Svensk bulletin 09/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0709S
Kanslibulletin 09/07 10.3.2007

INNEHÅLL
Anmälningstiden till skolnings- och klubbdagarna utgår den 15.3.
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
En QSL försändelse har kommit till SRAL's kansli
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Anmälningstiden till skolnings- och klubbdagarna utgår den 15.3.

SRAL:s traditionella skolnings- och klubbaktivitetsdag äger rum lördagen den 31.3 i Tammerfors på hotell Holiday Inn. Hotellets adress är Yliopistonkatu 44.

Klubbarna ombeds omedelbart välja sina representanter till dagen samt meddela verksamhetsledaren deras namn och signalanrop senast den 15.3.2007, antingen per telefon (09)562 5973 eller per e-post till adressen toimisto & sral.fi. Tillställningen jämte måltider är avgiftsfri. Klubbarna eller deltagaren i fråga betalar resekostnaderna.

Programmet för skolningsdagarna finns på SRAL:s hemsida och dessutom i marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

Valkeakosken Radioamatöörit ry, OH3AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben söndagen den 11.3. kl. 12:00. Klubbens adress är Valtakatu 20. Välkommen.

Nokia Radio Club Salo ry, OH1AV/OH1N, håller sitt vårårsmöte på klubben onsdagen den 14.3.2007 kl. 16:15. Klubblokalens adress är Salorankatu 5. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffeservering.

Viitasaaren Radiokerho ry. OH6AAD håller sitt stadgeenliga vårmöte i klubbutrymmena på Viitasaari ungdomslokal lördagen den 17.3.2007 kl. 12:00.

På mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena samt eventuella övriga ärenden jämte beslut.
Ärenden som medlemmar önskar ta upp på mötet bör meddelas till styrelsen senast den 17.3.2007 kl. 10:00 per e-mail till adressen: info & oh6aad.net eller genom att personligen föredra ärendet vid mötet.

Möteskallelsen jämte föredragningslista kan i sin helhet läsas på föreningens internetsida, adressen: www.oh6aad.net. Kaffeservering, Välkomna.
Styrelsen för Viitasaaren Radiokerho.

Bemärkelsedagar

80 år
19.03. Arvo Pellonpää, OH1VK

70 år
10.03. Rolf Lundqvist, OH6GV
11.03. Kalervo Lindfors, OH2EM
14.03. Arvo West, OH2BEH
14.03. Olavi Kalliomäki, OH2KFB

60 år
12.03. Esa Nieminen, OH3MWN / OH3-5120
17.03. Matti Ampio, OH1FU

50 år
11.03. Anssi Herttua, OH2LVD
12.03. Jouko Häyrynen, OH1RX / OH8MJ / OH0NYP
15.03. Heimo Oksanen, OH6HC
15.03. Jarmo Blomster, OH8KVA
18.03. Matti Karhu, OH8NBI
19.03. Pertti Metsänen, OH1DM
19.03. Erkki Rinne, OH2BNU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En QSL försändelse har kommit till SRAL's kansli

En försändelse QSL-kort har denna vecka kommit till SRAL's kansli. Försändelsen innehåller kortbuntar till följande OH-stationer:

OH0XX, OH2AA, OH2AAB, OH2ABB, OH2AL, OOH2AQ, OH2AV, OH2CP, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2NM, OH2NRG, OH2TM, OH2UA, OH2VZ samt OH2ZZ.

Dessutom har det inkommit lådor med QSL-kort till anropen OH2BH och OH2BN.

Välkommen till kansliet för att avhämta korten.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlar man i RSGB Commonwealth Contest, EA PSK31 Contest, Dig QSO Party samt AGCW QRP Contest.

Nästa tisdag den 13.3. står NAC UHF i turen.

Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Mobile QSO Party, BARTG Spring RTTY Contest, DARC HF SSTV Contest, Russian DX Contest och 9KCC 15m Contest.

DX-tips

9M4SDX, Spratly, fram till 19.3., samtliga band, fyra stationer i gång. QSL via 9M2TO.

ZL7/KH0PR Chatham, åtminstone 80-17 m samt 12 m, mestadels CW, RTTY och PSK31. QSL via JJ8DEN.

FK/FO5RK, Nya-Kaledonien, fram till slutet av april, mestadels 40 och 20 m, CW. QSL via FO5RK.

H44MS, Salomonöarna, fram till 25.4., mestadels 80 och 40 m. QSL via DL2GAC.

J8/W0AW St. Vincent, fram till 16.3., 80-10 m samt möjligen 160 m, CW och RTTY samt något SSB. QSL via W0AW.

V85NL Brunei, fram till 12.3., mestadels CW, möjligen även 160 m.
QSL som direkt via JA4ENL.

IOTA-tips

ZD9BCB, AF-030, fram till september, operatorn är i gång på fritiden, åtminstone 20 m. QSL direkt via SQ8AQD.

På kommande:

J5BI, AF-020, 14.-28.3., samtliga HF-band, CW, SSB och digimodes. QSL via F6BUM.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 mars klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ