Svensk bulletin 22a/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

Kanslibulletin 22a/07 14.6.2007

INNEHÅLL
De nya radioamatörbestämmelserna träder i kraft
Frekvensområdena blir gemensamma för alla radioamatörklasser
40 m bandet utvidgas
Effektgränserna på HF-frekvenserna höjs på hösten
Effektgränserna höjs på VHF och UHF
Ny praxis för användning av anrop på Åland
Definitionen av radioamatörtrafikkryptering ändras
Begränsningarna för 6 m bandet i ÖSterbotten bortfaller på hösten
Publicering av de nya bestämmelserna

De nya radioamatörbestämmelserna träder i kraft

Kommunikationsverket har idag satt de nya radioamatörbestämmelserna
6G/2007 M i kraft. Majoriteten av de punkter som förnyas träder i
kraft omedelbart, och de sista förnyelserna sker i början av november.
I denna bulletin gås de viktigaste bestämmelseändringarna igenom.

Frekvensområdena blir gemensamma för alla radioamatörklasser

Elementär-, allmän-, kommunikations- och tekniska klassens
radioamatörer får i fortsättningen använda alla
radioamatörfrekvensområden. Skillnaden mellan de olika klasserna är
enbart den maximalt tillåtna effekten.
Klassernas benämningar har även sammanslagits med
Kommunikationsverkets bestämmelse 18C/2003, således nämns i
fortsättningen enbart elementär och allmän klass i bestämmelserna.

40 m bandet utvidgas

40 m bandet utvidgas med omedelbar verkan till frekvensområdet
7100-7200 kHz, där radioamatörerna har sekundära rättigheter. Den
största tillåtna effekten på området är dock bara 250 watt, till
skillnad från det befintliga området 7000-7100 kHz.

Effektgränserna på HF-frekvenserna höjs på hösten

De nya bestämmelserna träder delvis i kraft först på hösten, så
majoriteten av HF-områdena behåller begränsningen på en kilowatt för
den tekniska och allmänna klassens fram till slutet av oktober. I
början av november ökas begränsningen till 1500 watt. Således har alla
vänner av största möjliga sändningseffekt tid på sig att bygga
slutsteg under sommaren. För elementär och kommunikationsklassen
förblir högsta tillåtna sändareffekt på 120 watt på de flesta HF-band.

Effektgränserna höjs på VHF och UHF

På de första 150 kHz på 2 m och 70 cm får man i telegrafikontakter och
de digitala sändningsslag, vars bandbredd är under 3 kHZ använda 600 W
bärvågseffekt, utan skilt tillstånd. Dylika digitala sändningsslag är
t.ex. allt digitalt som sänds som SSB via datorns ljudkort.

Ny praxis för användning av anrop på Åland

I fortsättningen kan de OH-stationer, vars distriktnummer inte är noll
hålla kontakter från Åland genom att lägga till OH0 snedsteck före
sitt anrop, dvs. likadant som utländska stationer gjort hittills. Även
den gamla metoden kan användas, där stationen efter sitt anrop lägger
till snedstreck nummer noll.

Definitionen av radioamatörtrafikkryptering ändras

Enligt de nya radioamatörbestämmelserna får radioamatörtrafik inte
kodas i krypteringssyfte. Textformen av bestämmelsen möjliggör dock
kryptering i exempelvis i identifikationssyfte. Detta öppnar
möjligheter till många olika tekniska tester, framförallt gällande
paketradiotrafik.

Begränsningarna för 6 m bandet i ÖSterbotten bortfaller på hösten

I Österbotten har det varit förbjudet att använda frekvensområdet 50
MHz på grund av TV-sändare i Vännäs. Förbudet finns fortfarande i
bestämmelserna, men ordformen är sådan, att när sändaren slutligen
stängs av frigörs 6 m bandet i Österbotten.

Publicering av de nya bestämmelserna

Kommunikationsverket har publicerat de nya radioamatörbestämmelserna
på sina www-sidor på adressen www.ficora.fi. En länk till
bestämmelserna finns även från Finlands Radioamatörförbunds webbsidor
www.sral.fi. En omfattande artikel om ändringar i bestämmelserna
kommer i julinumret av tidningen Radioamatööri.
Kommunikationsverket kommer inte skilt att trycka bestämmelserna och
skicka dem åt amatörerna, så bevarande av kommande Radioamatööri
rekommenderas.
Information om bestämmelserna ges även under sommarlägret i Petäys
19-22 juli 2007.