Svensk bulletin 03/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0703S
Kanslibulletin 03/07 27.1.2007

INNEHÅLL
Skolnings- och klubbdagar
Lägerskola
Rumsreserveringar för SRAL:s sommarläger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
En försändelse med QSL-kort har nått kansliet
Påminnelse om WYLE-award
Tävlingsnyheter
OH0Z i CQ 160 m
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Skolnings- och klubbdagar

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum
lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress
är Yliopistonkatu 44. Dagens
program publiceras i marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna ombedes omedelbart välja sina representanter till dagen samt
meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per
telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto &
sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller
deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Lägerskola

En lägerskola för Finlands Radioamatörförbunds ungdomar arrangeras i
Petäys den 12. - 19.7.2007 strax före förbundets sommarläger.
Målsättningen med lägerskolan är att inlära de färdigheter som behövs
vid avläggandet av elementärklassens radioamatörexamen i en gemytlig
atmosfär tillsammans med jämnåriga. Något äldre unga radioamatörer
kommer att fungera som tutorer på lägret. Mer information om
lägerskolan kommer att finnas i Radioamatööri-tidningen under våren.
Förbundet deltar i kostnaderna för lägerskolan, varför
deltagaravgiften är endast 150 € per elev. Full logi, kursmaterial
samt examensavgifterna ingår i priset. Eleverna väljs i den ordning
anmälningarna kommer in, så de först anmälda har förtur. Anmälningarna
till e-mailadressen toimisto & sral.fi eller per telefon (09)562 5973.

Rumsreserveringar för SRAL:s sommarläger

SRAL:s sommarläger hålles denna sommar i Petäys i Hattula den 19 -
22.7.2007. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry. OH3AA.

Hotell Petäys har meddelat att man börjar ta emot rumsreserveringar
för sommarlägret onsdagen den 21.2.2007 fr.o.m. kl. 09:00. Rum kan
endast reserveras per telefon från numret (03) 673 301. Reservationer
för hela det långa veckoslutet (to - sö) äger förträde och i fall det
blir rum över säljer man sekundärt paket för två nätter(to-lö eller
fre-sö). Ifall att det ännu återstår lediga rum, säljes även enstaka
dygnspaket.

I tillägg till Petäys har lägergästerna även möjlighet att bo i Lepaan
viini- ja puutarhatila. Gården befinner sig 7 kilometer från Petäys.
Inkvarteringen sker i radhuslägenheter, i tvåvåningsbyggnader. I varje
lägenhet finns fyra enskilda rum för en eller två personer. Övre och
nedre våningarnas rum har gemensam WC och dusch. I nedre våningen
finns lägenhetens gemensamma kök och  vardagsrum. I nedre våningen
finns även ett skilt  torkrum. Bokningar och förfrågningar direkt till
Lepaan Matkailu, tfn. 0440 465 238. Se även priser på SRAL:s
webbplats.

Klubbarna meddelar

Rauman Radiokerho ry, OH1AK, håller sitt årsmöte på klubben i morgon,
söndagen den 28 januari klockan 14.00. Välkomna!

Laivaston Radioamatöörit ry., OH1AJ har årsmöte på klubben tisdagen
den 30.1.2007 kl.18:00. Kaffeservering, Välkomna, Styrelsen.

Teljän Radioamatöörit ry., OH1AF har årsmöte på klubben i Viasvesi,
Björneborg den 31.1.2007 kl.19:00. På mötet föredras 2:a behandlingen
av förslaget till stadgeändring samt de stadgeenliga ärendena.
Kaffeservering, Välkomna, Styrelsen.

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA har sitt stadgeenliga årsmöte i
klubblokalen på Stålarmsgatan den 8.2.2007 kl.18:30. Föredras
årsmötesärenden. Kaffe o bulla, välkomna, OH1AA:s styrelse.

Bemärkelsedagar

80 år
28.01. Rönkkö Keijo, OH6MDM
31.01. Mäenpää Unto, OH2LD

70 år
01.02. Kalervo Salo, OH3NIV
04.02. Göran Wahlberg, OH1AWE / OH1FO

60 år
28.01. Sihlman Kaarlo, OH2BIA
01.02. Pekka Aaltonen, OH3XW
02.02. Esa Peijonen, OH1LN / OH1MVO
05.02. Pentti Tikka, OH1-3445

50 år
28.01. Södergård Timo, OH6NKC
30.01. Ari Juha, OH5QH
02.02. Esa Rae, OH1GU
04.02. Seppo Vimpari, OH5SV / OH2MHO

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen
hålls ifall ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar
den 3.3.2007 kl. 13:00 då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo &
luukku.com

En försändelse med QSL-kort har nått kansliet

SRAL:s kansli har denna vecka fått en QSL-försändelse, som innehöll
kort åt följande medlemmar: OH2AA, OH2AAB, OH2ABB, OH2AL, OH2AQ,
OH2AV, OH2BH, OH2BIL, OH2CP, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2KMF, OH2KMG,
OH2LZI, OH2NAF, OH2NIN, OH2NM, OH2NRG, OH2PV, OH2RM, OH2TM, OH2UA,
OH2VZ och OH2ZZ. Även en bunt QSL har anlänt åt OH0R genom Ham
Express. Alla är varmt välkomna till kansliet för att hämta sina kort.

Påminnelse om WYLE-award

Rundradions personalförening, radioamatörklubben YLE Amateurs fyllde
40 år år 2006. Jubileringsåret firades genom att lansera
WYLE40-awardet. Nu har sista chansen kommit att ansöka om awardet.
Ansökan, som har poststämpel under januari 2007 godkänns ännu för
behandling. Efter detta beviljas awardet inte mera. Ytterligare
information från klubbens webbplats. OH2NM/OH2YLE styrelsen.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, BARTG RTTY
Sprint och UBA DX Contest.

Nästa veckoslut står 10-10 International QSO PArty, AGCW Straight Key
Party, Mexico International RTTY Contest, North American Sprint
contest och SRAL:s grundtävling i tur.

OH0Z i CQ 160 m Contest

Radio Sporting Team, OH0Z, deltar under det pågående veckoslutet i CQ
160 m Contest i multi-operator klassen. QSL qvia W0MM. OH-QSOn är mer
än välkomna!

DX-tips

3W3W Vietnam, stationen deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest.
QSL direkt via OK1DOT.

CN2A Marocko, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest i
multi/single klassen. QSL direkt via DK4VW.

C56NN Gambia, fram till den 29 januari, 160-10 m. QSL via LY4Y.

EY8MM Tadjikistan, odeltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest. QSL via K1BV.

HZ1GW Saudi Arabien, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest. QSL
via GW0RHC.

ST2A Sudan, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest i
Multi/Single klassen. QSL via T93Y.

T80J Palau, ett gäng YL-operatörer är igång fram till den 30 januari,
20 och 14 m. QSL enligt operatörens instruktioner.

VQ9LA Chagos, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest i single
operator klassen. QSL via VQ9LA.

På kommande:

VP2MFF, VP2MHF, VP2MRD, VP2MVG, VP2MVO, VP2MST och VP2MTC Montserrat,
29.1-6.2, alla HF-band. CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL åt alla anrop via
NE1RD.

YW0DX Aves, förväntas komma i etern den 8 februari. Expeditionen
avslutas 15-18 februari. 160-6 m, CW, SSB, RTTY, BPSK31, BPSK63 och
SSTV. På expeditionens webbplats kan man rösta om de band och modes,
som man själv saknar, adressen är: http://yw0dx.4m5dx.org/poll.html.
QSL via IT9DAA.

IOTA-tips

T32MO, OC-084, till mitten av februari. Alla band, CW och SSB. Deltar
även i CQ WW 160 m Contest detta veckoslut. QSL via OM2SA.

DP0GVN, AN-016, fram till den 28 februari. QSL via DL5EBE.

9M2MRS, AS-015, fram till den 28 februari. QSL via PA0RRS.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 28 januari klockan
15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX