Svensk bulletin 08/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0708S
Kanslibulletin 08/07 3.3.2007

INNEHÅLL
Ännu finns rum på skolnings- och klubbdagarna
Hjälp till med att sprida information om ungdomarnas lägerskola
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Telegrafikurs i Kouvolan Putkiradiomuseo
Tävlingsnyheter
Signaltjänstens årsdag 5.3.
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Ännu finns rum på skolnings- och klubbdagarna

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress är Yliopistonkatu 44.

Klubbarna ombeds omedelbart välja sina representanter till dagen samt meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop senast den 15.3.2007, antingen per telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto & sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Programmet för skolningsdagarna finns på SRAL:s hemsida och dessutom publiceras det i marsnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer nästa vecka.

Hjälp till med att sprida information om ungdomarnas lägerskola

Finlands Radioamatörförbund rf. ordnar en lägerskola för ungdomar den
12-19.7.2007 i Petäys, Hattula.

Hjälp oss sprida information om lägerskolan och vår hobby. Du kan ladda ner lägerskolereklam i färg, eller som svartvit från
internetadressen: http://www.sral.fi/leirikoulu_tuki.html. Annonsen kan ges åt ungdomar som är intresserade av radioamatörverksamhet eller föras till olika anslagstavlor på den egna orten. Tack för din hjälp!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Pauli Häkkinen, OH8RX lämnat oss. Vi hedrar Paulis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Kuopion Seitoset, OH7AA, håller sitt årsmöte den 4 mars klockan 13.00 på klubben i Tikkalansaari. Välkomna.

Kauniaisten Radiokerho ry, OH2NRG / OH2K, håller sitt stadeenliga årsmöte onsdagen den 7 mars 2007 klockan 18.30 i klubbutrymmena (Kauniaisten koulu ja lukio). De stadgeenliga ärendena behandlas.
Kaffe med dopp serveras. Välkomna!

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben söndagen den 11.3. kl. 12:00. Klubbens adress är Valtakatu 20. Välkommen.

Nokia Radio Club Salo ry, OH1AV/OH1N, håller sitt vårårsmöte på klubben onsdagen den 14.3.2007 kl. 16:15. Klubblokalens adress är Salorankatu 5. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffeservering.

Bemärkelsedagar

85 år
07.03. Kaj Hagelberg, OH5KRA

80 år
03.03. Kauko Ahonen, OH3JO

70 år
09.03. Henrik Linden, OH2IG
10.03. Rolf Lundqvist, OH6GV
11.03. Kalervo Lindfors, OH2EM

60 år
04.03. Kurt Ekman, OH2NJN / OH1NJN
04.03. Lasse Lähde, OH2-1978
06.03. Carl-Johan Ramberg, OH1LQR
12.03. Esa Nieminen, OH3MWN / OH3-5120

50 år
04.03. Jukka Sinisalo, OH5LHY / OH5WW
07.03. Pertti Arjanne, OH3-0200
09.03. Paul Keinänen, OH3LWR
11.03. Anssi Herttua, OH2LVD
12.03. Jouko Häyrynen, OH1RX / OH8MJ / OH0NYP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Telegrafikurs i Kouvolan Putkiradiomuseo

En tjugo timmars kurs ordnas på söndagar 11.3-29.4.2007, klockan 17-19.30. På kursen utförs telegrafiska mottagnings- och givningsövningar i par i klassförhållanden. Övningar verkställs även på Internet och genom etern.

Självstudierna sker med SRAL:s Morse- och MRX Softwares CW-communicator program. Kursens mål är att uppnå SRAL:s CW-grundexamen. Examen kräver en hastighet på 25 tecken i minuten.

Senare, när CW-kunskaperna utvecklats finns möjlighet att avlägga SRAL:s Allmänna CW Examen, där kravet är en hastighet på 60 tecken per minut.

Mer information fås av kursens dragare, Heikki, OH5GES. Heikki kan kontaktas per e-post: oh5ges & sral.fi eller per telefon: 041 544 2554.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY, SRAL:s grundtävling, Foneralli samt DARK 10 m Corona.

Nästa tisdag den 6.3. står NAC VHF, ARS Spartan Sprint och AGCW YL CW-Party i turen.
Nästa torsdag den 8.3. tävlas NAC 50 MHz och Internationella Kvinnodagens tävling.

Nästa veckoslut tävlar man i RSGB Commonwealth Contest, EA PSK31 Contest, Dig QSO Party samt AGCW QRP Contest.

Signaltjänstens årsdag 5.3.

Nästa måndag, den 5.3. firar man Signaltjänstens årsdag. Dagen till ära är radioklubben vid Lyly Signalmaterialdepå, OI3V i gång cirka kl.11 - 15 Finsk tid. Klubbstationen opererar bl.a. på 3,6 MHz SSB bandet. Mera information finns på OI3V:s hemsida på adressen http://www.sral.fi/oi3v.

DX-tips

7X0MT Algeriet, HF-banden, mestadels CW och digimodes. QSL via F5MSR.

PJ7/W8EB samt PJ7/W8DVC, Sint Maarten, fram till 25.3. QSL till bägge via W8EB.

På kommande:

3DA0PM, 3DA0PB, 3DA0AM, 3DA0DG, 3DA0RH, 3DA0GV och 3DA0GI, Swaziland, 16.-25.3. Samtliga band, speciellt WARC, digimoder och LF.
Möjligen även EME och 6 m. QSL till samtliga anrop via EI7CC.

9M6/SM5GMZ, Östra Malesien, 13.-21.3., speciellt de lägre banden, CW.

KH2/JK2VOV, Guam, 16.-19.3., QSL via JK2VOV. I gång är även KH2/JA2BNN, QSL via JA2BNN. Åtminstone "WARC-banden". Operatörerna deltar i Russian DX-kontesten i single operator-klassen.

IOTA-tips

JI3DST/JS6 eller JS6RRR, AS-079, fram till 5.3., speciellt 160, 80 ja 40 m.

S92FM, AF-023, 26.2-7.3, 40-10 m och möjligvis 17 m, mestadels RTTY och PSK31.
QSL via CT1HHP.

På kommande:

V63RE, V63WN samt V63J, 2.-19.4., CW och SSB. I gång från ögruppen OC-180 i 36 timmar, från ögruppen OC-277 i tre dagar och från ögruppen OC-132 även i tre dagar. QSL till V63RE via IT9YRE, till V63WN via I1SNW och V63J via K9AJ.

TC0DX och YM0DX, EU-186 samt AS-099, 4.-11.3. QSL via OK2GZ.

VK6ARI, OC-164, 5.-11.3., SSB, PSK, RTTY och möjligen CW. QSL via VK6NE.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 mars klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ