Svensk bulletin 30/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0730S
Kanslibulletin 30/07 15.9.2007

INNEHÅLL
Säkerhet 2008 verkställs
Klubbarna meddelar
Silent key
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
SAC kommer, aktivera dig!
Nästa bulletin

Säkerhet 2008 verkställs

Senaste måndag nåddes ett avtal mellan räddningssektorn inom
Inrikesministeriet och Kuopion Pelastusopisto gällande anordnande av
Turva-2008 kommunikationsövningar den 6 september 2008.

I förhandlingarna deltog å SRAL:s sida ordförande Raimo Lehto, OH2BCI,
förbundets VAPEPA-rådgivare Timo Ärlig, OH3FN samt koordinatorn av
Turva 2003, Seppo Sisättö, OH1VR, som även fortsätter koordinera Turva
2008.

Organisationen av Turva 2008 kommer att struktureras så att den följer
räddningsområdena, liksom även Turva 2003 gjorde. För övningarna
formas en ledargrupp, i vilken ingår representanter från
räddningssektorn inom Inrikesministeriet och från Kuopion
pelastusopisto. Organisatörerna har närmat sig de personer som deltog
som områdesansvariga under förra övningen genom att fråga huruvida de
har intresse av att fortsätta i denna uppgift. De första svaren har
redan emottagits.

Den områdesansvarige ansvarar bl.a. för att alla kommuner inom
respektive räddningsområde aktiveras och att ledarstationen inom
området är aktiv. Som sin hjälp kan de bilda en egen ledargrupp.
Uppgiften innebär naturligt såväl organisations- och ledarförmåga.

Den första träffen för de områdesansvariga och ledargruppen för
övningen är lördagen den 13 oktober vid Kuopion pelastusopisto.
Institutet betalar deltagarnas reseomkostnader VR:s 2 klass biljett,
bjuder på kaffe, lunch och även en eventuell inkvartering.

Turva 2008 har även en egen webbplats, www.turva-2008.fi. Det är
meningen att lägga information om övningen före utgången av september.
Sidorna fungerar förutom som allmänt informationsforum även som ett
arbetsredskap mellan de områdesansvariga och ledargruppen.

Nu frågar vi alltså: Säkerhet 2008 närmar sig - är du redo?

Klubbarna meddelar

Årsmöte för Caravan Radioamateur Club, OH3CRAC

OH3CRAC håller sitt årsmöte på Bötomberget nära Kristinestad på
lördagen den 29 september 2007 klockan 15. Mer information om
händelsen fås av Heka, OH6AWB/OH6HEKA, tfn 0400 360 570.

Höstkryssning i oktober

Välkomna med på en radioamatörkryssning till Tallin, anordnad av
Kauniaisten radiokerho ry.

Helsingfors 20.10.2007 kl. 08.00–11.30 Tallin, Tallin 21.10.2007 kl.
16.00–19.30 Helsingfors

Resan kostar 77e (inkl. resor + inkvartering).

Vårt hotell är Reval Hotel Central, som ligger i stadens centrum.

Under ditfärden är det möjligt att samlas till en sjöfrukost, som kostar 9.50e.

I programmet ingår bl.a. en utflykt till TV-tornet i Tallin och en
radioamatörlunch i restaurangen Peppersäk fr.o.m. kl. 19.30. I
kvällsprogrammet för stället ingår även en "stridssvärds"-show, som är
mycket sevärd.

Det finns endast ett begränsat antal platser, så det lönar sig att
fungera snabbt.

Bindande anmälningar fram till den 19 september till Anne Lähdes per
e-post: oh2yl & sral.fi eller per telefon: 040 580 0219.

Välkomna med på kryssning! Styrelsen för Kauniaisten radiokerho ry.

Pryldag i Seinäjoki

Söndagen den 14 oktober anordnas i Seinäjoki en gemensam pryldag för
radioentusiaster från klockan 12-16.

De varor som säljs bör beröra radion, och sådant, att det inte skadar
försäljningsutrymmena. Det finns även utrymmen utomhus, där större
material såsom master kan säljas.

Platsen är liksom tidigare år Toimintojentalo på adressen
Kasperinviita 13. Från huvudlederna hoppas man kunna ordna skyltning
till platsen, och körinstruktioner fås även från repeatern i Seinäjoki
på 145.675 kHz.

Evenemanget är gratis, och inga inträdes- eller försäljningsplatsavgifter tas.

Liksom under tidigare år väntas närmare 300 besökare, så ifall du är
intresserad i radioprylar lönar det sig att besöka stället.
Koskenkorvan radiohullut önskar alla entusiaster välkomna till
pryldagarna. Ytterligare information fås av Mika, OH6HGW, per telefon:
0400 906 042.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Markku
Lehikoinen, OH6KTS, lämnat oss. Vi hedrar Markkus minne med en stunds
tystnad.

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en grundkurs för
radioamatörexamen i Jyväskylä. Kursen påbörjas torsdagen den 20
september klockan 18 i Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3,
Jyväskylä. Kursdeltagaravgiften är 20 euro + studiematerial. Kursen
verkställs ifall minst åtta deltagare anmäler sig. Den maximala
deltagarmängden är 16. Bindande anmälningar och förfrågningar ställs
åt Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049 eller per e-post oh6vv & sral.fi.

Bemärkelsedagar

60 år
18.09. Hannu Salminen, OH2BCR
21.09. Martti Asikainen, OH5IE
23.09. Esko Kokkonen, OH8UA
24.09. Ove Karlsson, OH0JN

50 år
21.09. Kauko Tuovinen, OH7LFO
23.09. Kari Back, OH6IO

Finlands radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

3B7C Agalega & St. Brandon, fram till den 24 september, alla HF-band
och 6 m, CW, SSB, RTTY, FM och PSK. QSL via G3NUG.

7Q7HB Malawi, igång ungefär två månader, operatören är aktiv under sin
fritid. HF-banden, CW, SSB och eventuellt även andra sändningsslag.
QSL direkt åt G0IAS.

C56YK Gambia, fram till den 27 september, 80-6 m, SSB. QSL enligt
operatörens instruktioner.

FH1LE Mayotte, operatören har flyttat till landet, SSB, en del CW och
eventuellt digitala sändslag.

OJ0B Märket, fram till den 24 september, 80-10 m, CW och SSB.
Stationen deltar även i SAC CW- och SSB-delarna. QSL via OH2BH.

ZD7X St. Helena, 160-6 m, CW, SSB, RTTY och PSK. Deltar även i större
tävlingar. QSL via W0MM.

J3/DL7VOG Grenada, fram till den 16 september, 160-6 m, mest CW och
RTTY, även en del SSB. QSL via DL7VOG.

JD1BMM Minami Torishima, fram till den 20 september, 80-10 m, CW, SSB,
RTTY, SSTV och PSK. QSL via JA6GXK.

IOTA-tips

FP/W9ILY och FP/K9MDO, NA-032, fram till den 18 september, 80-10 m,
SSB, RTTY och PSK. QSL åt FP/W9ILY via W9ILY. QSL åt FP/K9MDO via
W9NJB.

På kommande:

BY1TX/4, AS-146, 1-6.10., 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via EA7FTR.
Även BY1TT/4 är igång, QSL via BY1TT.

P29VCX, OC-284, från den 24 september framåt under ca 6 dagars tid.
QSL via SM6CVX. Efter detta fortsätter resan till ön OC-283.
Operatörerna är igång från den ön med anropet P29NI från den 1 oktober
i sex dagar. QSL via QSL via G3KHZ. Resan kan eventuellt fortsätta
till ön OC-256 efter detta. Anropet är inte känt ännu.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SAC CW-del och i samband med det
OH-klubbstationernas utmaningstävling.

Nästa tisdag, den 18 september står NAC 1.3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas CIS DX Contest och SAC SSB-del, och i samband
med det OH-klubbstationernas utmaningstävling.

SAC kommer, aktivera dig!

Scandinavian Activity Contest, dvs SAC tävlas detta och nästa
veckoslut. Detta veckoslut tävlas CW-delen, och nästa veckoslut
SSB-delen. Bägge börjar kl. 1200 UTC på lördag och avslutas samma tid
på söndag.

I SAC-tävlingen kör resten av världen nordiska stationer, så kom med
och dela ut poäng. Genom att delta och sända in loggen ökar du även på
OH-aktiviteten. Vår kära fiende Sverige vann oss förra året, och du
vill väl inte att samma återupprepas?

I samband med SAC tävlas även OH-stationernas utmaningstävling.
Reglerna finns i septembernumret av tidningen Radioamatööri på sidan
29, och även på SRAL:s webbplats, under "kilpailut".

Bland deltagarna klubbstationernas utmaningstävling lottas det ut
gratis deltagande för två operatörer i CCF:s tävlingsevenemang i
januari 2008. Lottkupongernas mängd bestäms utifrån mängden körda
QSOn, 200 QSO:n för att få en kupong.

Till utmaningstävlingen för klubbstationer görs anmälningar på
förhand, åt oh1ze & sral.fi. Inte en enda klubb har anmält sig ännu! Nu
snabbt ihop att samla ihop folk, och anmäla sig. I synnerhet till
SSB-delen finns det ännu tid att anmäla sig.

CCF har beslutat stötta även andra, än sovande klubbar, att delta i
tävlingen, eftersom man bland alla deltagare lottar ut tre stycken CQ-
eller NCJ-tidningar.

Bland alla OH-stationer som kört mer än 200 QSO:n lottas en 8 GB Ipod
Nano ut. För varje 200 QSOn man kör, fås en kupong, dvs kör du 200
QSOn på CW och 200 QSOn på SSB får du 2 kuponger osv. Duplikat-QSO:n
räknas inte som QSO:n.

Alltså, alla med och tävla i SAC, så att vi vinner landskampen och för
att öka internationaliteten i SAC.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds klockan 15.00 finsk tid om en vecka, söndagen den
23 september från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX