Svensk bulletin 07/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0806S
Kanslibulletin 07/07 24.2.2007

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 3.3.
Ännu finns rum på skolnings- och klubbdagarna
Hjälp till att sprida information om ungdomarnas lägerskola
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Ii
Telegrafikurs i Kouvolan Putkiradiomuseo
Tävlingsnyheter
Röster från Bottenviken
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 3.3.

Nästa lördag den 3.3 håller styrelsen sin frågetimme. Frågetimmen
börjar kl. 14:00 Finsk tid och avslutas kl. 15:00 Finsk tid.
Frekvensen är den invanda 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
Förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Ännu finns rum på skolnings- och klubbdagarna

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum
lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress
är Yliopistonkatu 44. Dagsprogrammet publiceras i marsnumret av
tidningen Radioamatööri.

Klubbarna ombeds omedelbart välja sina representanter till dagen samt
meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop antingen per
telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto &
sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller
deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Program under skolnings- och klubbdagarna:

09.00–9.30 Registrering och morgonkaffe

9.30–10.30 Presentation av klubbar, deras representanter samt klubbens
aktuella verksamhet

10.30–11.00 2006, RA-examen under det första året i SRAL:s regi.
Respons. (OH2LH)

11.00–11.30 K-över15 info- och studiesidor på internet. Möjligheter
för vidareutveckling. (OH3NOB)

11.30–12.00 Förnyade radioamatörbestämmelser: Ändringar, tillägg (OH2LH)

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Grupparbeten: Modifikation av K-, T1- och T2-modulerna och
idéer för nya frågor som motsvarar de nya radioamatörbestämmelserna.

Grupp 1: K-modulen (OH2LRD och klubbarnas representanter)
Grupp 2: T1-modulen (OH2LH och klubbarnas representanter)
Grupp 3: T2-modulen (OH6AYW och klubbarnas representanter)

15.00–16.00 Avslutande av grupparbete + kaffe

16.00–16.30 Hur komma igenom radioamatörexamen med få kunskaper (OH3NOB)

16.30–17.00 Teknikprojekt för klubbar? Hur framföra enskilda amatörers
och klubbars teknikprojekt till allmänheten? (OH2LH)

17.00–17.30 Närkurser inom RA-skolning. (OH6AYW)

17.30–18.00 Slutdiskussion om dagens teman och möjliga
rekommendationer för att utveckla klubb- och skolningsverksamheten i
förbundet. (OH2LRD)

För de som önskar rekommenderas även följande program:

19.00 Kvällsmåltid på egen räkning och fri diskussion

Hjälp till att sprida information om ungdomarnas lägerskola

Finlands Radioamatörförbund rf. ordnar en lägerskola för ungdomar den
12-19.7.2007 i Petäys, Hattula.

Hjälp oss sprida information om lägerskolan och vår hobby. Du kan
ladda ner lägerskolereklam i färg, eller som svartvit från
internetadressen: http://www.sral.fi/leirikoulu_tuki.html. Annonsen
kan ges åt ungdomar som är intresserade av radioamatörverksamhet eller
föras till olika anslagstavlor på den egna orten. Tack för din hjälp!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Aarre
Rouhiainen, OH3MMH / OH3RR lämnat oss. Vi hedrar Aarres minne med en
stunds tystnad.

Kerhot tiedottavat

Pohjois-Karjalan radiokerho ry., OH7AB, håller sitt stadgeenliga
årsmöte söndagen den 25 februari 2007 klockan 14.00. I mötet behandlas
stadgeändringsförslag, som finns i klubbens tidning samt på klubbens
webbplats http://www.oh7ab.fi. Årsmötet hålls i klubbutrymmena i
Noljakan kirkko, Noljakantie 81. Välkomna!

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben den 25 februari 2007, klockan 14.00. Välkomna! Ledningen

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH/OH6M, håller sitt
stadgeenliga årsmöte på klubben 25.2.2007 klockan 14.00. Adressen är
Metsontaival 19. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt vårmöte den 25 februari
2007 klockan 13.00 i Computec Oy:s utrymmen på adressen Juholankatu 8,
Kouvola. Arbetsordningsförslag finns att läsa på www.oh5ag.com.
Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Tampereen radioamatöörit ry, OH3NE, håller sitt årsmöte måndagen den
26 februari 2007 klockan 18.00. På agendan finns stadgeenliga ärenden
och förslag på förändring av klubbens stadgar. Närmare information
finns under "Ajankohtaista" på adressen http://oh3ne.ham.fi/wiki/.
Välkomna!

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte den
27 februari klockan 18.00 i klubbutrymmen i Snellmanhuset i Mäntylä,
Uleåborg. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!
Styrelsen.

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena på
Haukkavuori i Elimäki lördagen den 3 mars 2007 från klockan 14.00.
Stadgeenliga årsmötesärenden, liksom en stadgeändring behandlas.
Välkomna!

Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset ry, OH6AR, håller sitt årsmöte
lördagen den 3 mars 2007 klockan 15.00 i matsalen på Unituli Oy.
Välkomna.

Kuopion Seitoset, OH7AA, håller sitt årsmöte den 4 mars klockan 13.00
på klubben i Tikkalansaari. Välkomna.

Kauniaisten Radiokerho ry, OH2NRG / OH2K, håller sitt stadeenliga
årsmöte onsdagen den 7 mars 2007 klockan 18.30 i klubbutrymmena
(Kauniaisten koulu ja lukio). De stadgeenliga ärendena behandlas.
Kaffe med dopp serveras. Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år
03.03. Kauko Ahonen, OH3JO

75 år
24.02. Ralf Mitts, OH6QL
25.02. Ahti Kakko, SM2JKI
27.02. Veikko Hulkko, OH8NI
02.03. Matti Hyle, OH5NU

70 år
25.02. Henry Lindroos, OH2LJD
26.02. Kai Dromberg, OH7YN

60 år
04.03. Kurt Ekman, OH2NJN / OH1NJN
04.03. Lasse Lähde, OH2-1978

50 år
04.03. Jukka Sinisalo, OH5LHY / OH5WW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Ii

I Ii arrangerar man en radioamatörkurs för elementärklassen. Kursen
hålls ifall ett tillräckligt antal deltagare kommer med. Kursen börjar
den 3.3.2007 kl. 13:00 då man även kommer överens om en tidtabell.
Förfrågningar och anmälningar till Heikki, OH8GJF, bittiporo &
luukku.com

Telegrafikurs i Kouvolan putkiradiomuseo

En tjugo timmars kurs ordnas på söndagar 11.3-29.4.2007, klockan
17-19.30. På kursen utförs telegrafiska mottagnings- och
givningsövningar i par i klassförhållanden. Övningar verkställs även
på Internet och genom etern.

Självstudierna sker med SRAL:s Morse- och MRX Softwares
CW-communicator program. Kursens mål är att uppnå SRAL:s
CW-grundexamen. Examen kräver en hastighet på 25 tecken i minuten.

Senare, när CW-kunskaperna utvecklas finns möjlighet att utföra SRAL:s
Allmänna CW Examen, där kravet är 60 tecken per minut.

Mer information fås av kursens dragare, Heikki, OH5GES. Heikki kan
kontaktas per e-post: oh5ges & sral.fi eller per telefon: 041 544
2554.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, CQ WW 160 m Contest,
REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party och High Speed
Club CW Contest.

Nästa tisdag, den 27 februari tävlas NAC 2.3 GHz+up.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Wake-Up! QRP
Sprint, Open Ukraine RTTY, SRAL:s grundtävling och DARK 10 m Corona.

Röster från Bottenviken

OH8GJF/P och OH8FCK/P är igång från Hietakalla 3.3.2007 kl. 1800 UTC -
5.3.2007 kl. 1200 UTC. SSB, 160, 80, 40 och 2 m samt Echolink, PSK31
och APRS-HF. Operatörerna utför en del andra test samtidigt, så de är
inte anträffbara non-stop. Frekvenser: 1.850, 3.690 och 7.055 kHz,
eller därikring. Även 145.400 och 145.775 MHz är i användning.
Väderreservation. Mer information fås från webben:
http://personal.inet.fi/koti/oh8gom/OH8GJF/.

DX-tips

ZD8WX Ascension, fram till den 27 februari, alla band och modes. QSL
direkt via W4WX. Även ZD8QD är igång, QSL direkt via K4QD. Stationen
deltar i CQ WW 160 m detta veckoslut.

VK9DNX, Norfolk, fram till den 3.3, 160-10 m, fokus på låga band, CW,
SSB och RTTY. QSL via DJ2MX.

9U0X Burundi, fram till den 1.3, CW. 160-10 m. QSL via DJ6SI. 9U9Z är
igång på SSB, QSL via DJ9ZB.

XV9SW Vietnam, mest 20 och 15 m, CW. QSL via SM5MX.

ZB2/4O3AL Gibraltar, fram till den 25 februari, 80-10 m, SSB och RTTY.
QSL via EB7AEY.

ZK2PR Niue, mestadels 30, 17 och 15 m, CW och RTTY. QSL via JJ8DEN.

VP2MWH och VP2MTE Montserrat, fram till den 28.2, 160-10 m, mestadels
CW, möjligtvis även RTTY och PSK31. Väderreservation. QSL via G3SWH.

IOTA-tips

C6AWB och C6ANM, NA-001, fram till den 6.3, mestadels 160 och 80 m
samt WARC-band. Operatörerna är igång från ön NA-054 den 28 februari.
QSL för bägge via WA2IYO.

På kommande:

S92FM, AF-023, 26.2-7.3, 40-10 m och möjligvis 17 m, RTTY och PSK31.
QSL via CT1HHP.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4 mars
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX