Svensk bulletin 21/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0721S
Kanslibulletin 21/07 9.6.2007

INNEHÅLL
SRAL:s sommarläger
SRAL:s kanslis öppethållningstider under sommaren
Klubbarna meddelar
Viitasaaren Radiokerho Ry., OH6AAD, meddelar!
Inbjudan till RATS 20-års jubileumsteknikdagar
Ännu hinner du till lägerskolan
Bemärkelsedagar
Kommunskrällen 16.6.
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s byrå
Aktivitetsdag vid Lyly signaldepå
Hami-Golf
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

SRAL:n kesäleiri

SRAL:s sommarläger hålls den 19-22 juli i Petäys i Hattula. Lägret
anordnas av Hämeenlinnan radioamatöörit ry, OH3AA.

Programmet under sommarlägret ser i nusituationen enligt följande:

Torsdag 19.7.

kl. 18.00 Vad händer på läger? / Så här fick vi ett eget hus.
Presentationen hålls av OH3AA:s medlemmar.

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Fredag 20.7.

kl. 10.00 Lägret öppnas

kl. 11.00-12.00 DX-forum, Janne Hatakka, OH3DD, berättar om Angola och
D2DX-operationen.

kl. 12.00-13.00 Klubb- och skolarforum - Heikki Lahtivirta, OH2LH

kl. 13.00-14.00 SRAL:s tidning 75 år - Reino Janhunen, OH2HK

kl. 14.00-16.00 Antarktis genom ord och bild, erfarenheter från
Finlands forskningsstation Aboa på Sydpolen - Petri Heinonen

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Lördag 21.7.

kl. 9.00-11.00 Tävlingsforum - PResentation av stationen OH5Z.
Eventuellt en utländsk gäst. Tävlingsforumet anordnas av Contest Club
Finland.

Kl. 9.00-11.00 Grunderna i radioorientering - Juhani Lehtosaari, OH2MD

Kl. 10.00-11.00 VHF/UHF-forum - Juho Kukkula, OH6ZZ

Kl. 11.00-12.00 AMSAT-OH, finländarnas andel i den nya internationella
P3E-satelliten. Användning av SDR-IQ-programradion i
specialtillämpningar - Michael Fletcher, OH2AUE

kl. 11.00-12.00 Forum för elementärklassen och nybörjare - Marko
Saarela, OH2LRD.

kl. 12.00-13.00 Vapepa - Timo Ärlig, OH3FN

kl. 12.00-13.00 Hur handleder vi till radiohobbyn - Representanter
från DX-lyssnare, lyssnaramatörer och SRAL - Jukka Heikinheimo, OH2BR.

kl. 13.00-14.00 Scarborough Reef, BS7H - Martti Laine, OH2BH

kl. 13.00-14.00 QSL-manager träff - Olavi Kilpinen, OH3QL

kl. 14.00-15.00 SRAL:s styrelses frågetimme

kl. 15.00 OHDXF:s årsmöte

kl. 15.00 YL-palaver och resultat från YL-förfrågningen - Marita
Ritmala-Castren, OH5KIZ

kl. 16.00 Nya radioamatörbestämmelser (presentationen verkställs,
ifall det finns något att berätta) - Michael Fletcher, OH2AUE

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Söndag 22.7.

kl. 9.00 Anmälning till SRAL:s vårmöte påbörjas

Kl. 10.00 SRAL:s vårmöte

Lägrets avslutningsceremoni hålls en halv timme efter att mötet avslutas.

På lägret finns även ett avgiftsfritt och bevakat lopptorg på fredag
och lördag. Lopptorgsmaterial kan inlämnas redan på torsdag.
Anordnarna förbehåller sig rätten att välja materialet som säljs på
lopptorget och följer principen att allting skall vara i
ändamålsenligt skick och höra ihop med vår hobby.

I hotellets aula finns en HF- och VHF-station. Anropet meddelas på
torsdag kväll. Anropet lär aldrig förr ha använts.

Ilmari O. Nikander, OH2FBX, ordnar en utställning med temat
traditionell radioapparatur under lägret.

Simbassängen med bastu finns till alla hotellgästers förfogande (såväl
rums-, tält- och bil-/vagnplatsgäster) klockan 07.00-09.30.

Frukost ingår åt hotellgästerna, de övriga får frukost för en skälig
ersättning.

Lunchen sker dagligen klockan 12.00-15.00 och 17.00-20.00.

Tält- och bil-/vagnplatser lönar sig att boka på förhand, i synnerhet
om elektricitet önskas. Lägerbesökare med stora tält ombeds förhandla
om priset med hotellet på förhand.

I Petäys finns två platser, där man kan skuffa av båten från
släpkärran i floden. Kölvattnet vid hotellet är grunt, så djupgående
båtar rekommenderas inte.

Under lägrets gång hålls boendemässa i Tavastehus. Hela Tavastehus och
i synnerhet de östra delarna kommer att ha rusningstrafik under
mässans gång. Bilister från Lahtishållet kan använda omvägen
(Riihimäki eller väg 12 fram till Hauho). De som kommer via Jämsa kan
via Orivesi-Pälkäne ta väg 57 (inte via Padasjoki). För dem som kommer
från andra håll borde rusningstrafiken inte vara störande, dock finns
inga garantier.

De nyaste lägernyheterna finns på OH3AA:s webbplats på adressen:
http://www.htk.fi/public/ham/.

SRAL:s kanslis öppethållningstider under sommaren

SRAL:s kansli är stängt p.g.a. kanslipersonalens semester under tiden
25.6-6.7 samt 30.7-10.8. Dessutom är kansliet stängt under slutskedet
av lägerskolan och sommarlägret 16.7-20.7. I övrigt betjänar kansliet
normalt. Ingen bulletin medan kansliet är stängt, med undantag för
lägerveckan.

Klubbarna meddelar

Kouvolan Radiokerho OH5AG's sommarläger

Kouvolan Radiokerho's läger hålles 16. - 17.6.2007. Enligt traditionen
samlas vi i Valkeala Kekäleniemi vid middagstid. Vägledning arrangeras
från 46-vägen (Kouvola - Heinola), körinstruktioner kan fås via
repeatern på 145.700 samt 434.850 MHz. På lördag eftermiddag kl. 13
hör vi Ilkkas OH5IY, föredrag om 2,3 GHz fyren och kl. 14 är det Pena
OH3BK, som berättar om APRS-teknik. Tilläggsinformation via adressen
http://www.oh5ag.com. Bastu, grillning samt amatörsnack hör till
veckoslutets program. Lägeravgiften är 3 euro/person (inkluderar
välkomstkaffet), för inneboende är logiavgiften 12 euro/person.
Läropliktiga barn avgiftsfritt. Välkomna!

Viitasaaren Radiokerho Ry., OH6AAD, meddelar!

4.11.2006 sändes väteballongen Pula-Ilmari III från Koliman
leirikeskus i Viitasaari.

Ballongen transporterade bl.a. en repeater, genom vilka många
amatörbröder höll kontakter.

APRS-sändarens hörbarhet försämrades dock märkbart mellan Korpilahti
och Jämsä. Ballongen sökter med många personers hjälp, t.o.m. med
flygplanshjälp, men utan reslutat.

30.5.2007 fick vi dock ett meddelande, att när snön smält har
utrustningen ballongen transporterade hittats från stranden vid
Päijänne, från en jämsäbos villastrand. Styroxlådan som omger
apparaturen hade frusit fast i strandvattnet, därifrån stugans ägare
hade lösgjort och tagit vara på den. Efter olika skeden har OH6AAD:s
medlemmar nåtts av bjudet att apparaturen hittats, och apparaturen är
nu hos klubben.

Ytterligare information, ballongens flygfärd, bilder etc finns på
klubbens webbplats: www.oh6aad.net.

Vi tackar alla individuella radioamatörer, sponsorer och sökande som
deltagit i projektet Pula-Ilmari III och i synnerhet tackas
sommarstugeägaren som hittade Pula-Ilmari III.

Fortsatta projekt har redan planerats.

Trevlig sommar åt allesamman!

Viitasaaren Radiokerho, Pula-Ilmari III teamet

Inbjudan till RATS 20-årsjubileum

Radioamatööritekniikan Seura arrangerar en Jubileumsteknikdag för att
fira sin 20-åriga tillvaro vid skidcentret Sappee den 1. - 2.9.2007.
Evenemanget är alltså tvådagars och logi arrangeras på stället i åtta
personers stockstugor.

På programmet för teknikdagarna står föredrag, loppmarknad, ett
välförsett RF-labb samt demonstration av utrustning och köpslående.
Man firar kvällen med festmiddag, samtidigt som man begrundar
historien - hur såg RATS ut för 20 år sedan. Kvällen fortsätter med
rör-radiobastu och allmän världsförbättring vid korvgrillen.

På söndagens programm finns föredrag samt olika
QSO-/utrustningsdemonstrationsspektakel.

Mer information om evenemanget samt anmälningsanvisning hittas på
RATS' hemsida http://www.rats.fi/sappee2007/. Välkommen och 73 önskar
RATS styrelse.

Ännu hinner man till lägerskolan

SRAL anordnar en lägerskola för unga i Petäys i Hattula den 12-19
juli, dvs. strax före sommarlägret. I lägerskolan bekantas ungdomarna
mångsidigt med radioamatörverksamheten, utan att man glömmer övrigt
fritidsprogram. Syftet med lägerskolan är att ungdomarna skall lära
sig det som behövs för examen i elementärklassen.

Lägerskolan riktar sig främst åt 10-15 åringar. Lägret drivs av några
år äldre radioamatörer.

Det finns ännu lediga platser i lägerskolan, hittills har 19 personer
anmält sig. Deltagarna består av såväl flickor som pojkar. De yngsta
lägerdeltagarna är 10 år.

Mer information finns på SRAL:s webbplats på adressen http://www.sral.fi.

Anmälningar görs till e-postadressen toimisto & sral.fi eller per
telefon till nummer (09) 562 5973.

Bemärkelsedagar

85 år
09.06. Sulo Saunamäki, OH6JC

70 år
13.06. Juhani Orava, OH2JLG

60 år
09.06. Jouni Murtonen, OH4-7637
11.06. Seppo Ortia, OH2MLN
13.06. Pekka Kinnunen, OH5GVI / OH5-1227
14.06. Roger Williamson, OH2ZAB
15.06. Seppo Herrala, OH2VE
16.06. Juhani Lehtosaari, OH2MD
16.06. Risto Rantala, OH2IC
18.06. Esko Akkanen, OH1CD / OH1-0123

50 år
14.06. Timo Hirvonen, OH7UG
14.06. Jorma Sinnamo, OH5MJ / OH0DX
16.06. Jorma Pitkänen, OH2GVA / OH2-9423

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarer.

Kommunskrällen 16.6.

Kommunskrällen anordnas nästa lördag, den 16 juni från och med klockan
10.00 finsk tid och håller på så länge intresse finns.

Frekvenser:
80 m CW: 3515 kHz ±.
80 m SSB: 3715 kHz ± och 3680 kHz ±. (Även CW är möjligt på dessa
frekvenser, OBS! gamla frekvensen 3680 kHz SSB har lagts till).
40 m CW + SSB: 7050 kHz ±.

Skrällinformation hittas på följande webbplats:
http://koti.mbnet.fi/oh2kw/kunnat.htm.

Anmälningar om kommuner som aktiveras önskas per e-post till adressen:
oh2kw & mbnet.fi (anmälningar tas emot åtminstone fram till den 8 juni,
eventuellt även senare). 73 Arto, OH2KW

EN försändelse QSL-kort har mottagits vid SRAL:s kansli

Denna vecka har en QSL-försändelse anlänt, där det finns kort åt
följande OH-stationer:

OH2AA, OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BLD, OH2BMP, OH2BN,
OH2BV, OH2CP, OH2CW, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2JLN, OH2LO, OH2MO, OH2NM,
OH2NRG, OH2TA, OH2TM och OH2UA.

Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

Aktivitetsdag vid Lyly signaldepå

En aktivitetsdag anordnas vid Lyly signaldepå fredagen den 15.6.2007
kl.10:00 - 16:00. Framför depån ställer man ut signalmaterial kl.
10:00 - 14:00 och det anordnas rundturer i depån. Signalmuseet är
öppet kl. 10:00 - 14:00. Butiken är öppen 10:00 - 16:00. Endast
kontant betalning. Lyly militärradioamatörklubb demonstrerar sin
verksamhet vid stationer uppriggade vid museet och butiken.

Hami-Golf

Den traditionella Hami-Golfen spelas även detta år. Spelplanen är
Kanavagolf i Vääksy. För mer information, se följande webbplats:
http://www.kanavagolf.com.

Hami-Golf 2007 påbörjas klockan 10.00 fredagen den 20 juli 2007 och
klasserna är OM, XYL och OT. 18 hål, pb/hcp.

Anmälningar görs åt Saku, oh2wc & sral.fi eller per telefon 050 2423.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Bill Windle QSO Party, Portugal Day Contest,
Asia-Pacific Sprint Contest, GACW WWSA DX Contest och ANARTS WW RTTY
Contest.

Nästa tisdag, den 12 juni står NAC UHF i tur, och torsdagen den 14
juni NAC 50 MHz.
Nästa fredag, den 15 juni tävlas Digital Pentathlon i Olivia-mode.
Nästa veckoslut tävlas All Asian DX Contest.

DX-tips

3B6SP Agalega, fram till den 18.6, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK.
QSL via SP9SX.

OD5/ON4JM Libanon, fram till medlet av augusti. Operatörer är QRV
under sin fritid, 80-10 m samt eventuellt 160 m. CW, SSB, RTTY och en
del digimodes. QSL via ON4JM.

FY/G3SXW Franska Guayana, fram till den 10 juni, endast CW, de
traditionella HF-banden, främst 40 och 10 m. QSL via G3SXW. Även
FY/G3TXF, är igång på CW och WARC-banden. Fokus på 30 och 17 m. QSL
via G3TXF.

5N2/SQ8JCA Nigeria, under juni månad, 80-6 m, SSB, igång ca. 1000-1600
UTC. QSL via SQ8JCA.

9X0VB Rwanda, 160-10 m, CW och SSB. QSL via UA4WHX.

Detta veckoslut är även många museibåtsstationer aktiva. Mer
information fås från webbplatsen: http://www.nj2bb.org/.

IOTA-tips

IG9/I1XOI samt flera andra IG9/ stationer, AF-019, fram till den 19
juni, CW och SSB, HF-band samt 6 m. QSL till hemanrop.

JA1KJW/JR6, JJ1JGI/JR6, JK1EBA/JR6 och 7N4AGB/JR6, AS-024, fram till
den 14 juni, HF-band och 6 m, CW och SSB. QSL till hemanrop.

YC0IEM/9, OC-150, fram till den 10 juni. QSL via IZ8CCW.

På kommande:

TF7/SM5ELV, EU-071, 10-13.6. QSL via SM5ELV.

HI0C, NA-122, 11-17.6, alla HF-band och 6 m. QSL via ON4IQ.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa söndagen den 17 juni klockan
1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX