Svensk bulletin 34/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0734S
Kanslibulletin 34/07 13.10.2007

INNEHÅLL
SRAL:s styrelseval
Turva 2008 övningen
Klubbarna meddelar
Silent key
Radioamatörkurser
Bemärkselsedagar
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Kom ihåg att sända in SAC-loggen
Nästa bulletin

SRAL:s styrelseval

Vid SRALS:s höstmöte väljs det två nya styrelsemedlemmar för en tre års period.

Följande personer kandiderar:

2. Antti Hara, OH1HIH
3. Juho Kojima, OH2HAS
4. Markku Nyyssönen, OH8SR/OH7MM
5. Antti Salmenlinna, OH2MNI/OH3MNI
6. Rauno Vauramo, OH6AYW

Kandidaterna presenteras i november numret av tidningen Radioamatööri. Med den skickas även materialet för poströstningen. Ifall en medlem icke använder sin röst vid postomröstningen, kan han rösta vid själva höstmötet i Riihimäki den 17.11.2007, från kl. 13:30.

Utomlandsboende kan på begäran få sitt röstningsmaterial sänt per flygpost genom att anhålla därom av valnämndens sekreterare, e-post oh2hsj & sral.fi eller tel. (09) 562 5988.

En lista på röstberättigade finns till påseende i SRAL:s kansli under öppethållningstiderna. På listan finns samtliga personmedlemmar samt klubbmedlemmar som förbundets styrelse har antagit t.o.m. 22.9.2007.

Valsidorna har öppnats på Internet på adressen http://sral.fi/vaalit07/.
Kandidatnomineringarna jämte bilder insättes på sidorna nästa vecka. Understödsanföranden publiceras endast på Internet. De kan skickas per e-post till adressen webmaster & sral.fi . Anförandena bör följa god sed och amatöranda.

Välkommen att bekanta er med valsidorna.

Turva 2008 övningen

Ledningsgruppen för Radioamatörernas Turva 2008 krisberedskapsövning samt områdesansvariga sammanträder i dag på lördagen vid Räddningsinstitutet i Kuopio till sitt första förberedande möte. Till platsen kommer cirka 25 personer som kommer att delta i arrangemangen.

Man har redan identifierat 22 av behövliga 23 områdesansvariga. Endast i Päijät-Häme räddningsområde saknar områdesansvarig. Om du är intresserad, vänligen kontakta Rami, OH2BCI.

Man kan följa med förberedelserna för övningen på websidorna http://www.turva-2008.fi. Observera: turva STRECK 2008 punkt fi.

Turva 2008 närmar sig - är du redo?

Klubbarna meddelar

OH3NE:s höstläger

Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar sitt höstläger den 19-21 oktober
i utrymmen i Valkeajärvi i Teisko, som ägs av Härmälän Haukat ry.
Adressen till platsen är Valkeejärvi 134, Orivesi.
Övernattningsmöjlighet finns för dem som tar med sovsäck. Priset för
övernattning är 10 euro/natt. Välkomna.

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Anordnar sitt höstläger den 19.-21.10.2007 i Petäjävesi på Petäjäveden Leirikeskus. Vägledning finns på OH6AD:s hemsidor adressen www.oh6ad.fi. På platsen finns inomhuskvartering. Tag med egna sängkläder eller såvsäck.
På lördagen serveras sopplunch, annars egen matsäck. Lägeravgiften är 5 Euro. Tilläggsinformation: tel. 0400 640 547, Keke, OH6FT. Välkommen

Silent key

Kansliet har nåtts av budet om våra radioamatörbröders Jarl Nordström,
OH1OL samt Paul Suloranta, OH9PS bortgång. Vi hedrar Jarls och Pauls minnen med en stunds tystnad.

Radioamatörkurser

Vid Kouvolan Putkiradiomuseo börjar en radioamatörkurs söndagen den
14.10.2007. kl. 17:00. Kursen sammanträder söndagar under
höstsesongen. Tilläggsuppgifter från Heikki, OH5GES, tel. 041 544
2554.

I Åbo ordnas en elementär kurs för radioamatörer. Kursen börjar den 7
november kl. 18.00. Kurssen hålls i OH1AA:s utrymmen på adressen
Stålarmsgatan 3, Åbo. Förfrågningar och anmälningar till Esa, OH1GU
per telefon 040 527 3661. Man kan även anmäla sig till Alpo, OH1MG per
telefon 0440 461 860. Välkomna!

Nätkurs i radioamatörteknik

Vasa yrkeshögskola anordnar en kurs i Grunderna i radioamatörteknik.
Kursen förbereder studerandena inför T1-examen. Som studiematerial
används boken Tiimissä Hamssiksi och även övrigt material som delas
ut. Ytterligare information om studier vid yrkeshögskolan fås från
adressen: http://www.puv.fi/fi/koulutus/avoinammattikorkeakoulu/.

Kursen verkställs i Moodle-inlärningsmiljö. Aktiva studerande, som
diskuterar sinsemellan med textmeddelanden drar störst nytta av
inlärningsmiljön. Kursens teman är fördelade i färdiga mindre delar.

Under kursen ges via nätet grupp- och personlig handledning.
Eventuellt kan föreläsningarna följas på nätet, men denna möjlighet
bekräftas först senare. De som tänker delta i kursen genom nätet bör i
tillägg till bredband ha både ljud- och bildkontaktmöjligheter i
datorn.

Kursen börjar i början av november och sträcker sig till slutet av
februari. Närundervisning sker en gång i veckan, eventuellt på torsdag
eftermiddagar från klockan 15.15. Närvaro i närundervisning är inte
obligatorisk.

Genomförandet av kursen kräver en tillräcklig mängd deltagare.
Ytterligare information fås från telefonnummer 044 946 1691 eller per
e-post från adressen: oh6ayw & sral.fi.

Bemärkelsedagar

75 år
16.10. Lasse Martti Liimatainen, OH5QD
22.10. Aarre Nyyssönen, OH8PI

60 År
13.10. Jorma Kuosa, OH4NRS
15.10. Veijo Partanen, OH7NEF
15.10. Pentti Mäenpää, OH6ZT
17.10. Jorma Valo, OH3EB

50 år
16.10. Vesa Lyyra, OH1NVM

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Till SRALS:s kansli har anlänt en försändelse QSL-kort

Till SRAL:s kansli anlände denna vecka en hop QSL-kort med kortbuntar till följande stationer:
OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AQ, OH2AV, OH2BLD, OH2BN, OH2BU, OH2CP, OH2EI, OH2ET, OH2EW, OH2FS, OH2HKE, OH2JLN, OH2LO, OH2NAF, OH2NM, OH2NRG, OH2UA samt OH2VZ.

Välkommen till kansliet för att avhämta korten.

DX-tips

ZL7/SP5EAQ, ZL7/SP9PT och ZL7/SP9BQJ Chatham, fram till den 18
oktober. Alla HF-band, CW, SSB och RTTY. QSL till hemanrop.

EL2AK, EL2AG, EL2AN och EL2AO Liberia, fram till den 24 oktober,
160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via PA3AWW.

Reijos, OH4MDY, station i XU7-landet,anropet XU7MDY kör igång den 24.10.2007 och upphör den 12.11.2007. Aktiv på HF-banden mestadels på CW och förslagsvis på de låga banden. XU7MDY är möjligen även aktiv på digimoder.

Lyssna på CW-frekvenserna: 1822,3502, 7002, 10104, 14007, 21007, 24897 samt 28020 kHz.
På 20m SSB finnes han någonstans i närheten av 14160 kHz. Såsom tidigare då Reijo fått en OH-station i loggen på SSB brukar han på finska fråga efter andra och anmäla t.ex. "finnar 15 upp".
Då plockar han finnarna 15 kHz högre. På CW kan du höra: "OH kuusi uppia", dvs plockar han finnar på 6 kHz högre frekvens då pileupen är 1 - 3 kHz.

Dessa specialfrekvenser är sådana där störningarna är minimala och han kan logga även svaga signaler. Lägg för all del inte dessa OH-frekvenser som tips på klustern.

Reijo ämnar anropa OH-stationer ungefär var halvtimme (hel och halv timma). XU7MDY deltar även i CQWW SSB-delen på något single-band (20 eller 15m).

Qsl korten till OH-stationerna sänds iväg via byrån genast då Reijo återvänt till hemlandet. Korten kommer till höstdagarna ifall han hinner få dem med någon.

Vi träffas på banden, Reiska, XU7MDY.

På kommande:

T6EE Afganistan, är i gång ungefär 18.10.-12.11. på frekvensen 14210 kHz. QSL via KE6GFF.

VK9GLX Lord Howe, den 19.-22. oktober, CW, SSB och digimoder, 40, 30 och 20m. QSL direkt eller via byrån till JA1XGI eller W8XGI.

V4/NE1RD St. Kitts, 24.-31.10., deltar i CQ WW DX-kontesten. QSL via NE1RD.

TX5C Clipperton, ankomst till ön den 4.3.2008, i gång i 12-14 dagar. Mera information http://www.clipperton2008.org.

IOTA-tips

3C7Y, AF-010, fram till den 14 oktober, CW, SSB och RTTY. QSL via EA5BYP

5R8RJ, AF-057, fram till den 26 oktober, 160-10 m, CW och SSB. QSL via DJ7RJ.

5Z4/YT1CS, AF-067, fram till slutet av oktober, 80-10 m, SSB. QSL via YT1CS.

E51NOU, OC-013, fram till 3.11., 80-10 m, CW, i allmänhet i gång under veckosluten. QSL via N7OU.

VK6CHI, OC-193, fram till 15.10. QSL via VK4AAR.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu, LoTW Contest, Oceania DX Contest, The Makrothen Contest, FISTS Fall Sprint, EU Sprint Autumn och ON Contest 80m.

Nästa tisdag, den 16 oktober, tävlas NAC SHF.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest och WAG Contest.

Kom ihåg att sända in SAC-loggen

Kom ihåg att sända in din SAC log i tid. Sista inlämningsdatum för loggerna ör 31.10.2007, men det lönar sig att posta loggen redan nu. En lista över inkomna logger kan beskådas på Internet: http://contestclubfinland.com/CCF/index.php. Om du har skickat in loggen men inte hittar den på sidorna, sänd ett e-mejl åt Mikko, OH4XX.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 21 oktober från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ