Svensk bulletin 06/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0706S
Kanslibulletin 06/07 17.2.2007

INNEHÅLL
Bokning av logi inför sommarlägret börjar onsdag 21.2
Program under skolnings- och klubbdagarna
De ungas lägerskola
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo 
QSL har anläbnt till SRAL:s byrå
Tävlingsnyheter
Plock ur ARRL DXCC Weblog Dialog (www.arrl.org/awards/dxcc/)
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Bokning av logi inför sommarlägret börjar onsdag 21.2

Nästa sommar hålls SRAL:s sommarläger i Petäys i Hattula. Lägret hålls
den 19-22.7.2007 och anordnas av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry,
OH3AA.

Hotelli Petäys har meddelat att logireserveringar för sommarlägret
börjar tas emot onsdagen den 21 februari 2007 fr.o.m. klockan 09.00.
Rum kan bokas endast per telefon (03) 673 301.

Logi säljs i första hand för hela långa veckoslutet (to-sö) och ifall
det blir rum över, säljs i huvudsak två dagars paket (to-lö eller
fre-sön). Ifall det ännu efter det finns utrymme säljs även enskilda
dygnspaket.

De som tänkt komma bara för en natt eller två, kan även ringa hotellet
genast på onsdag 21.2 när reserveringar börjar tas emot. Hotel Petäys
tar senare kontakt, såvida det blivit rum till övers. Priser för
Petäys finns på SRAL:s webbplats.

De som vill ha billigare tältplatser kan kommer överens om det med
Petäys, och platsen är lite längre borta. Petäys önskar att frågor som
berör tältplatser görs för efter att ruljangsen med rumsreservering är
slut.

Förutom Petäys har lägerbesökarna även möjlighet att skaffa logi i
Lepaan Viini- ja puutarhatila. Gården befinner sig sju kilometer ifrån
Petäys, och login finns i radhuslägenheter med två våningar. I varje
lägenhet finns fyra skilda en/två personers rum. Övre och nedre
våningen delar WC och dusch. Se priser för en eller två personers rum
på SRAL:s webbplats eller sidan 5 i februarinumret av tidningen
Radioamatööri. Reservering och förfrågningar görs till Lepaan
Matkailu, tfn. 0440 465 238.

Program under skolnings- och klubbdagarna

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum
lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress
är Yliopistonkatu 44. Dagsprogrammet publiceras i marsnumret av
tidningen Radioamatööri.

Klubbarna ombeds omedelbart välja sina representanter till dagen samt
meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per
telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto &
sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller
deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Program under skolnings- och klubbdagarna:

09.00–9.30 Registrering och morgonkaffe

9.30–10.30 Presentation av klubbar, deras representanter samt klubbens
aktuella verksamhet

10.30–11.00 2006, RA-examen under det första året i SRAL:s regi.
Respons. (OH2LH)

11.00–11.30 K-över15 info- och studiesidor på internet. Möjligheter
för vidareutveckling. (OH3NOB)

11.30–12.00 Förnyade radioamatörbestämmelser: Ändringar, tillägg (OH2LH)

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Grupparbeten: Modifikation av K-, T1- och T2-modulerna och
idéer för nya frågor som motsvarar de nya radioamatörbestämmelserna.

Grupp 1: K-modulen (OH2LRD och klubbarnas representanter)
Grupp 2: T1-modulen (OH2LH och klubbarnas representanter)
Grupp 3: T2-modulen (OH6AYW och klubbarnas representanter)

15.00–16.00 Avslutande av grupparbete + kaffe

16.00–16.30 Hur komma igenom radioamatörexamen med få kunskaper (OH3NOB)

16.30–17.00 Teknikprojekt för klubbar? Hur framföra enskilda amatörers
och klubbars teknikprojekt till allmänheten? (OH2LH)

17.00–17.30 Närkurser inom RA-skolning. (OH6AYW)

17.30–18.00 Slutdiskussion om dagens teman och möjliga
rekommendationer för att utveckla klubb- och skolningsverksamheten i
förbundet. (OH2LRD)

För de som önskar rekommenderas även följande program:

19.00 Kvällsmåltid på egen räkning och fri diskussion

De ungas lägerskola

En lägerskola för Finlands Radioamatörförbunds ungdomar arrangeras i
Petäys den 12-19.7.2007. På samma ställe hålls även sRAL:s sommarläger
den 19-22.7.

I de ungas lägerskola bekantas de unga mångsidigt med
radioamatörverksamhet. Målet med lägerskolan är att de unga skall
utföra proven i elementärklassen godkänt.

Lägerskolan riktar sig för ungdomar som är 12-15 år. Lägerledarna är
en del några år äldre radioamatörer.

Förbundet deltar i kostnaderna för lägerskolan, varför
deltagaravgiften är endast 150 € per elev. Full logi, kursmaterial
samt examensavgifterna ingår i priset. Eleverna väljs i den ordning
anmälningarna kommer in, så de först anmälda har förtur.

Anmälningar görs till e-mailadressen toimisto & sral.fi eller per
telefon (09)562 5973.

Klubbarna meddelar

Nästa tisdag är det fastlagstisdag och då ordnas Kissen Kipinäs,
OH2ET, första traditionella fastlagsferstligheter på klubben. Adressen
är Stenstrandsvägen 6, Kyrkslätt. Självgjord ärtsoppa serveras, liksom
en del andra smakliga saker som hör fastlagen till. Pulkor och
sparkstöttingar finns för dem som vill åka. Vi träffas på klubben,
tisdagen den 20 februari klockan 18.00. Välkomna!

På Kakkosten kerho hålls en auktion onsdagen den 21 februari klockan
18.30. Prylförteckningens finns på webben
http://www.kolumbus.fi/hextek/oh2aa/. Välkomna för att ropa!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt årsmöte 19.2.2007
klockan 18.30 i klubbutrymmena på Radiomäki. Välkomna! Jussi Salin,
sekreterare i OH3AC

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt årsmöte i
klubbutrymmen i Liittola, Maliskylä i Nivala, tisdagen den 20 februari
2007 klockan 19.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!
Styrelsen i OH8AAU.

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte den 23 februari
2007 i klubbutrymmena i yrkesskolan. Normala årsmötesärenden
behandlas. Välkomna! Styrelsen

Pohjois-Karjalan radiokerho ry., OH7AB, håller sitt stadgeenliga
årsmöte söndagen den 25 februari 2007 klockan 14.00. I mötet behandlas
stadgeändringsförslag, som finns i klubbens tidning samt på klubbens
webbplats http://www.oh7ab.fi. Årsmötet hålls i klubbutrymmena i
Noljakan kirkko, Noljakantie 81. Välkomna!

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben den 25 februari 2007, klockan 14.00. Välkomna! Ledningen

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH/OH6M, håller sitt
stadgeenliga årsmöte på klubben 25.2.2007 klockan 14.00. Adressen är
Metsontaival 19. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt vårmöte den 25 februari
2007 klockan 13.00 i Computec Oy:s utrymmen på adressen Juholankatu 8,
Kouvola. Arbetsordningsförslag finns att läsa på www.oh5ag.com.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Tampereen radioamatöörit ry, OH3NE, håller sitt årsmöte måndagen den
26 februari 2007 klockan 18.00. På agendan finns stadgeenliga ärenden
och förslag på förändring av klubbens stadgar. Närmare information
finns under "Ajankohtaista" på adressen http://oh3ne.ham.fi/wiki/.
Välkomna!

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte den
27 februari klockan 18.00 i klubbutrymmen i Snellmanhuset i Mäntylä,
Uleåborg. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!
Styrelsen.

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena på
Haukkavuori i Elimäki lördagen den 3 mars 2007 från klockan 14.00.
Stadgeenliga årsmötesärenden, liksom en stadgeändring behandlas.
Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
17.02. Väinö Halttunen, OH2BRS
22.02. Raimo Rintala, OH8NM
24.02. Ralf Mitts, OH6QL
25.02. Ahti Kakko, SM2JKI

70 år
20.02. Alpo Puisto, OH1US
22.02. Seppo Lehtonen, OH3-9044
23.02. Kalevi Visa, OH3-3822
25.02. Henry Lindroos, OH2LJD
26.02. Kai Dromberg, OH7YN

60 år
17.02. Lauri Sarja, OH8MQN

50 år
17.02. Rauno Kuusisto, OH3FR
17.02. Ari Kivelä, OH3LCG
19.02. Yrjö Pullinen, OH1-2703

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörikurser

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen
hålls ifall ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar
den 3.3.2007 kl. 13:00 då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo &
luukku.com

Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo

En tjugo timmars kurs ordnas på söndagar 11.3-29.4.2007, klockan
17-19.30. På kursen utförs telegrafiska mottagnings- och
givningsövningar i par i klassförhållanden. Övningar verkställs även
på Internet och genom etern.

Självstudierna sker med SRAL:s Morse- och MRX Softwares
CW-communicator program. Kursens mål är att uppnå SRAL:s
CW-grundexamen. Examen kräver en hastighet på 25 tecken i minuten.

Senare, när CW-kunskaperna utvecklas finns möjlighet att utföra SRAL:s
Allmänna CW Examen, där kravet är 60 tecken per minut.

Mer information fås av kursens dragare, Heikki, OH5GES. Heikki kan
kontaktas per e-post: oh5ges & sral.fi eller per telefon: 041 544
2554.

En QSL-kortsförsändelse har anlänt till SRAL:s kansli

Denna vecka har en QSL-försändelse anlänt till SRAL:s kansli.
Försändelsen innehåller kort åt: OH2BBM, OH2BGD, OH2BLD, OH2BMP,
OH2BV, OH2CI, OH2CP, OH2CW, OH2EI, OH2GB, OH2GVB, OH2GWJ, OH2JLN,
OH2JXA, OH2KT, OH2MMA, OH2MO, OH2NN, OH2NU, OH2RF, OH2TBG, OH2UA,
OH2VZ, OH2ZZ. Välkomna till kansliet för att hämta era kort!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest. Nästa tisdag
20.2 står NAC 1,3 GHz i tur. På onsdagen 21.2 AGCW Semi-Automatic Key
Evening. Nästa veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, CQ WW 160 m
Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party och
High Speed Club CW Contest.

Plock ur ARRL DXCC Weblog Dialog (www.arrl.org/awards/dxcc/)

VU7LD, Lakkadiverna (december 2006) har godkänts för DXCC.

Deadline för DXCC Honor Roll 2007 listan är 31.3.2007, kravet är att
328 nuvarande länder godkänts av ARRL. Nästa DXCC Honor Roll lista
publiceras i augustinumret av tidningen QST.

4O3T, Montenegro. I vissa av de tidigare QSL-utskicken har en del
brister framkommit vid dateringen. År och månad har varit ok.
Kontrollera vid behov situationen på DXCC Dialog Weblog på ARRL:s
webbplats.

N4AA har publicerat rekommendationer och instruktioner för uppförande
i DX pile-uper.

John Ahlbom, OH5NZ
Kontrollant av DXCC-kort

DX-tips

C56YK Gambia, fram till den 1 mars, 80, 40, 20, 17 och 10 m, SSB. QSL via ON7YK.

HQ2R Honduras, fram till den 21 februari, 80-10 m, CW, SSB och RTTY.
QSL via EA4URE.

TZ6JA Mali, fram till den 21 februari, mest 80 och 40 m, men även 20
och 15 m, SSB. QSL direkt JA3EMU.

VP2V/DL2AU British Virgin Islands, fram till den 22 februari, 40-10 m,
SSB, PSK31 och RTTY. QSL via DL2AU.

På kommande:

ZD8WX Ascension, 19-27.2, alla band och modes. QSL direkt till W4WX.
Även ZD8QD är igång, QSL direkt via K4QD. Stationen deltar i CQ WW 160
m contest nästa veckoslut.

E51PJT South Cook, 3-17.3, mest CW. QSL via G3PJT.

PJ7/PY1WAS Sint Maarten, 18-22.2, 40-10 m, mest CW, men även en del
SSB. QSL via PY1WAS.

Scarborough Reef, på kommande är en tio dagars operation i slutet av april.

VP2MPW Montserrat, 21-28.2, 160-10 m, mest CW, eventuellt även RTTY
och PSK31. Väderreservetion. QSL via G3SWH.

IOTA-tips

VK9DNX, OC-005, fram till den 3.3, 160-10 m, fokus på lägre band, CW,
SSB och RTTY. QSL via DJ2MX.

DP0GVN, AN-016, fram till den 28.2. QSL via DL5EBE.

9M2MRS, AS-015, fram till den 28.2. QSL via PA0RRS.

KP2/K3CT, NA-106, fram till den 21.2, HF-band, CW; RTTY och PSK31. QSL
via K3CT. Även KP2/K3TEJ är igång, QSL via K3TEJ.

På kommande:

C98APE och C98GLO, AF-072, 18-24.2, alla band och modes.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX