Svensk bulletin 42/2006

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0642S
Kanslibulletin 42/06 16.12.2006

INNEHÅLL
SRAL:s kanslis öppethållningstider i juletid
Silent key
Vörå-Maxmo får nytt kommunnummer
Bemärkelsedagar
Tävlingnyheter
Tävlings- och DX-kryssning anordnad av Contest Club Finland OHDXF
DX-tips
IOTA-tips
Nästa Bulletin
God Jul

SRAL:s kanslis öppethållningstider i juletid

SRAL:s kansli är öppet normalt fram till den 22 december. Kansliet är stängt p.g.a. vintersemester under mellandagarna och 2-3 januari. Kansliet betjänar er åter den 4 januari 2007. Under tiden kansliet är stängt läses inte heller några bulletiner.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet, att våra radioamatörbröder Vilko Savolainen, OH2BVP och Leo Salminen, OH4-5085 lämnat oss. Vi hedrar deras minne med en kort stunds tystnad.

Vörå-Maxmo får ett nytt kommunnummer

I decembernumret av tidningen Radioamatööri behandlades en del kommunsammanslagningar som kommer att ske vid årsskiftet. Det nya kommunnumret för Vörå-Maxmo nämndes som 693, men ifrågavarande nummer har redan använts för Jeppo tidigare och för att undvika oklarhet, får Vörå-Maxmo numret 696.

Bemärkelsedagar

85 år
25.12. Nils Wessman, OH2TU
08.01. Haapalainen Pentti, OH2TE / OH5TE

75 år
05.01. Auvinen Raimo, OH2BVY

70 år
16.12. Esko Lahti, OH5ST
26.12. Kaj Silver, OH1SS
31.12. Pekka Nurmi, OH6JAZ
31.12. Pertti Pentikäinen, OH1VS
02.01. Pehkoranta Leevi, OH2BIB

60 år
17.12. Sune Kronberg, OH1YS
25.12. Veikko Gröndahl, OH3MEU
27.12. Hannu Muller, OH4FBE
28.12. Asko Alanto, OH1MMB
03.01. Järnberg Jukka, OH3SJ
09.01. Hippolin Martti, OH6SM
13.01. Tamppari Mauno, OH2FJ

50 år
16.12. Hannu Uusitalo, OH1LUI
16.12. Krister Holmgren, OH6NJG
17.12. Jukka Rönkkö, OH6NEH
19.12. Hannu Pellikka, OH7JQA
19.12. Ismo Liukkonen, OH3-6374
20.12. Merja Kärkinen, OH5LEF
20.12. Timo Suominen, OH1MVP
24.12. Tapio Kotimäki, OH6MSZ
25.12. Riku Lehmusoksa, OH2BLI / OH2CI
02.01. Linturi Risto, OH2-1894
02.01. Kåla Kenneth, OH6KG
03.01. Salakka Markku, OH3JM
04.01. Bäcksbacka Sven, OH1HG
06.01. Stenvall Jan, OH3GG

Finlands radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest, Croatian CW Contest och International Naval Contest.

Nästa tisdag står NAC 19.12 i tur.

Den 26.12 tävlas NORAs jultävling, DARC Xmas Contest och NAC 2.3 GHz and up.

Sista veckoslutet detta år tävlas RAC Canada Winter Contest, Original QRP Contest och Stew Perry Topband Distance Challenge.

På nyårsdagen 1.1. tävlas ARRL Straight Key Night, SARTG New Year Contest, oH RTTY Contest och AGCW Happy New Year Contest.

Tisdag 2.1 tävlas NAC VHF och torsdag 4.1 NAC 10 m.

Första veckoslutet under 2007 tävlas ARRL RTTY RoundUp, EUCW 160 m Contest och SRAL:s Grundtävling.

Tisdag den 9.1 tävlas NAC UHF och torsdag 11.1 NAC 50 MHz.

Andra veckoslutet i januari tävlas NRAU-Baltic Contest och DARC 10 m Contest.

Tävlings- och DX-kryssning anordnad av Contest Club Finland OHDXF

Det tolfte internantionella Contest- och DX-evenemanget hålls på Viking Gabriella 19-21.11. I programmet ingår bl.a. följande presentationer:

Jakten på Europeiskt rekord i CQ WW 80 meter 2001-2006, OH1WZ.
XF4DL - German & Mexican Expedition, DL3DXX
Tävlingsteknologi - har allt redan hittats på?, YT6A
CQ WW from 40 zones, N6ZZ

Mer information on anmälning i decembernumret av tidningen Radioamatööri eller webbplatsen www.contestclubfinland.com. Sista anmälningsdatum är den 18 december.

DX-tips

HZ1ZH Saudi-Arabia, har varit igång åtminstone på 20 meter SSB. QSL via EA7FTR.

VQ9IE och YL-station VQ9BW, Chagos Islands, har varit ingång åtminstone på 20 m SSB. QSL åt VQ9IE via WY8Q. QSL VQ9BW via KD4DZJ.

HI8/ON4AA, Dominikanaska republiken, fram till den 14 januari, 40 och 20 m, SSB, RTTY och PSK31. Operatören deltar även i flera tävlingar. QSL via ON4AA.

IOTA-tips

KC4/K2ARB, AN-016, fram till den 27.1, 40, 30 och 20 m. Är eventuellt även igång med anropet VP8DKF. QSL via K2ARB.

VP5/LA9VFA, NA-002, fram till den 29 december. QSL via LA9VFA.

LZ0A, AN-010, fram till den 1.3.2007. Deltar i en del tävlingar med anropet VP8/LZ1UQ.

DP0GVN, AN-016, fram till den 28 februari 2007. QSL via DL5EBE.

P40TA och P40K, SA-036, fram till den 21 december, CW, SSB och RTTY. QSL åt bägge anrop via WM6A.

Nästa bulletin

Näta bulletin sänds söndagen den 14 januari klockan 1500 på 3720 kHz +- QRM.

God Jul

Finlands Radioamatörförbund och kanliets personal önskar alla en god jul och gott nytt år. När bulletin lästs har alltså julfriden bland radioamatörerna börjat, både på finskt och svenskt håll.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ