Svensk bulletin 27/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0727S
Kanslibulletin 27/07 25.8.2007

INNEHÅLL
Specialprefixet OF i användning 1.9-31.12.2007
Styrelsens frågetimme 1.9.
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
CW-skolning på bandet
"Super-Ilmari" flyger igen
Radioamatörkurser
DX-tips
IOTA- tips
Specialanrop igång
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day
Nästa bulletin

Specialprefixet OF i användning 1.9-31.12.2007

För att fira 90-åriga Finlands självständighet får finska
radioamatörer med OH-prefix under tiden 1.9-31.12.2007 använda sig av
OF-prefix, i stället för OH.

Styrelsens frågetimme 1.9.

Nästa lördag, den 1 september hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen
börjar kl. 14.00 finsk tid, och avslutas 15.00 finsk tid. Frekvensen
är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig alla närvarande styrelsemedlemmar,
varefter radioamatörerna får ställa dem sina frågor. Frågorna kan även
sändas till förbundets kansli, ordförande eller styrelsemedlemmar på
förhand.

Klubbarna meddelar

OH1AF:s höstläger

Teljän Radioamatöörit, OH1AF, anordnar ett höstläger i Kulla vid
Tammen leirikeskus den 8-9 september. Traditionellt lägerprogram med
tillhörande bastu och kaffe/bullaservering utlovas. Övrig kost sköts
på egen hand. I programmet strävas till att fås en
presentation/uppvisning om digimodes.

Lägret öppnas kl. 12.00 på lördagen och avslutas 12.00 på söndagen.
Till platsen hittar man lättast från Björneborg-Tammerfors vägen, väg
11. Från Kulla skall man svänga vid skylten "Metsäoppilaitos" och köra
tills en skylt med Tammen kurssikeskus kommer. Instruktioner kan även
fås via repeatern OH1RAB på 145.725 MHz. Välkomna. Styrelsen för
OH1AF.

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt traditionella
höstläger vid Metsäpirtti i Tusby 8-9 september 2007. Lägret börjar
byggas upp klockan 09.00 lördagen den 8 september. På förmiddagen
finns QSOande och umgänge i programmet, efter middagstid lunch.
Ungefär klockan 14.00 berättar Janne Hatakka, OH3DD/D2DX om Angola.
Efter kaffe och bulletin, ca kl. 16, håller Jarmo Salmi, OH2GJL en
presentation om SDR-radion och Matti Friman, OH2BDQ, handleder folk i
fjärrstyrning av radioamatörutrustning. På lägret finns även möjlighet
för lopptorg gården fr.o.m. klockan 10.00 på lördag. Du får komma och
sälja egna prylar. På kvällen anordnas i traditionell anda såväl
bastubadande som umgänge och givetvis möjlighet till QSOande med den
radioutrustning som finns på lägret. Lägeravgiften är fem euro och
innehåller kaffe och mat.

OH3AC:s Ruskaläger 2007

Ruskalägret som redan blivit en tradition hålls 15-16 september 2007 i
Joutsaari i Lahtis. Ifall du planerar komma på lägret och behöver
körinstruktioner kan du ta kontakt redan nu. Körinstruktioner fås av
bl.a. Veijo, OH3-911. Hans kontaktuppgifter är
veijo.saarinen@suomi24.fi eller 050 409 0434. Även Pena, OH3TY svarar
på frågor. Ett eventuellt pryltorg finns till förfogande för dem som
önskas. Praxis är att var och en sköter om sin försäljningsplats och
sina saker. På lägret finns även plättstekning, korvgrillning, QSOande
och givetvis bastubadande. Allt med väderreservation. Även
övernattningsmöjlighet finns. Välkommen!

Bemärkelsedagar

80 år
27.08. Ilmari Kivelä, OH2BBV

70 år
30.08. Uuno Karjalainen, OH2YC / OH8HJU

60 år
25.08. Olli Nevalainen, OH4-7654
30.08. Kaija Wahlman, OH4YL
01.09. Heikki Partanen, OH2JHW / OH3JHW

50 år
30.08. Marja Kosonen, OH2KNF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-skolning på bandet

Retu, OH3WK, börjar i september med den traditionella CW-skolning på
frekvensen 3544 +- QRM. Noggrannare information fås av Retu, OH3WK.
oh3wk@sral.fi fungerar.

"Super-Ilmari" flyger igen

Ilmari-ballongen med en linjär cross-band VHF/UHF-repeater flyger den
första söndagen i september. Denna gång är startplatsen Sappee i
Pälkäne, i rutan KP21GJ.

Bruksmanualen finns på webben: http://wiki.ham.fi/Ilmari-2007. På
sidan finns även länkar till de svensk- och engelskspråkiga sidorna.

Vi vill göra eventuella QSOare alterta på att hålla sändareffekterna
enligt instruktioner. För sändareffekter som är för höga strävar
anordnarna att snabbt ge respons, och om det inte hjälper, stängs hela
repeatern av temporärt.

För denna Ilmari kan även hjälp av telemetrilagring erbjudas.

73 de Matti, OH2MQK

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Joensuu

Ett informationstillfälle om en påbörjande radioamatörkurs hålls i
klubbutrymmena 10 september 2007 klockan 18.00. Adressen är
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB, Tonttulankatu 18, Joensuu.
Tilläggsinformation fås från klubbens webbplats http://www.oh7ab.fi/.

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för
radioamatörexamen i Jyväskylä. Kursen påbörjas torsdagen den 20
september
klockan 18 i Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3, Jyväskylä.

Kursdeltagaravgiften är 20 euro + studiematerial. Kursen verkställs
ifall minst åtta deltagare anmäler sig. Den maximala deltagarmängden
är 16. Bindande anmälningar och förfrågningar ställs åt Jyrki Savonen,
tfn (014) 264 049 eller per e-post oh6vv@sral.fi.

DX-tips

EL2DT, Liberia, har varit igång åtminstone på 20 meter. QSL via WA4TII.

V5/DJ8VC, Namibia, fram till den 8 september, 160-10 m, CW och SSB.
QSL direkt till DJ8VC.

På kommande:

YW5AS, Aves, 27-31 augusti. CW, SSB och digimodes, HF-band. QSL via DL3AMA.

IOTA-tips

9A/IK5WWA, EU-016, fram till den 1 september. QSL via IK5WWA.

F5KAQ/p, EU-156, fram till den 26 augusti, alla HF-band, CW, SSB och
digimodes. QSL via F5RJM.

ID9/IK8HJC, EU-017, fram till den 1 september. QSL via IK8HJC.

Specialanrop igång

Specialanropet EI75IRTS är igång för att fira Irlands
radioamatörförbunds 75-års jubileum. Aktivitetsdagar är 26.8, 2.9 och
9.9. QSL via byrå.

8S3SYL är igång från Östersund i Sverige fram till den 26 augusti,
under Nordiska YL träffen. QSL via byrå.

Specialanropet TC25SG är igång från Turkiet mellan den 27 och 30
augusti, 40, 20 och 17 m SSB. QSL via TA1HZ.

Specialanropen R100AK och R100IF är igång från Ryssland fram till
årets slut. Anropen celebrerar 100 år sedan radioveteranen UA4IF:s
födelse. QSL åt bägge anrop via RW4HB.

För att fira Indiens 60 åriga självständighet har specialanropet
AT60MY utfärdats. Anropet är aktivt fram till den 17 november. QSL via
VU2NRO.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ALARA Contest, SCC RTTY Contest, YO DX HF
Contest och SARL HF Contest.

Nästa tisdag, den 28 september står NAC 2.3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas Russian "Radio" RTTY WW Contest, All Asian DX
Contest, SRAL Field Day, DARC 10 m Corona och SRAL:s grundtävling.

SRAL Field Day

Nästa veckoslut, den 1-2 september tävlas phone-delen av SRAL Field
Day. Tävlingen börjar klockan 13.00 UTC på lördag och avslutas klockan
12.59 UTC på söndag. I tillägg till Field Day stationerna får vilken
som helst fast station delta i tävlingen. Uppbyggandet av field day
stationer får påbörjas högst 24 timmar före tävlingen börjar. Reglerna
för tävlingen finns på adressen:
http://personal.inet.fi/cool/oh4mfa/sralfd/index.htm. Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds klockan 15.00 finsk tid om en vecka, söndagen den
2 september från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX