Svensk bulletin 04/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0704S
Kanslibulletin 04/07 3.2.2007

INNEHÅLL
Skolnings- och klubbdagar
Klubbarna Meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Specialanrop i etern
Nästa bulletin

Skolnings- och klubbdagar

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum
lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress
är Yliopistonkatu 44. Dagens program publiceras i marsnumret av
tidningen Radioamatööri.

Klubbarna ombedes omedelbart välja sina representanter till dagen samt
meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per
telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto &
sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller
deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Klubbarna meddelar

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA har sitt stadgeenliga årsmöte i
klubblokalen på Stålarmsgatan den 8.2.2007 kl.18:30. Föredras
årsmötesärenden. Kaffe o bulla, välkomna, OH1AA:s styrelse.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte på klubben
i Miemala, söndagen den 11 februari 2007 klockan 13.00.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt årsmöte 19.2.2007
klockan 18.30 i klubbutrymmena på Radiomäki. Välkomna! Jussi Salin,
sekreterare i OH3AC

Bemärkelsedagar

70 år
04.02. Göran Wahlberg, OH1AWE / OH1FO
07.02. Rauno Similä, OH8QC

60 år
05.02. Pentti Tikka, OH1-3445

50 år
04.02. Seppo Vimpari, OH5SV / OH2MHO

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen
hålls ifall ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar
den 3.3.2007 kl. 13:00 då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo &
luukku.com

Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo

En tjugo timmars kurs ordnas på söndagar 11.3-29.4.2007, klockan
17-19.30. På kursen utförs telegrafiska mottagnings- och
givningsövningar i par i klassförhållanden. Övningar verkställs även
på Internet och genom etern.

Självstudierna sker med SRAL:s Morse- och MRX Softwares
CW-communicator program. Kursens mål är att uppnå SRAL:s
CW-grundexamen. Examen kräver en hastighet på 25 tecken i minuten.

Senare, när CW-kunskaperna utvecklas finns möjlighet att utföra SRAL:s
Allmänna CW Examen, där kravet är 60 tecken per minut.

Mer information fås av kursens dragare, Heikki, OH5GES. Heikki kan
kontaktas per e-post: oh5ges & sral.fi eller per telefon: 041 544 2554.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International QSO PArty, AGCW Straight
Key Party, Mexico International RTTY Contest, North American Sprint
contest och SRAL:s grundtävling.

Nästa tisdag, den 6 februari står NAC VHF i tur, och på torsdagen den
8 februari NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, Dutch PACC Contest,
FISTS Winter Sprint, British Columbia QSO Challenge, RSGB 1,8 MHz
Contest och North American Sprint Contest. Den 12-17 februari är
School Club Roundup i turen.

DX-tips

VP2MFF, VP2MHF, VP2MRD, VP2MVG, VP2MVO, VP2MST och VP2MTC Montserrat,
fram till den 6 februari, alla HF-band. CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL
åt alla anrop via NE1RD.

DX0JP Spratly Islands, fram till den 13 februari, 160-6 m, CW, SSB,
RTTY och PSK. Även JT65 EME på sex och två meter. QSL för EME-QSOn
JA1RJU. QSL för andra QSOn via JA1HGY.

7W0JAW och 7W0MH Algeria, fram till den 10 februari, 80-10 m, mest
SSB, men även PSK31 och eventuellt RTTY. QSL direkt via DB1JAW.

XU7XRO och XU7DXX Kambodja, fram till den 10 februari, alla band och
modes. QSL år bägge via M5AAV. Även XU7ADI är igång, QSL via SM5GMZ.

På kommande:

YW0DX Aves, förväntas komma i etern den 8 februari. Expeditionen
avslutas 15-18 februari. 160-6 m, CW, SSB, RTTY, BPSK31, BPSK63 och
SSTV. QSL via IT9DAA.

3B9/G3TXF Rodrigues, 7-13.2, 80-10 m, endast CW. QSL via G3TXF.

6W/F6HMJ Senegal, 9.2.-13.3, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via F6HMJ.

IOTA-tips

3D2RN, OC-016, fram till den 20 februari, 40-10 m. QSL via WB6JZY.

J20M och J20R, AF-053, fram till den 15 februari, 160-10 m, CW, SSB
och RTTY. QSL via I2YSB.

På kommande:

4S7PAG, AS-171, 10-11.2, åtminstone 20 och 17 m. QSL via F5PAC.

C98APE, AF-072, 18-24.2, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL VIA CT1APE. Även
C98GLO är igång, QSL via CT2GLO.

OX, NA-243, en ny IOTA-ögrupp är igång i augusti 21-24.8. Anrop
meddelas senare. QSL via PA3EXX.

Specialanrop i etern

ZY5100SCOUT är igång från Brasilien fram till årets slut. Med anropet
firas scoutverksamhetens 100 års jubileum. QSL via PY5CA.

Specialanropet SC5L är igång från Sverige, fram till den 26 juni, för
att fira 300 års sedan Carl von Linnés födsel. QSL via byrå.

Från England är GB60TR igång från Torbays radioamatörklubb. Klubben
fyller 60 år i år, och anropet gäller fram till årets slut. QSL via
byrån.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX