Svensk bulletin 29/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0729S
Kanslibulletin 29/07 8.9.2007

INNEHÅLL
Septembernumret av tidningen Radioamatööri
Klubbarna meddelar
Silent key
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
En försändelse QSL-kort har anlänt till SRAL:s kansli
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Septembernumret av tidningen Radioamatööri

Septembernumret av tidningen Radioamatööri har postats till
medlemmarna denna vecka. Tryckningen är inte av god kvalitet på
bildsidorna. Diskussioner kommer att föras med boktryckeriet.
Tidningens redaktion ber om ursäkt, att jubileumsnumret inte motsvarar
förväntningarna.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s Ruskaläger 2007

Ruskalägret som redan blivit en tradition hålls 15-16 september 2007 i
Joutsaari i Lahtis. Ifall du planerar komma på lägret och behöver
körinstruktioner kan du ta kontakt redan nu. Körinstruktioner fås av
bl.a. Veijo, OH3-911. Hans kontaktuppgifter är veijo.saarinen &
suomi24.fi eller 050 409 0434. Även Pena, OH3TY svarar på frågor. Ett
eventuellt pryltorg finns till förfogande för dem som önskas. Praxis
är att var och en sköter om sin försäljningsplats och sina saker. På
lägret finns även plättstekning, korvgrillning, QSOande och givetvis
bastubadande. Allt med väderreservation. Även övernattningsmöjlighet
finns. Välkommen!

Årsmöte för Caravan Radioamateur Club, OH3CRAC

OH3CRAC håller sitt årsmöte på Bötomberget nära Kristinestad på
lördagen den 29 september 2007 klockan 15. Mer information om
händelsen fås av Heka, OH6AWB/OH6HEKA, tfn 0400 360 570.

RadioSporting Team ry, OH0Z / OH0AW meddelar

Klubbens anrop, OH0Z, har fr.o.m. den 27 juni varit objekt för
piratverksamhet. I huvudsak har piraten varit aktiv med anropet på CW
på 30 meter. I Finland har piratens signal varit någorlunda bra. För
nuvarande är OH0Z inte aktiv på ifrågavarande band. Loggsökning och
ytterligare information om ärendet: http://www.oh0z.net.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Altti
Koivunen, OH3MJB lämnat oss. Vi hedrar Alttis minne med en stunds
tystnad.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Joensuu

Ett informationstillfälle om en påbörjande radioamatörkurs hålls i
klubbutrymmena 10 september 2007 klockan 18.00. Adressen är
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB, Tonttulankatu 18, Joensuu.
Tilläggsinformation fås från klubbens webbplats http://www.oh7ab.fi/.

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för
radioamatörexamen i Jyväskylä. Kursen påbörjas torsdagen den 20
september klockan 18 i Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3,
Jyväskylä. Kursdeltagaravgiften är 20 euro + studiematerial. Kursen
verkställs ifall minst åtta deltagare anmäler sig. Den maximala
deltagarmängden är 16. Bindande anmälningar och förfrågningar ställs
åt Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049 eller per e-post oh6vv & sral.fi.

Bemärkelsedagar

70 år
10.09. Birger Hedberg, OH2BNZ
11.09. Kyösti Hyytiäinen, OH3VY

60 år
08.09. Jouko Pitkälampi, OH6-6368
10.09. Pasi Läspä, OH6LOB / OH6-912
12.09. Erkki Hokkinen, OH2EH

50 år
10.09. Kai Hämäri, OH5-5007

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En försändelse QSL-kort har anlänt till SRAL:s kansli

Denna vecka har en QSL-försändelse anlänt, där det finns kort åt
följande OH-stationer: OH2AA, OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2BBM, OH2BJG,
OH2BLD, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2JLN, OH2LZI, OH2NAF, OH2NAG, OH2NM,
OH2NPE, OH2NRG ja OH2VZ. Välkomna till kansliet för att hämta era
kort!

DX-tips

3B7C Agalega & St. Brandon, fram till den 24 september, alla HF-band
samt 6 m, CW, SSB, RTTY, FM och PSK. QSL via G3NUG.

5H3EYE Tanzania, fram till den 17 september, operatören är igång under
sin fritid. QSL via AC3A.

J3/DL7VOG Grenada, fram till den 16 september, 160-6 m, mest CW och
RTTY, även en del SSB. QSL via DL7VOG.

ZD9BCB Tristan Da Cunha & Gough Islands, fram till den 14 september,
har varit igång åtminstone på 20 meter. QSL direkt åt SQ8AQD:lle.

AT60MY Indien, ett specialanrop, som normalt är igång på frekvensen
10106 kHz fram till slutet av september. QSL via byrån. Indiska
stationer får temporärt använda 30 meter fram till den 30 september.

ZD7X St. Helena, bor på ön under flera år. Kommer att vara aktiv på
160-6 m, CW, SSB, RTTY och PSK. Stationen kommer även att delta i de
större tävlingarna. QSL via W0MM.

JD1BMM Minami Torishima, fram till den 20 september, 80-10 m, CW, SSB,
RTTY, SSTV och PSK. QSL via JA6GXK.

VP8CXV Falkland, fram till den 15 januari, mest SSB, men även RTTY och
PSK31. Operatören är aktiv under sin fritid. QSL via GM0TQJ.

VK9WWI Willis, om allt går väl hörs stationen i etern den 25
september. Operatörerna planerar lämna ön den 5 oktober. Dagarna kan
variera på grund av väderförhållanden. Åtminstone 160, 80, 40, 30 och
20 m.

IOTA-tips

YB9AQH, OC-022, är igång under september och oktober. CW, PSK31 och
RTTY. QSL via PA0HOP.

VO2/NF6J, NA-044, fram till den 13 september. QSL via DL7RV.

YB9/PA0RRS, OC-022, fram till den 24 september, mest 40-10 m,
eventuellt även 80 m. QSL via PA0RRS.

A35EA, OC-169, fram till den 16 september, operatören är igång vid
sidan om semestrande. QSL via ZL1AMO.

9A2NA, EU-016, fram till den 10 september, HF-band, SSB.

9A/DD1MAT, EU-170, fram till den 15 september, aktivitet sker nära
IOTA-frekvenserna. QSL via DD1MAT.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, IARU Region 1 ATV Contest och
Swiss HTC QRP Sprint.

Nästa tisdag, den 11 september står NAC UHF i tur, och torsdagen den
13 september NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas SAC CW och i samband med den
OH-klubbstationernas utmaningstävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds klockan 15.00 finsk tid om en vecka, söndagen den
16 september från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX