Svensk bulletin 23/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0723S
Kanslibulletin 23/07 14.7.2007

INNEHÅLL
SRAL:s kansli stängt inkommande vecka
SRAL:s sommarläger inkommande vecka
Hami-Golf
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
SRAL:s HQ-station i IARU-tävlingen
DX-tips
IOTA-tips
Nästa bulletin

SRAL:s kansli stängt inkommande vecka

SRAL:s kansli är stängt den 16-20 juli på grund av lägerskola och
sommarläger. Bulletinmaterial kan sändas till adressen
bulletiini & sral.fi fram till torsdagen den 19 juli klockan 09.00.

SRAL:s sommarläger inkommande vecka

SRAL:s sommarläger hålls den 19-22 juli i Petäys i Hattula. Lägret
anordnas av Hämeenlinnan radioamatöörit ry, OH3AA.

Programsituationen för sommarlägret ser i nuvarande situation ut
enligt följande:

Torsdag 19.7.

kl. 18 Händelser på lägret / Så här fick vi ett eget hus. Föredraget
hålls av OH3AA:s medlemmar.

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Fredag 20.7.

kl. 10 Lägret öppnas

kl. 11 DX-forum, Janne Hatakka, OH3DD, berättar om Angola och D2DX-operationen.

kl. 12  Klubb- och skolarforum - Heikki Lahtivirta, OH2LH

kl. 12 OI-träff och presentation av signalplutonerna - Marko Saloranta OH2LGW

kl. 13 SRAL:s tidning 75 år - Reino Janhunen, OH2HK

kl. 14 Antarktis med ord och bilder, erfarenheter från Aboa, Finlands
forskningsstation på Antarktis - Petri Heinonen

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Lördag 21.7.

kl. 9-12 Tävlingsforum - presentation av stationen OH5Z, att tävla i
RTTY och säsongens prisutdelningsceremonier. Tävlingsforumet anordnas
av Contest Club Finland.

Kl. 9 Grunder i radioamatörorientering - Juhani Lehtosaari, OH2MD

Kl. 10 VHF/UHF-forum - Juho Kukkula, OH6ZZ

Kl. 10 Radioamatörens behörighetsexamen

Kl. 11 AMSAT-OH, Finländarnas andel i den nya internationella
satelliten P3E. SDR-IQ-programradions användning inom olika
specialtillämpningar - Michael Fletcher, OH2AUE

kl. 12 Vapepa - Timo Ärlig, OH3FN

kl. 12 Hur handleder vi till radion - DX-lyssnarnas,
lyssnaramatörernas och SRAL:s representanter - Antti Ylikoski OH2JJR

kl. 12 HandiHam – Juho Kojima OH2HAS

kl. 13.00 Scarborough Reef, BS7H - Martti Laine, OH2BH

kl. 13 QSL-manager träff - Olavi Kilpinen, OH3QL

kl. 14 SRAL:s styrelses frågetimme

kl. 15 OHDXF:s årsmöte

kl. 15 YL-palaver och resultat från YL-förfrågningen - Marita
Ritmala-Castren, OH5KIZ

kl. 16 Ilmari, dvs. radioamatörutrustning som flyger med hjälp av
luftballonger - Michael Fletcher OH2AUE

kl. 19.00-20.00 VHF/UHF-tävling

Söndag 22.7.

kl. 9.00 Anmälningar till SRAL:s vårmöte börjar tas emot

Kl. 10.00 SRAL:s vårmöte

Lägret avslutas ca en halv timme efter att vårmötet avslutas.

Anordnarna jourerar på Tavastehus repeatrar på frekvenserna 145,675
och 434,625 MHz.

På lägret finns ett avgiftsfritt och övervakat lopptorg på fredag och
lördag. Material kan hämtas in redan på torsdagen. Anordnarna behåller
rätten att välja ut det material som säljs på lopptorget med kriteriet
att materialet skall vara i skick samt räknas till material som
används inom hobbyn.

Utgående QSL-kort kan lämnas vid lägrets anmälningsplats senast på
lördagen klockan 12.00.

I hotellets aula finns en HF- och VHF-station. Anropet meddelas på
torsdag kväll. Anropet har troligen inte varit i etern förr.

Radio Hami sänder på frekvenserna 1584 kHz och 91,0 MHz.

Ilmari O. Nikander, OH2FBX, anordnar en traditionsradioutställning på
lägret. Signalplutonernas GAZ och OI3AX presenterar sig. Rådgivning om
ytlödning.

Radioamatörernas behörighetsexamen hålls på lördag från och med
klockan 10.00. Anmäl dig på förhand till Henri Olander, OH3JR, tfn.
0500 843 396 eller e-post: oh3jr & sral.fi. Examensplatsen är kabinettet
i restaurangen, såvida tiden inte passar dig, prata med Henri Olander
eller någon annan examensförrättare. Deras kontaktuppgifter finns på
SRAL:s webbplats på adressen: http://www.sral.fi/info/tutkijat.html.

Simbassäng med bastun finns till alla hotellgästers förfogande, dvs.
både rums- samt bil- eller vagnplatsbokade, klockan 07.00–09.30.

Frukost ingår för hotellbokade, även övriga får frukost gentemot en
rimlig ersättning.

Restaurangens stående bord är dukat klockan 12-20.

De senaste lägernyheterna hittas på OH3AA:s webbplats på adressen:
http://www.htk.fi/public/ham/.

Hami-Golf

Den traditionella Hami-Golfen spelas även detta år. Spelplanen är
Kanavagolf i Vääksy. För mer information, se följande webbplats:
http://www.kanavagolf.com.

Hami-Golf 2007 påbörjas klockan 10.00 fredagen den 20 juli 2007 och
klasserna är OM, XYL och OT. 18 hål, pb/hcp.

Anmälningar görs åt Saku, oh2wc & sral.fi eller per telefon 050 2423.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Reino Jousi, OH1QW
lämnat oss. Vi hedrar Reinos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH7AA:s sommarläger

Kuopion seitoset ry, OH7AA, ordnar sommarläger den 27-29 juli 2007 i
Ritoniemi. Alla med för att fira ett trevligt veckoslut tillsammans.
Ytterligare information fås från klubbens webbplats på adressen:
http://kotisivu.mtv3.fi/oh7aa/.

Bemärkelsedagar

80 år
16.07. Risto Ivars, OH2SV
18.07. Sulo Aho, OH2KOM

75 år
17.07. Reino Kinnari, OH3PR

70 år
15.07. Jaakko Kokko, OH6NWO
16.07. Timo Laitinen, OH5-9173

60 år
15.07. Jorma Isotalo, OH3MEO
15.07. Jorma Kautiainen, OH6HRQ / OH6-5101
16.07. Risto Malmi, OH8MR

50 år
15.07. Seppo Moilanen, OH6IG
17.07. Markku Ylhäinen, OH3-7956
22.07. Heikki Pietiläinen, OH3-4026

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas IARU HF World Championships.
Nästa tisdag, den 17 juli står NAC 1.3 GHz i tur.
Nästa veckoslut tävlas RSGB Low Power Field Day.

SRAL:s HQ-station i IARU-tävlingen

SRAL:s HQ-station OH2HQ deltar även detta år i tävlingen IARU HF
Championships. Tävlingsoperationen anordnas i samarbete med CCF. OH2HQ
önskar få QSO:n med inhemska stationer, således är 80 och 40 meters
OH-mottagningen genast efter bulletinen. 160 meters mottagningen är
aningen senare, klockan 19 Z, då inhemska kontakter går bäst. OH2HQ
har utvalt en del spotfrekvenser, där man strävar till att vara. Så
försök ge QSOn åt HQ-stationen på så många band och modes som möjligt.
Bland alla OH-stationer som hållit alla 12 QSOn lottas ett
överraskningspris ut. OH2HQ-teamet önskar även lycka i tävlingen åt
alla deltagare.

OH2HQ spot-frekvenser:

160m CW            1825
160m SSB           1837
80CW               3511-3514
80SSB              3770-3795
40CW               7011-7014
40CW at 01-03 UTC: 7030-7034 for No. America
40SSB              7065-7080
20CW               14034
20SSB              14255
15CW               21034
15SSB              21255 / 21315
10CW               28034
10SSB              28455 / 28530

160     SSB OH2BO
160     CW  OH1PS, Op OH2MM
80      SSB OH5LF
80      CW  OH1MA
40      SSB OH3UU
40      CW  OH5Z  OP. OH6GLE, OH5TS
20      CW  OH8X  OP. OH7EA
20      SSB OH7M  OP.OH4XX,OH7KD
15      CW  OH6QU
15      SSB OH5BM
10      SSB OH5Z  OP. OH5NQ,OH5XT
10      CW  OH5LF OP. OH1WZ

DX-tips

1A0KM S.M.O. Malta, fram till den 22 juli, 160 m-23 cm, alla modes,
EME-aktivitet detta veckoslut. QSL via  IK0FTA.

RW1AI/0, deltar detta veckoslut i IARU-tävlingen från ITU zon nummer
75. Stationen är igång fram till mitten av augusti. QSL via RW1AI.

T80W Palau, fram till den 18 juli, 40-6 m, CW och SSB, även satellit.
QSL via JM1LJS. Även T88EK är QRV, QSL via JE1EKS samt T88PT, QSL via
JI5RPT.

PJ2/DL6LAU, PJ2/DJ8NK och PJ2/DL8OBQ, Curacao, Nederländska
Antillerna, fram till den 16 juli. QSL till hemanrop. Detta veckoslut
deltar operatörerna i IARU-tävlingen med anropet PJ2HQ i klassen
multi-multi. QSL via N9AG.

V8FEO Brunei, fram till den 15 juli, 80-10 m, SSB, deltar detta
veckoslut i IARU-tävlingen. QSL via M5AAV.

B1HQ Kina, deltar i IARU-tävlingen. QSL enligt operatörens instruktioner.

YJ0CZE Vanuatu, fram till den 21 juli, 80-10 m, CW och SSB. QSL via W0FF.

På kommande:

Rami, OH2BCI är igång på Azorerna den 23-30 juli 2007. Med sig har han
en station som rymms i en flygväska, så det finns en del utmaningar
för dem som vill hålla kontakt. Aktivitet sker på 80-6 m och anropet
är CU2/OH2BCI.

IOTA-tips

9M4DXX, AS-015, deltar detta veckoslut i IARU-tävlingen. QSL via 9M2TO.

6L0NJ/4, AS-060, fram till den 17 juli, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL
via HL4XM.

AC5TB/KH0, OC-086, fram till den 16 juli, deltar i IARU-tävlingen
detta veckoslut. QSL via JH0MRP. I tävlingen är även NA8O/KH0 aktiv,
QSL via JK1FNL.

På kommande:

W7ASF/KL7, NA-041, den 22-30 juli, stationen deltar även i
IOTA-tävlingen. QSL via W7ASF.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A om en vecka, söndagen den 21 juli,
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinmaterial bör sändas till adressen bulletiini & sral.fi fram
tills morgonen torsdagen den 19 juli kl. 0900.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX