Svensk bulletin 33/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0733S
Kanslibulletin 33/07 6.10.2007

INNEHÅLL
Program till höstdagen
Klubbarna meddelar
Silent key
Artiklar från jubileumsnumret på svenska
Pryldag i Seinäjoki
Radioamatörkurser
Bemärkselsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Program till höstdagen

Är du intresserad av att hålla föredrag om något större eller mindre
projekt, antingen eget eller arrangerat av en klubb, under höstdagen i
Riihimäki lördagen den 17 november?

Ifall du är intresserad eller har programtips, ta kontakt med Marko,
OH2LRD, helst genom e-post oh2lrd & sral.fi. Du kan även ringa till
nummer 040 5872 531.

På grund av materialdeadline för novembernumret av tidningen
Radioamatööri är tidtabellen brådskande. Tag kontakt med Marko senast
den 6 oktober, så ser vi om det finns plats för din presentation under
höstdagen.

Klubbarna meddelar

OH9AB:s höstläger

Napapiirin yhdeksiköt OH9AB arrangerar ett höstläger i Petäjäniemen
Autio, i byn Oikarainen i Rovaniemi den 12. - 14.10.2007. Dörrarna är
öppna från fredag kl. 16:00 tom. söndag kl. 12:00. Tilläggsinformation
från tel. 050 373 1216.

OH3NE:s höstläger

Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar sitt höstläger den 19-21 oktober
i utrymmen i Valkeajärvi i Teisko, som ägs av Härmälän Haukat ry.
Adressen till platsen är Valkeejärvi 134, Orivesi.
Övernattningsmöjlighet finns för dem som tar med sovsäck. Priset för
övernattning är 10 euro/natt. Välkomna.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Raimo Simolin,
OH2LGN, lämnat oss. Vi hedrar Raimos minne med en stunds tystnad.

Artiklar från jubileumsnumret på svenska

Flera av artiklarna i jubileumsnumret av tidningen Radioamatööri finns
översatta till svenska på OH6AG:s webbplats. Adressen är
http://www.multi.fi/~oh6ag. Översättningarna är i PDF-format under
länken "Dokument". Trevliga lässtunder!

Pryldag i Seinäjoki

Söndagen den 14 oktober klockan 12.00-16.00 ordnas en gemensam pryldag
för radioentusiaster i Seinäjoki.

Platsen är, liksom tidigare år Toimintojentalo, och adressen är
Kasperinviita 13. Från huvudvägarna finns skyltning och från repeatern
i Seinäjoki (145.675 MHz) fås mer information.

Evenemanget är gratis, och inga inträdes- eller
försäljningsplatsavgifter uppbärs.

Detta är den enda gemensamma händelsen för alla radioentusiaster och
radiointresserade i Finland. På plats presenteras även radiostationen
SWR, och information om Koskenkorvan radiohullut, som anordnar
evenemanget.

Liksom tidigare är väntas närmare 300 besökare, så om du är
intresserad av radio, besök platsen! Koskenkorvan radiohullut önskar
alla entusiaster välkomna. Mer information från Mika, OH6HGW, tfn 0400
906 042.

Radioamatörkurser

Vid Kouvolan Putkiradiomuseo börjar en radioamatörkurs söndagen den
14.10.2007. kl. 17:00. Kursen sammanträder söndagar under
höstsesongen. Tilläggsuppgifter från Heikki, OH5GES, tel. 041 544
2554.

I Åbo ordnas en elementär kurs för radioamatörer. Kursen börjar den 7
november kl. 18.00. Kurssen hålls i OH1AA:s utrymmen på adressen
Stålarmsgatan 3, Åbo. Förfrågningar och anmälningar till Esa, OH1GU
per telefon 040 527 3661. Man kan även anmäla sig till Alpo, OH1MG per
telefon 0440 461 860. Välkomna!

Nätkurs i radioamatörteknik

Vasa yrkeshögskola anordnar en kurs i Grunderna i radioamatörteknik.
Kursen förbereder studerandena inför T1-examen. Som studiematerial
används boken Tiimissä Hamssiksi och även övrigt material som delas
ut. Ytterligare information om studier vid yrkeshögskolan fås från
adressen: http://www.puv.fi/fi/koulutus/avoinammattikorkeakoulu/.

Kursen verkställs i Moodle-inlärningsmiljö. Aktiva studerande, som
diskuterar sinsemellan med textmeddelanden drar störst nytta av
inlärningsmiljön. Kursens teman är fördelade i färdiga mindre delar.

Under kursen ges via nätet grupp- och personlig handledning.
Eventuellt kan föreläsningarna följas på nätet, men denna möjlighet
bekräftas först senare. De som tänker delta i kursen genom nätet bör i
tillägg till bredband ha både ljud- och bildkontaktmöjligheter i
datorn.

Kursen börjar i början av november och sträcker sig till slutet av
februari. Närundervisning sker en gång i veckan, eventuellt på torsdag
eftermiddagar från klockan 15.15. Närvaro i närundervisning är inte
obligatorisk.

Genomförandet av kursen kräver en tillräcklig mängd deltagare.
Ytterligare information fås från telefonnummer 044 946 1691 eller per
e-post från adressen: oh6ayw & sral.fi.

Bemärkelsedagar

60 år

09.10. Seppo Pajukoski, OH6ZX
12.10. Veikko Koistinen, OH2KKX
13.10. Jorma Kuosa, OH4NRS
15.10. Veijo Partanen, OH7NEF
15.10. Pentti Mäenpää, OH6ZT

50 år

06.10. Sergei Rasputin, OH3GRB

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

ZL7/SP5EAQ, ZL7/SP9PT och ZL7/SP9BQJ Chatham, fram till den 18
oktober. Alla HF-band, CW, SSB och RTTY. QSL till hemanrop.

9U0A Burundi, fram till den 9 oktober, 160-6 m, CW, SSB, RTTY, SSTV
och PSK31. QSL via DL7DF.

EL2AK, EL2AG, EL2AN och EL2AO Liberia, fram till den 24 oktober,
160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via PA3AWW.

UP50SAT Kazakstan, är igång under oktober. Specialanropet celebrerar
50-årsdagen av uppskjutningen av Sputnik. QSL via RV3AR.

J6/DL7AFS St. Lucia, fram till den 11 oktober, 160-10 m, CW, SSB, RTTY
och PSK. QSL via DL7AFS.

På kommande:

VK9CLF Lord Howe, den 8-18 oktober, 80-10 m, SSB. QSL direkt till HB9QR.

IOTA-tips

3C7Y, AF-010, fram till den 14 oktober, CW, SSB och RTTY. QSL via EA5BYP.

5R8RJ, AF-057, fram till den 26 oktober, 160-10 m, CW och SSB. QSL via DJ7RJ.

P29VLR, OC-256, fram till den 9 oktober, alla HF-band, tre eller fyra
stationer är igång. QSL via SM6CVX.

P29NI, OC-283, fram till den 8 oktober, 160-10 m. QSL via G3KHZ.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas TARA PSK Rumble, LoTW Contest, Oceania DX
Contest, EU Sprint Autumn, DARC HF HELL Contest, RSGB 21/28 MHz
Contest, Foneralli, IARU Region 1 UHF/Microwaves Contest och SRAL:s
grundtävling.

Nästa tisdag, den 9 oktober, tävlas NAC UHF och på torsdag den 11
oktober NAC 50 MHz. I veckan tävlas även YL Anniversary Party mellan
den 9 och 11 oktober.

Nästa veckoslut tävlas LoTW Contest, Oceania DX Contest, The Makrothen
Contest, FISTS Fall Sprint, EU Sprint Autumn och ON Contest 80 m.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 14 oktober från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX