Svensk bulletin 31/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0731S
Kanslibulletin 31/07 22.9.2007

INNEHÅLL
Finlands Radioamatörförbunds Höstdag
Kom med ideer
Klubbarna meddelar
Elektronikdesigntävling
Silent Key
Radioamatörkurs i Kouvola
Bemärkelsedagar
OH6RUQ är QRT
DX-tips
IOTA- tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Finlands Radioamatörförbunds Höstdag

SRAL:s Höstdag 2007 går av stapeln i Riihimäki lördagen den 17.11.2007.
Tillställningen anordnas av radioamatörklubben Riihimäen Kolmoset ry. Och platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos, känd från Höstdagen 2004, på adressen Sakonkatu 1.

På programmet finns enligt traditionen diskussionsforum, möten och olika intressanta föreläsningar för allmänheten. Dörrarna öppnas vid niotiden och den officiella öppningen sker kl. 10:00. SRAL:s stadgeenliga höstmöte börjar kl. 16:00.

Marko Saarela OH2LRD svarar för programmet. Personer som är intresserade att hålla föredrag eller forum ombedes kontakta Marko snarast, e-mejladressen är oh2lrd & sral.fi och telefon 040 5872 531.

Man strävar till att få produktutställare till institutets gymnastiksal och i samma faciliteter kommer även att finnas ett övervakat lopptorg mellan kl. 09:00 och 16:00.

Inträdesavgiften till Höstdagen är 5 Euro för vuxna, 7 Euro för makar samt 0 Euro för ungdomar under 18 år.

Sorterade QSL-kort kan hämtas till en mottagningspunkt vid anmälningsdisken, varifrån de kommer att föras direkt till SRAL:s QSL-byrå.

SRAL:s bulletin den 17.11. kommer att läsas från Riihimäen Kolmoset ry:s station klockan 15:00 Finsk tid på 80-meters bandet i samarbete med Kauniaisten Radiokerho, OH2K.

En "Ham Dinner" med radioamatörmässigt program, gemytlig samvaro och god mat samlar höstdagsdeltagarna tillsamman ännu på kvällen.

Information om evenemangets program, hotellinformation samt övriga uppgifter om tillställningen kommer att publiceras i novembernumret av tidningen Radioamatööri. Det lönar sig emellertid att anteckna tillfället i sin kalender redan nu och komma i tid till platsen. Radioamatörklubben OH3AD önskar alla välkomna till Höstdagen.

Kom med idéer!

Om ni har idéer eller önskemål om hur man borde utveckla SRAL:s verksamhet, ombedes ni omedelbart insända dessa till styrelsen till adressen hallitus & sral.fi.

Klubbarna meddelar

Årsmöte för Caravan Radioamateur Club, OH3CRAC

OH3CRAC håller sitt årsmöte på Bötomberget nära Kristinestad på
lördagen den 29 september 2007 klockan 15. Mer information om
händelsen fås av Heka, OH6AWB/OH6HEKA, tfn 0400 360 570.

Radioamatörkurs och öppna dörrens dag i Seinäjoki

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry. Arrangerar en öppna dörrens dag vid klubben den 29.9.2007, kl. 12:00 - 16:00. Klubbens adress är Metsontaival 19. Kaffeservering, välkomna.

En ny radioamatörkurs påbörjas den 2.10.2007 kl. 18:00. Kursen genomförs i snabbt tempo två gånger i veckan och beräknas ta två månader.

Lagertömning

Rauman Radiokerho ordnar åter en lagertömning!

Senast nu lönar det sig att bekanta sig med OH1AK:s prylutbud. Lagren töms under tiden 29 till 30 september. Kom alltså och göra enastående fynd till gemytlig samvaro i Raumo.

Adressen är Lemmenkujantie 42, Raumo. Vägledning vid behov via 70 cm repeatern i Raumo. Välkommen

OH9AB:s höstläger

Napapiirin yhdeksiköt OH9AB arrangerar ett höstläger i Petäjäniemen Autio, i byn Oikarainen i Rovaniemi den 12. - 14.10.2007. Dörrarna är öppna från fredag kl. 16:00 tom. söndag kl. 12:00. Tilläggsinformation från tel. 050 373 1216.

Elektronikdesigntävling

Elektronikkainsinöörien Seura (EIS) ry. Arrangerar en öppen tävling i elektronikdesign, där uppgiften är att antingen solo eller i team designa och konstruera en elektronisk apparat. Ingen deltagaravgift. Ingen yrkeselektronik. Temat är fritt. Tävlingstiden slutar den 14.1.2008.
Huvudpriset är en toppen bärbar spektrumanalysator.
Tilläggsuppgifter: http://www.eis.fi/kilpailu/.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörsyster Kirsti Kulju, OH1OK, samt vår radioamatörbroder Hannu Tasanen, OH5JCU, lämnat oss.
Vi hedrar Kirstis och Hannus minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs i Kouvola

Vid Kouvolan Putkiradiomuseo börjar en radioamatörkurs söndagen den 14.10.2007. kl. 17:00. Kursen sammanträder söndagar under höstsesongen. Tilläggsuppgifter från Heikki, OH5GES, tel. 041 544 2554.

Bemärkelsedagar

70 år fyller
27.09. Antero Kemppainen, OH9WA / OH-1197

60 år fyller
23.09. Esko Kokkonen, OH8UA
24.09. Ove Karlsson, OH0JN
28.09. Veikko Mäkinen, OH3WR

50 år fyller
23.09. Kari Back, OH6IO
27.09. Reijo Gustafsson, OH2-9783

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OH6RUQ är QRT

Repeatern OH6RUQ som upprätthålls av Jokilaakson radiokerho är för närvarande QRT på grund av omplacering av antennerna.

DX- Tips

3B7C Agalega & St. Brandon, fram till den 24 september, alla HF-band
och 6 m, CW, SSB, RTTY, FM och PSK. QSL via G3NUG.

C91R Mosambik, fram till augusti 2008, 20, 17, 15, 12 ja 10 m, samtliga modes, dock främst RTTY. QSL via CT1BXT.

D2NX Angola, HF-banden. QSL via JH7FQK.

På kommande:

P29VCX Papua-Nya-Guinea, 24.-29.9., samtliga HF-band, speciellt 160 och 80 m. QSL via SM6CVX.

VK9WWI Willis, 25.9.-5.10., på låga band. QSL via HA7RY.

T30XX Väst-Kiribati, fr. Och med 25.9. ungefär en vecka, 160-6 m, CW och SSB samt något RTTY- och PSK31-modes. QSL direkt till JA8UWT.

9U0A Burundi, 26.9.-9.10., 160-6 m, samtliga moder. Operationen sker speciellt på de lägre frekvensbanden och digimodes. QSL via DL7DF.

IOTA- tips

FO5RU, OC-046, HF-banden, CW, SSB och RTTY. Operatorn är i gång under fyra månader på sin fritid. Stationen kan vara QRV med anropet FO/F5IRO före han får sitt eget anrop. Utflykter till andra IOTA ögrupper är möjliga. QSL via F5CQ.

På kommande:

HQ8R, NA-035, Swan Island, teamet far till ön 23.9. Returen inleds 28.9. med väderförbehåll.

YK9SV, AS-186, nytt IOTA-objekt, i gång tio dagar mellan 1.-15.11, CW, SSB, RTTY och PSK, HF-band. QSL via SV1JG.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CIS DX Contest samt SAC:s SSB-del, samt i samband med den även OH-stationernas utmaningstävling.

Nästa tisdag den 25.9. står NAC 2,3 GHz + up i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY DX-Contest samt ON 80m Contest.

Följande Bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15:00 Finsk tid om en vecka, söndagen den 30 september från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ