Svensk bulletin 35/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0735S
Kanslibulletin 35/07 20.10.2007

INNEHÅLL
Mer arbetskraft söks till förbundets kansli
50 MHz i Österbotten
Finlands Radioamatörförbunds höstdag
Höstdagens program
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurs i Åbo
Bemärkelsedagar
Paus i CW-övningarna
Scoutläger i etern
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Mer arbetskraft söks till förbundets kansli

Förbundet söker ett timanställt byråbiträde till Lassila. Noggrannare
information läggs ut på SRAL:s webbplats inom de närmaste dagarna.

50 MHz i Österbotten

Teracom Ab, som bygger upp och underhåller de nationella radio- och
tv-näten i Sverige, har enligt planerna stängt av de analoga
sändningarna i Vännas på det sk. ettans området den 3 september 2007
klockan 09.45. Programutbudet ersattes av ett digitalt DVB-sändarnät
som tagits i bruk redan tidigare och fungerar på ett annat
frekvensområde.

Enligt anmärkning 5a) som berör restriktioner för 50 MHz
radioamatörbandet i bilaga 1 i de nya radioamatörbestämmelserna
6G/2007M som trädde i kraft den 14 juni 2007 möjliggörs genom
ordformuleringen att fr.o.m. nämnda datum får radioamatörerna fritt
hålla kontakter på bandet även i Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Vasa,
Malax, Korsnäs och Närpes kommuner. Detta är nu en direkt följd av att
sändaren av E2-kanalen i Vännäs nu är QRT.

Observeras bör dock att punkt 5b) i bilaga 1 avser att restriktionerna
ännu är i kraft tillsvidare. Detta totala förbud för användning av 6 m
berör den del av Tohmajärvi kommun, som sträcker sig över området
Niirala, Suoniemi, Pykälävaara, Tervavaara, Lusikkavaara och
Ahvenvaara samta finska riksgränsens insida.

Finlands Radioamatörförbunds höstdag

SRAL:s Höstdag 2007 går av stapeln i Riihimäki lördagen den
17.11.2007. Tillställningen anordnas av radioamatörklubben Riihimäen
Kolmoset ry. Och platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos, känd från
Höstdagen 2004, på adressen Sakonkatu 1.

Lopptorget i gymnastiksalen samt försäljningsutställningarna är öppna
klockan 9-16. De som önskar försälningsutställningsplatser önskas ta
kontakt å det snaraste med Jorma Heinonen, OH3EX, e-post:
oh3ex & sral.fi.

Deltagaravgifterna för höstdagen är: vuxna 5 euro, par 7 euro och
under 18-åringar gratis.

I matsalen finns försäljning av kaffe och övriga förfriskningar mellan
klockan 9 och 16.
Presentationerna i auditoriet kan även följas på vita duken.
Lunch serveras kl. 11-14. Lunchsedlar säljs vid anmälningspunkten.

Sorterade QSL-kort kan lämnas vid anmälningspunkten.

Ifall en medlem inte röstat genom poströstning, kan han även rösta på
höstmötesplatsen. Röstningen påbörjas klockan 13.30 och avslutas
klockan 16.00.

Radio Hami strävar till att förmedla höstdagskänslan genom
direktsändning på internet. Syftet är att även kunna erbjuda realtida
bilder. Mer information läggs upp på Radio Hamis webbplats på
adressen: http://radiohami.net.

Körinstruktioner till höstdagsplatsen publiceras i novembernumret av
tidningen Radioamatööri. Kartlänken finns även på OH3AD:s webbplats på
adressen http://oh3ad.rss.fi/.

Långväga gäster kan inkvartera sig i hotell Linnea eller hotell
Seurahuone. Kontaktuppgifter för hotellen publiceras i novembernumret
av tidningen Radioamatööri. Reservera rummen så snabbt som möjligt,
eftersom lillajulssäsongen redan börjat när höstdagen hålls.

Som avslutning på höstdagens anordnas en lunch klockan 18.00. Denna
Han Dinner innehåller förutom god mat även program med
radioamatörtema. Ytterligare information publiceras i novembernumret
av tidningen radioamatööri.

En av de intressantaste presentationerna på höstdagen behandlar
telemetrikommunikationer för havsavvärjningsrobotar som marinen
använder. Antero Tanninen, OH1KW, som arbetar som
ingenjörskommendörkapten på marinen, där han gjort en lång karriär med
havsavvärjningsrobotar. Han har nu beslutat sig hålla en presentation
av ärendet. I presentationen beskrivs bl.a. utveckling av fjärrstyrda
havsavvärjningsrobotar från 70-talet fram tills nu, och samtidigt
uppvisas en del videosnuttar om avfyrande av dessa robotar.

En annan militärdatakommunikationspresentation på höstdagen hålls av
ingenjörspremiärlöjtnant Marko Saarela, OH2LRD, från signal- och
Eltekniska skolan för Signalregementet. Han har arbetat i EU:s första
operativa stridsavdelning (Tyskland-Holland-Finland) som signalchef
för Finlands kontingent 2006-2007 och varit med ända från början i att
bygga upp signalskontaktskonceptet för stridsavdelningar i krävande
krishantering. De tekniska lösningarna för stridsavdelningarna är
intressanta, men praktiska och möjliggör verksamhet som en del av en
multinationell trupp, t.o.m. på områden där ingen infrastruktur för
datakommunikation finns kvar. Även jämförelsen mellan olika
kommunikationssystem i olika länder är intressanta. I detta ärende
behöver Finland inte skämmas alls! Välkomna till Riihimäki.

Höstdagens program

SRAL:s höstdag hållsi Riihimäki 17.11.2007. Följande program utlovas:

Kl. 09.00 Dörrarna öppnas

Kl. 10.00 Öppnande av höstdagen - SRAL:s ordförande Raimo Lehto
OH2BCI och en representant från OH3AD

Kl. 10.15 HF-konditionsprognoser - Jari Perkiömäki, OH6BG

Kl. 10.15 VAPEPA-forum - Timo Ärlig, OH3FN

Kl. 10.15 DX-forum - Henri Olander, OH3JR

Kl. 11.15 Militärdatakommunikation, "Robottelemetri i marinen förr
och nu" - Antero Tanninen, OH1KW

Kl. 11.15 YL-träff

Kl. 12.00 SRAL:s styrelses frågetimme

Kl. 12.15 VHF/UHF-forum - Juho Kukkula, OH6ZZ

Kl. 12.15 Repeaterforum - Erik Finskas, OH2LAK

Kl. 13.15 RF-störningar på radioamatörstationer - Samuli Taimisto, OH6TY

Kl. 13.15 "Befolkningen frågar - specialisterna svarar" - Matti
Aarnio, OH2MQK och den övriga specialistpanelen

Kl. 13.15 Presentation av traditionsradioverksamheten - Pentti Pelto, OH3GQM

Kl. 14.00 Radioamatörexamen, (anmälningar åt OH3JF på förhand,
telefon 040 845 2773)

Kl. 14.15 Militärdatakommunikation, "Signalverksamheter för
utryckningstrupperna inom EU" - Marko Saarela, OH2LRD

Kl. 15.15 Informationstillfälle om övningen Turva 2008 - Matti
Rouhiainen, OH2PO

Kl. 15.45 Informationstillfälle för sommarlägret 2008 - representant för OH6AD

Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga höstmöte

Klubbarna meddelar

Presentation om radioamatörtävlingsverksamhet

Mediapåverkaren och forskaren, doktor i statsvetenskap Seppo Sisättö,
OH1VR, berättar om radioamatörtävlingsverksamhet på klubben OH3NE
måndagen den 5 november 2007 klockan 18.00. Kaffeservering till
självkostnadspris. Välkomna!

Radioamatörkurs i Åbo

I Åbo ordnas en elementärkurs för radioamatörer. Kursen börjar den 7
november kl. 18.00. Kurssen hålls i OH1AA:s utrymmen på adressen
Stålarmsgatan 3, Åbo. Förfrågningar och anmälningar till Esa, OH1GU
per telefon 040 527 3661. Man kan även anmäla sig till Alpo, OH1MG per
telefon 0440 461 860. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
22.10. Aarre Nyyssönen, OH8PI
29.10. Seppo Ruutiainen, OH1SK

60 år
23.10. Jan-Henrik Lyttbacka, OH6ML
24.10. Matti Holopainen, OH6BEX
27.10. Mauno Hirvonen, OH7UE
29.10. Tauno Räsänen, OH7MWO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Paus i CW-övningarna

Retu, OH3WK, har fr.o.m september erbjudit CW-övningar på frekvensen
3544 kHZ ± QRM. Retus rigg gick sönder förra onsdagen så han är QRT
ett tag.

Scoutläger i etern

Under detta veckoslut fylls radioamatörbanden av scouternas
radioamatörstationer. Över 500 000 radioamatörer runtom världen deltar
i det traditionella JOTA-evenemanget (Jamboree-On-The-Air) för att
byta nyheter med andra scouter. Samtidigt erbjuds scouterna
möjligheten att bekanta sig med radioamatörverksamhetens mångsidiga
värld. Ungefär 10 000 scoutradioamatörstationer förväntas vara igång.

Scoutlägren i etern firar jubileumsår, eftersom det är den femtionde i
ordningen. För att fira jubileumsåret kommer de finska scouterna att
använda sig av specialanropet OF50JOTA från Merimasku. Den officiella
huvudstationen är OF2JAM, som är aktiv från Åbolands skärgård. Även
många andra av Finlands S-, SUF- och SGF-suffixade stationer är igång.
Nu är en perfekt situation att samla ihop poäng för scouternas
SUF-award.

Evenemanget påbörjades på fredagen den 19 oktober 2007 klockan 22.00
och avslutas på söndagen den 21 oktober klockan 23.59 lokaltid i
respektive land.

Den officiella JOTA-öppningen hölls på lördagen kl. 12.00 finsk tid på
frekvensen 3710 kHz. OF50JOTA håller öppningsmunturen, varefter de
finska JOTA-stationerna anmäler sig åt stationen OF50JOTA.
Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" och med telegrafi
"CQ JAM".

Övriga skedtider för scoutstationerna är:

lördag klockan 15.45 finsk tid på 3710 kHz.

söndag klockan 12.00 på 7080 kHz och 13.00 finsk tid på 3710 kHz.

Ifall det finns andra stationer eller störningar på nämnda frekvenser,
strävar scouterna att hitta en bättre frekvens så nära som möjligt.

De radioamatörstationer som deltar i JOTA kan lägga till ett /J efter
sitt anrop. Den internationella huvudstationen är aktiv från Geneve
med anropet HB50S. De flesta scoutradioamatörstationerna känns igen av
suffixen JAM och S.

Mer information om evenemanget fås från internet-adresserna:
www.jota.partio.net och www.scout.org/jota.

DX-tips

A7/M0FZQ Qatar, är normalt aktiv på 40 m CW kl. 0000-0200 UTC. QSL
direkt till VE7BDI.

VK9GLX Lord Howe, fram till den 22 oktober, 40, 30 och 20 m samt
eventuellt lägre band, CW, SSB och digitala sändslag. QSL via JA1XGI.

VK9CNF Norfolk, fram till den 25 oktober, 80-10 m, mest SSB. QSL
direkt åt HB9QR.

BX3/DJ3KR Taiwan, fram till 5 november, alla band och sändslag. QSL via DJ3KR.

3V8CB och 3V8ST, Tunisien, igång fram till den 21 oktober. Stationerna
celebrerar Tunisiens scoutradioamatörklubbs 10-årsjubileum. Alla
HF-band, mest CW och SSB. QSL via byrå.

Detta veckoslut är specialanropet CT7EPO igång från Portugal för att
fira 50-årsjubiléet av JOTA-evenemanget. QSL via CT1EGW. I England är
JOTA-jubileumsstationen GB50RFR igång. I Panama används specialanropet
HP1RCP denna helg. QSL via byrå. I Italien använder scouterna anropet
II050SCOUT, QSL via IK0DWN. Från Belgien deltar scoutstationen
ON50JOTA på samtliga HF-band på scoutfrekvenserna. I Nederländerna
används anropet PA50JOTA, som är igång gram till den 31 oktober. QSL
via PA3EFR. Polska scouternas jubileumsstation är HF100SK. Stationen
är igång fram till slutet av året. QSL via SP7ZIA. Från Kairo i
Egypten deltar JOTA-stationen SU50JOTA på 80, 40, 20, 17 och 15 m, CW
ja SSB. QSL via SU1KA.

På kommande:

VP2MDG Montserrat, den 24-30 oktober. Stationen deltar även i
tävlingen CQWW SSB. QSL via K2DM. Utanför tävlingen är även anropen
VP2MZM, QSL via K3ZM och VP2MKA, QSL via W4GKA igång.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest och WAG Contest.

Nästa tisdag, den 23 oktober står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQWW SSB och The Extreme CW WW Challenge.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 28 oktober från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX