Svensk bulletin 22b/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0722bS
Kanslibulletin 22b/07 16.6.2007

INNEHÅLL
Nya radioamatörbestämmelser i kraft
Silent key
SRAL:s kanslis öppethållningstider under sommaren
Ännu hinner du till lägerskolan
Bemärkelsedagar
Hami-Golf
Tävlingsnyheter
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

Nya radioamatörbestämmelser i kraft

Kommunikationsverket har den 14.6.2007 satt de nya
radioamatörbestämmelserna 6G/2007 M i kraft. Majoriteten av de punkter
som förnyas träder i kraft omedelbart, och de sista förnyelserna sker
i början av november.

De nya bestämmelserna kan läsas på kommunikationsverkets webbsidor på
adressen http://www.ficora.fi. Bestämmelserna hittas genom att välja
"säädökset ja päätökset" och därifrån vidare till "Määräykset".
Bestämmelserna fås även från SRAL:s kansli. Om bestämmelserna skrivs i
julinumret av tidningen Radioamatööri och de presenteras även på
SRAL:s sommarläger. Kommunikationsverket sänder inte hem
bestämmelserna åt radioamatörerna.

Härnäst listas en del av de mest betydande ändringarna i bestämmelserna:

Elementär-, allmän-, kommunikations- och tekniska klassens
radioamatörer får i fortsättningen använda alla
radioamatörfrekvensområden. Skillnaden mellan de olika klasserna är
enbart den maximalt tillåtna effekten. Klassernas benämningar har även
sammanslagits med Kommunikationsverkets bestämmelse 18C/2003, således
nämns i fortsättningen enbart elementär och allmän klass i
bestämmelserna.

40 m bandet utvidgas till frekvensområdet 7100-7200 kHz, där
radioamatörerna har sekundära rättigheter. Den största tillåtna
effekten på området är 250 watt.

Effektgränsen för den allmänna (och fd. tekniska) klassen stiger till
1500 watt på nästan alla band den 1 november 2007.

På frekvensområdena 144,000-144,150 MHz och 432,000-432,150 MHz får
man på CW och digitala sändningsslag använda 600 watt, såvida
bandbredden högst är 3 kHz. Denna regel träder i kraft 1 november
2007. Dylika sändningsslag är t.ex. alla digitala modes som sänds ut
från t.ex. datorns ljudkort via SSB på bandet.

OH-stationer, vars distriktsnummer inte är noll bör lägga till OH0/
framför anropet eller /0 efteranropet ifall de sänder ifrån Åland.

Enligt de nya radioamatörbestämmelserna får radioamatörtrafik inte
kodas i krypteringssyfte. Textformen av bestämmelsen möjliggör dock
kryptering i exempelvis i identifikationssyfte. Detta öppnar
möjligheter till många olika tekniska tester, framförallt gällande
paketradiotrafik.

I Österbotten har det varit förbjudet att använda frekvensområdet 50
MHz på grund av TV-sändare i Vännäs. Förbudet finns fortfarande i
bestämmelserna, men ordformen är sådan, att när sändaren slutligen
stängs av frigörs 6 m bandet i Österbotten.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kuno Von Plato,
OH2HHK lämnat oss. Vi hedrar Kunos minne med en stunds tystnad.

SRAL:s kanslis öppethållningstider under sommaren

SRAL:s kansli är stängt p.g.a. kanslipersonalens semester under tiden
25.6-6.7 samt 30.7-10.8. Dessutom är kansliet stängt under slutskedet
av lägerskolan och sommarlägret 16.7-20.7. I övrigt betjänar kansliet
normalt. Ingen bulletin medan kansliet är stängt, med undantag för
lägerveckan.

Ännu hinner du till lägerskolan

SRAL anordnar en lägerskola för unga i Petäys i Hattula den 12-19
juli, dvs. strax före sommarlägret. I lägerskolan bekantas ungdomarna
mångsidigt med radioamatörverksamheten, utan att man glömmer övrigt
fritidsprogram. Syftet med lägerskolan är att ungdomarna skall lära
sig det som behövs för examen i elementärklassen.

Lägerskolan riktar sig främst åt 10-15 åringar. Lägret drivs av några
år äldre radioamatörer.

Det finns ännu lediga platser i lägerskolan, hittills har 19 personer
anmält sig. Deltagarna består av såväl flickor som pojkar. De yngsta
lägerdeltagarna är 10 år.

Mer information finns på SRAL:s webbplats på adressen http://www.sral.fi.

Anmälningar görs till e-postadressen toimisto & sral.fi eller per
telefon till nummer (09) 562 5973.

Bemärkelsedagar

85 år
13.07. Kirsti Kulju, OH1OK

80 år
08.07. Tauno Rannelma, OH3VA
16.07. Risto Ivars, OH2SV

75 år
26.06. Olavi Petro, OH5LTG
29.06. Olavi Töyräs, OH9PM
30.06. Lauri Ruti, OH5NT
11.07. Jorma Salmela, OH2VY

70 år
13.06. Juhani Orava, OH2JLG
21.06. Heikki Tassberg, OH6AWB / OH6HEKA
22.06. Juhani Klockars, OH2IE
04.07. Pentti Gröhn, OH5NCZ
05.07. Pekka Auvinen, OH8UN
06.07. Kari Ruokonen, OH2NAS
15.07. Jaakko Kokko, OH6NWO
16.07. Timo Laitinen, OH5-9173

60 år
16.06. Juhani Lehtosaari, OH2MD
16.06. Risto Rantala, OH2IC
18.06. Esko Akkanen, OH1CD / OH1-0123
21.06. Pekka Nieminen, OH1ZZ
23.06. Jorma Aholin, OH3BY
25.06. Alf Pousar, OH2QM / OH2BKE
02.07. Jukka Rintala, OH2MEE
11.07. Pauli Juuti, OH2BCC
11.07. Seppo Nikkilä, OH2BEA
15.07. Jorma Isotalo, OH3MEO
15.07. Jorma Kautiainen, OH6HRQ / OH6-5101
16.07. Risto Malmi, OH8MR

50 år
16.06. Jorma Pitkänen, OH2GVA / OH2-9423
21.06. Jussi Koskela, OH6GKH / OH6-9100
22.06. Jyrki Valtonen, OH2DO
25.06. Heino Hukkanen, OH2-4853
27.06. Jukka Mikkola, OH2BQU
29.06. Jukka Kovanen, OH6GZ / OH3GZ / OH6-145
02.07. Jouko Alaniva, OH9VC
03.07. Pentti Ollikainen, OH4MQP
08.07. Lauri Valleala, OH6MOL
13.07. Pentti Laiho, OH5MIU
15.07. Seppo Moilanen, OH6IG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Hami-Golf

Den traditionella Hami-Golfen spelas även detta år. Spelplanen är
Kanavagolf i Vääksy. För mer information, se följande webbplats:
http://www.kanavagolf.com.

Hami-Golf 2007 påbörjas klockan 10.00 fredagen den 20 juli 2007 och
klasserna är OM, XYL och OT. 18 hål, pb/hcp.

Anmälningar görs åt Saku, oh2wc & sral.fi eller per telefon 050 2423.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas All Asian DX Contest.

Nästa tisdag, den 19 juni står NAC 1.3 GHz i tur, och fredagen den 22
juni Digital Pentathlon i sändningsslaget Hell.

Nästa veckoslut tävlas Ukrainian DX Digi Contest, His Majesty The King
Of Spain Contest samt Marconi Memorial Contest.

Tisdagen den 26 juni står NAC 2.3 GHz+up i tur, och fredagen den 29
juni Digital Pentathlon i sändningsslaget THROB.

Söndagen den 1 juli tävlas SRAL:s grundtävling och RAC Canada Day
Contest. Tisdagen den 3 juli står NAC VHF i tur, och på torsdag NAC 10
m.

Det första veckolsutet i juli står Venezuela Independence Day Contest,
DL DX RTTY Contest, Original QRP Contest och DARC 10 m Corona i tur.

Tisdagen den 10 juli tävlas NAC UHF och torsdagen 12 juli NAC 50 MHz.

Det andra veckoslutet i juli tävlas IARU HF World Championship.

DX-tips

9Q1D Kongo, fram till den 30 juni. QSL via SM5BFJ. Även 9q1EK och
9Q1TD är igång. QSL via SM5DQC.

KH0N och WH0C, Mariana Islands, fram till den 19 juni, operatörerna
deltar i All Asian DX Contest detta veckoslut. Utanför tävlingen är de
igång på CW på 30, 17 och 12 meter. QSL åt KH0N via JA6CNL och WH0C
via JA6AGA.

OX/DB8JO, OX/DJ5HD och OX/DJ5ZWS, Grönland, fram till den 25 juni.
80-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK31. QSL till hemanrop.

På kommande:

C52T Gambia, 19-29.6, HF och 6 m. Operatören är igång på sin fritid.
QSL via G0TSM.

1A0KM S.M.O. Malta, 12-22.7. QSL via IK0FTA.

IOTA-tips

3B7SP, AF-015, fram till den 19 juni. Teamet är igång från St. Brandon
på ön Raphael. På grund av båtproblem nådde de inte Agalega. QSL via
SP9SX.

LZ/G0SGB/p, EU-181, igång detta veckoslut. QSL direkt till G0SGB.

VK8NSB och VK8VTX, OC-185, fram till den 19 juni, 80-10 m, CW, SSB,
RTTY och PSK. ´Två stationer är igång. QSL via VK6NE.

På kommande:

W5BOS/KL7, NA-235, från och med den 2 augusti. Ingen kännedom om
operationens längd finns. Efter detta förflyttar sig operatören till
NA-238, där han är aktiv som W5BOX/AL0 fram till den 7 augusti. QSL
via N6AWD.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om fyra veckor, söndagen den 14 juli klockan
15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinteamet önskar alla en trevlig midsommar.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX