Svensk bulletin 36/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0736S
Kanslibulletin 36/07 27.10.2007

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme i november
Finlands Radioamatörförbunds höstdag
Klubbarna meddelar
SRAL:s presentations-DVD
Traditionsradioevenemang 6.12.2007
Radioamatörkurs i Åbo och Björneborg
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i november

I november hålls styrelsens frågetimme under höstdagen i Riihimäki,
den 17 november kl. 12.00. Nästa lördag ordnas alltså ingen frågetimme
på bandet.

Finlands Radioamatörförbunds höstdag

SRAL:s Höstdag 2007 går av stapeln i Riihimäki lördagen den
17.11.2007. Tillställningen anordnas av radioamatörklubben Riihimäen
Kolmoset ry. Och platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos, känd från
Höstdagen 2004, på adressen Sakonkatu 1.

Lopptorget i gymnastiksalen samt försäljningsutställningarna är öppna
klockan 9-16. De som önskar försälningsutställningsplatser önskas ta
kontakt å det snaraste med Jorma Heinonen, OH3EX, e-post: oh3ex &
sral.fi.

Deltagaravgifterna för höstdagen är: vuxna 5 euro, par 7 euro och
under 18-åringar gratis.

I matsalen finns försäljning av kaffe och övriga förfriskningar mellan
klockan 9 och 16. Presentationerna i auditoriet kan även följas på
vita duken. Lunch serveras kl. 11-14. Lunchsedlar säljs vid
anmälningspunkten.

Sorterade QSL-kort kan lämnas vid anmälningspunkten.

Ifall en medlem inte röstat genom poströstning, kan han även rösta på
höstmötesplatsen. Röstningen påbörjas klockan 13.30 och avslutas
klockan 16.00.

Radio Hami strävar till att förmedla höstdagskänslan genom
direktsändning på internet. Syftet är att även kunna erbjuda realtida
bilder. Mer information läggs upp på Radio Hamis webbplats på
adressen: http://radiohami.net.

Körinstruktioner till höstdagsplatsen publiceras i novembernumret av
tidningen Radioamatööri. Kartlänken finns även på OH3AD:s webbplats på
adressen http://oh3ad.rss.fi/.

Långväga gäster kan inkvartera sig i hotell Linnea eller hotell
Seurahuone. Kontaktuppgifter för hotellen publiceras i novembernumret
av tidningen Radioamatööri. Reservera rummen så snabbt som möjligt,
eftersom lillajulssäsongen redan börjat när höstdagen hålls.

Som avslutning på höstdagens anordnas en lunch klockan 18.00. Denna
Han Dinner innehåller förutom god mat även program med
radioamatörtema. Ytterligare information publiceras i novembernumret
av tidningen Radioamatööri.

Höstdagsprogrammet finns att läsas på OH3AD:s webbplats
http://oh3ad.rss.fi/. Programmet publiceras även i novembernumret av
tidningen radioamatööri.

Klubbarna meddelar

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD:s Höstläger

Viitasaaren Radiokerho ry. anordnar ett traditionellt höstläger i
Koliman leirikeskus i Pasala, Viitasaari den 2-4 november 2007.
Förutom QSOande utlovas antennprojekt och rövarstek. Noggrannare
information finns på webbadressen: www.oh6aad.net. Välkomna på
höstläger till Viitasaari! Styrelsen

Viitasaaren Radiokerho ry:s Höstmöte

Viitasaaren Radiokerho ry, OH6AAD, håller sitt stadgeenliga höstmöte
den 3 november i samband med höstlägret i Koliman leirikeskus i
Pasala, Viitasaari. Mötet öppnas klockan 15.00, och under mötet
behandlas de ärenden som reglerna kräver för höstmötet. Eventuella
andra ärenden behandlas också. Välkomna. Styrelsen för Viitasaaren
Radiokerho ry.

Presentation om radioamatörtävlingsverksamhet

Mediapåverkaren och forskaren, doktor i statsvetenskap Seppo Sisättö,
OH1VR, berättar om radioamatörtävlingsverksamhet på klubben OH3NE
måndagen den 5 november 2007 klockan 18.00. Kaffeservering till
självkostnadspris. Välkomna!

SRAL:s presentations-DVD

Enligt önskemål från medlemmarna har ett nytt parti trycks av SRAL:s
presentations-DVD. Videosnuttar från DVD:n kan utlånas till klubbar
och även till privata medlemmar, som önskar presentera
radioamatörverksamhet i skolor, på mässor, hos scouter osv. Från
förbundets kansli fås även övrigt presentationsmaterial såsom gamla
Radioamatööritidningar, allmänna broschyrer, affischer och
medlemsansökningsformulär. De allmänna broschyrerna utges snart även
på svenska. Förbundets presentationsstation med tillhörande väskor och
reklamaffischer finns även den till medlemmarnas förfogande. Tag
kontakt med kansliet i tid, och kom överens om en försändelse!

Traditionsradioevenemang 6.12.2007

Ledarstationen är OH6AD i Tikkakoski i Jyväskylän maalaiskunta.

Anmälningar görs till adressen oh6mtb & sral.fi. Uppge följande information:
anrop, typ av traditionsradio, noggrannt QTH, operatör, samt
sändarslag, dvs CW, AM eller bägge. Ifall sändaren enbart fungerar med
en kristall, meddela dina kristallfrekvenser i god tid, så att du
försäkrar dig om att få en frekvens.

Sista anmälningsdatum är 20.11.2007.

QSO-tider:
CW 6.12.2007 kl. 10-12 finsk tid.
AM 6.12.2007 kl. 12-14 finsk tid.

För de deltagande stationerna reserveras frekvenser så att de
stationer med små effekter får frekvenser från 3510 kHz uppåt med 6
kHz mellanrum, och Bertta och andra eventuella sändare med högre
effekt från 3690 kHz neråt. Ifall behov uppstår kan även frekvenser
tilldelas ovanför 3710 kHz. För kristallstyrda sändare ges frekvenser
enligt nämnda 6 kHz fördelning, med ett par kHz noggrannhet. Om en
klubb el. dyl. anordnar flera traditionsstationer på samma ort, ges
dessa frekvenser så långt som möjligt från varann.

Traditionsradiostationerna använder /s i sitt anrop.

Definition av en traditionsradiostation samt instruktioner finns på
webbadressen: http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Perinneradio/

Radioamatörkurs i Åbo och Björneborg

I Åbo ordnas en elementärkurs för radioamatörer. Kursen börjar den 7
november kl. 18.00. Kurssen hålls i OH1AA:s utrymmen på adressen
Stålarmsgatan 3, Åbo. Förfrågningar och anmälningar till Esa, OH1GU
per telefon 040 527 3661. Man kan även anmäla sig till Alpo, OH1MG per
telefon 0440 461 860. Välkomna!

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Bemärkelsedagar

75 år
29.10. Seppo Ruutiainen, OH1SK

70 år
02.11. Raimo Grönroos, OH2BRO
04.11. Mihail Sotnik, OH2KTZ / OH2-5757
06.11. Risto Viitanen, OH2RT
06.11. Esko Moilanen, OH1QF
11.11. Antti Hietaharju, OH6DE

60 år
27.10. Mauno Hirvonen, OH7UE
29.10. Tauno Räsänen, OH7MWO
31.10. Jorma Mieto, OH6MIH
31.10. Osmo Noponen, OH3DY
07.11. Olavi Pehkonen, OH6JQ / OH2MAB
07.11. Kari Ahonen, OH4MI
09.11. Eino Silorinne, OH6WI
09.11. Eero Koskinen, OH1AZT
10.11. Heikki Hallila, OH6JFT

50 år
07.11. Raimo Ritari, OH6GUQ
10.11. Sakari Nylund, OH1KH
11.11. Kari Kenttälä, OH9MXA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

1A4A SMO Malta, alla band, CW och SSB. Under tävlingen CQ WW DX
används anropet 1A3A. QSL via IZ4DPV.

B1Z Kina, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i kategorin
multi/multi. QSL via EA7FTR.

CC0Y Påsköarna, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i kategorin
single op./single band på 15 meter. QSL via 9A2AA.

CN2FB, CN2FF och CN2KT Marocko, 80, 160 och 10 m. Operatörerna deltar
i CQ WW detta veckoslut.

9M2CNC Väst-Malaysia, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i
kategorin single op./single band. QSL via G4ZFE.

A35RK Tonga, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i kategorin
single op./low power. QSL via W7TSQ.

FY5KE Franska Guyana, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i
kategorin multi/single. QSL via FY5KE.

AH0BT Mariana Islands, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i
kategorin multi/two. QSL via 7L1FPU.

PZ5RA Suriname, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. Operatör Olli, OH0XX.

V8AQM Brunei, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i kategorin
single op./single band/low power på 20 meter. QSL via W3HNK.

OH1VR/VP9 Bermuda, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW i
kategorin single op./single band/low power på 20 meter. Operatör
Seppo, OH1VR. QSL via OH1VR.

XU7MDY, Kambodja, fram till den 5 november, 160-10 m. QSL direkt till
OH4MDY. Även XU7AJV, QSL direkt ON4AJV; XU7JGE, QSL direkt OH4JGE och
XU7TZG, QSL direkt ON7PP är igång. Operatörerna deltar detta veckoslut
i tävlingen CQ WW med anropet XU7MDY. QSL via OH4MDY.

4U1WRC ITU HQ, fram till den 16 november. Deltar även i CQ WW.

6V7G Senegal, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. QSL via EA1FDI.

6Y0B Jamaica, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW och efter
tävlingen finns aktivitet fram till den 30 oktober. QSL via W2GB.

V26B Antigua, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. QSL via
KA2AEV. Efter tävlingen är operatörerna aktiva fram till den 30
oktober med olika anrop.

VP2MDG Montserrat, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. QSL via
K2DM. Efter tävlingen är operatörerna aktiva fram till den 30 oktober.
Förutom VP2MDG är även VP2MZM igång, QSL via K3ZM och VP2MKA, QSL via
W4GKA.

CQ9K Madeira, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. I teamet finns
även Jorma, OH2KI.

På kommande:

8R1PY Guyana, 1-4 november, 80-10 m, CW och SSB. QSL via PY4KL.

IOTA-tips

VP5T, NA-002, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW. QSL via N2VW.
Efter tävlingen är operatörerna aktiva med anropen WA2VYA/VP5,
K2WB/VP5, W2WAS/VP5 och N2VW/VP5 fram till den 30 oktober, CW, 30, 17
och 12 m. QSL till hemanrop.

V31FB, NA-073, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW, och är aktiv
fram till den 31 oktober. QSL via W5JON.

C6AQW, NA-080, deltar detta veckoslut i tävlingen CQ WW på 40 m. Efter
tävlingen sker aktivitet fram till den 31 oktober på 160, 80, 30, 17
och 12 m, CW, SSB. Även RTTY på alla band. QSL via WQ5W.

På kommande:

YK9SV, AS-186, 1-12 november, alla HF-band och 6 m. CW, SSB, RTTY och
PSK31. QSL via SV1JG.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW DX SSB-del och The Extreme CW WW Challenge.

Nästa torsdag, den 1 november tävlas NAC 10 m. 1-7 november tävlas
HA-QRP Contest.

Nästa veckoslut tävlas IPA Radio Club Contest, Ukrainian DX Contest,
High Speed Club CW Contest, DARC 10 m Digital Contest "Corona" och
SRAL:S grundtävling.

Tisdagen den 6 november tävlas NAC VHF och torsdagen den 8 november
tävlas NAC 50 MHz.

Under den andra helgen i november tävlas WAE DX Contest, Japan
International DX Contest och OK/OM Contest.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om två veckor,
söndagen den 11 november från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX