden. Ett beslut om att följa tidigare praxis fattades, och enigt den betalas inga mötesarvoden för styrelsen och valnämnden. Reseersättningar och dagpenning betalas enligt statens reseregler i andra klass då de deltar i styrelse eller arbetskommissionernas mötes eller representerar förbundet i olika evenemang. Revisorerna betalas enligt räkningar.

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2007 godkändes och postomröstningens resultat bekräftades.

I valnämnden ingår även i fortsättningen samma personer som hittills: Arto Liimatta, OH2KWM; Jukka Lappalainen, OH8MSM, Seppo Leimala, OH2NAK; Raimo Karttunen, OH3BHL och Markku Toijala, OH2BQZ.

Till revisorer valdes även samma personer åter: KHT Peter Forsell, OH2BSP och Ossi Lehväs, OH3YI och som suppleanter KHT Arto Sopanen och Heikki Kinnunen, OH4NS.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Erkki Koskenniemi, OH5OQ och Matti Kuivila, OH2WW lämnat oss. Vi hedrar Erkkis och Mattis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Kouvolan Radiokerhos höstmöte

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sitt höstmöte nästa tisdag, den 28.11.2006 kl 18.00. Mötet ordnas på Computec Oy på adressen Juholankatu 8, Kouvola. Stadgeenliga ärenden behandlas och arbetsordningsförslaget finns till påseende på klubbens webbsidor: http://www.saunalahti.fi/~oh5ag/. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Turun Radioamatöörit ry håller lillajulfest

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sin traditionella lillajulfest på klubben den 30 november kl. 18.30. Adressen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Glögg, pepparkakor och gott sällskap! Välkomna! Styrelsen

ATV-kväll på Kakkosten kerho

Kakkosten kerho håller den 30 november klockan 18.00 en ATV-temakväll, ledd av Juhani, OH2MD. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
30.11. Tarmo Mustonen, OH9OP
30.11. Pentti Lanakoski, OH5NST

70 år
25.11. Carl-Johan Fabritius, OH2GZ

60 år
26.11. Jouko Elonen, OH1-0278
29.11. Aulis Kukonlehto, OH9OK

50 år
26.11. Jouko Kurkisuo, OH3ES
28.11. Juha Mourujärvi, OH9VJ
29.11. Ilkka Jäppinen, OH2NHJ
01.12. Arto Ylikotila, OH5LAI

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

T1-kurs på internet

Yrkeshögskolornas gemensamma nätkursutval kommer att inneha en kurs som förbereder de studerande inför T1-modulen, och kursen ger även 3 studiepoäng. Till kursserna kan alla anmäla sig genom öppna yrkeshögskolor. Kursen räcker från början av januari till slutet av april. En snabbare takt för utförande är även möjlig, det är upp till den studerande. Noggrannare informationo kommer inom en nära framtid. Såvida en tillräcklig mängs anmäler sig försäkras det att kursen påbörjas.

Traditionsradioevenemang på självständighetsdagen 6.12.

Traditionsradioentusiasterna samlas och aktiverar 80 meter inkommande självständighetsdag 6.12.2006. Evenemanget påbörjas klockan 12.00 finsk tid och slutar 14.00 finsk tid. Efter denna period fluttar en del av traditionsradiostationerna till AM, där man fortsätter fram till klockan 16.00. Traditionsstationer kan förekommer även utanför dessa tider, så lyssna till banden och försök hålla kontakt med dem.

Traditionsradiostationerna lägger till /S efter sitt anrop. Hittills har 19 CW- och 5 AM-stationer anmält sitt deltagande. Ytterligare information fås från novembernumret av tidningen Radioamatööri, sidan 12 samt på internet på traditionsradiosidorna http://perinneradio.webhop.net. På webbsidorna finns frekvenser, tider och utrustning listat. Listan uppdateras kontunuerligt, så det kan löna sig att se på sidorna flera gånger.

Traditionsradiostationerna ombeds fylla i i QSL-korten hurdan utrustning de använder, t.ex. sändare Bertta VREHB, mottagare Hallicrafters SX-24. Detta, ifall det vid något skede krävs information för traditionsawarden.

Alla radioamatörer önskas välkomna att fira självständighetsdag och hålla QSO:n med nostalgi-stationer.

Ledarstation OI3SVM
Heikki, OH3JF

Handikappkommittens möte återkallat

SRAL:s handikappskommittés möte, som skulle ha hållits torsdagen den 30 november, har återkallats.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i CQWW DX Contest.
Nästa tisdag, den 28.11 står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas ARRL 160 m Contest, TARA RTTY Melee, TOPS Activity Contest och SRAL:s grundtävling.

DX-tips

Kari, OH3RB, är igen igång från Jamaica med anropet 6Y3R fram till den 8 december. Kari deltar i CQWW CW i SOSB 80. OH-kort kommer automatiskt via byrån i sinom tid.

HK0GU/1, San Andres & Providencia, fram till den 1 december. QSL direkt via DL7VOG.

6V7D Senegal, fram till den 28 november, deltar i CQWW CW. QSL via KQ1F.

J20SA Djibouti, fram till den 16 december, 40, 20, 15 och 10 m, SSB. Operatören är igång på sin fritid. QSL via ON7SAT.

J79Z Dominica, fram till den 29 november, deltar detta veckoslut i CQWW CW. Efter tävlingen är han igång på 160 meter och WARC-banden. QSL via K3TEJ.

K2G Guam, fram till den 28 november, HF-banden, SSB, CW och digimodes. Operatörerna deltar inte i CQWW CW. QSL via JA1OZK.

T88MR Palau, fram till den 28 november, deltar i CQWW CW. Fokuserar efter tävlingen på låga band. QSL via K9NW.

V26K Antigua, fram till den 27 november, enbart CW, deltar detta veckoslut i CQWW CW. QSL via AA3B.

VK9AA Cocos Keeling, fram till den 27 november, deltar i CQWW CW i SOAB-klassen. QSL via DL8YR.

På kommande:

P40Z Aruba, 28.11-5.12. QSL via K9UK.

IOTA-tips

9M6NA, OC-133, deltar detta veckoslut i CQWW CW på 20 meter. QSL via JE1JKL.

FO5RH, OC-066, fram till den 4 december och igen fr.om. den 10 januari.

YC8TDE/p, OC-145, fram till den 15 december, mest 40 och 15 m, SSB. QSL via YC8TDE.

YC0IEM/9, OC-150, fram till den 6 december. Operatören är igång på sin fritid. QSL via IZ8CCW.

VP5/W7VV, VP5/VE7XF och VP5/K7BTW, NA-002, fram till den 1 december. I CQWW CW används anropet VP5W, klassen är multi/two. QSL via W7TSQ.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 3 december, klockan 1500 finsk tid på 3720 kHZ +- QRM.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ