Svensk bulletin 38/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0738S
Kanslibulletin 38/07 17.11.2007

INNEHÅLL
Finlands radioamatörförbunds Höstdag igår i Riihimäki
Sampalaver för OH5-distriktet
Klubbarna meddelar
Välkommen att fira Finlands 90-årsdag på bandet 6.12.2007
Radioamatörkurs i Björneborg
Bemärkelsedagar
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Finlands radioamatörförbunds Höstdag igår i Riihimäki

Igår hölls SRAL:s Höstdag i Riihimäki. Evenemanget anordnades av
Riihimäen kolmoset ry, OH3AD. Bl.a. hölls SRAL:s höstmöte.

Sampalaver för OH5-distriktet

Sampalavern för OH5-distriktet hålls detta år i Kotka, söndagen den 2
december 2007 klockan 13.00. Mötes platsen är VIP mötesutrymmena i
Kotka ishall. Ishallen finns i stadsdelen Karhula, på Tapiontie.
Mötesutrymmet är till vänster från entréaulan.

Som bekant förväntas representanterna från klubbarna berätta en kort
översikt över verksamheten i klubben och även planer på kommande
verksamhet.

Meddela om ert deltagande till Hannu, OH5GJG, per e-post oh6gjg &
sral.fi eller per telefon till 045 138 2823.

Körinstruktioner och föredragningslista finns på SRAL:s webbplats
under rubriken "Ajankohtaista". Webbplatsen finns på
http://www.sral.fi.

Klubbarna meddelar

Caravan Radio Amateur Club håller möte

Caravan Radio Amateur Club, OH3CRAC, samlas 17.11.2007 kl. 13.00 i
Riihimäki i samband med SRAL:s höstdagar i restaurangsalen.

OH3NE:s valmöte

Tampereen Radioamatöörit håller sitt valmöte måndagen den 26 november
2007 kl. 18.00. De stadgeenliga ärendena behandlas. Alla medlemmar är
välkomna. Kaffeservering.

Välkommen att fira Finlands 90-årsdag på bandet 6.12.2007

Det traditionella radioamatörevenemanget på självständighetsdagen
anordnas redan för tredje gången.

För evenemanget har traditionsradioaktivisterna restaurerat och satt i
bruk en del gamla radioapparater från krigstiden. Åtminstone inhemska
"Bertta"-, "Celsius"- och "Kyynel"- apparater kommer att finnas i
bruk. Dessutom kommer en del av de allierades och axelmakternas
apparater att användas. Ledningsstationen för evenemanget är OH6K/S
från Tikkakoski.

Traditionsradiostationernas aktivitetstider och -frekvenser är: CW
kl. 12-14 finsk tid, 3510-3590 kHz och AM kl. 14-16 SA., från 3600 kHz
uppåt.

Noggrannare stolpfrekvenser finns att läsas efter 20.11.2007 på
adressen: http://perinneradio.webhop.net. Traditionsstationerna
använder /S efter sitt anrop.

Alla radioamatörstationer kan delta som motstationer. Evenemanget är
inte en tävling och inga loggar insamlas. Mera instruktioner för
motstationer finns på http://perinneradio.webhop.net.

Radioamatörkurs i Björneborg

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Bemärkelsedagar

70 år
21.11. Kirre Polama, OH3XC / OH1MAC
24.11. Olavi Tammi, OH2BHQ

60 år
20.11. Liisa Hauhia, OH5JOO
26.11. Heikki Kaskelma, OH2AUG

50 år
22.11. Kimmo Rantanen, OH1MOZ
22.11. Pekka Niskanen, OH2MPY / HB9ICG

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

A7/G0MKT Qatar, fram till den 5 januari 2008, mest CW, men även en del
PSK och SSB. 40-10 m. QSL via NM7H.

Pekka, OH2YY, är igång från Mauritius den 16-22 november med anropet
3B8/OH2YY. 40-10 meter SSB. QSL via byrå eller hemadress.

E51MMM och E51NNN, South Cook, 12.11.-1.12., CW och SSB, operationen
fokuserar på 160 och 80 m. QSL till bägge anrop via K5KG.

9G5XA Ghana, fram till den 26 november, mest 30 och 17 m, endast CW.
Deltar även i tävlingen CQ WW CW. QSL via G3SWH.

C91KDJ Mocambique, fram till den 28 november, HF-banden, i synnerhet
160 och 80 m, mest CW, men även RTTY kommer att användas. Deltar i
tävlingen CQ WW CW. QSL via W5KDJ.

V5/DJ4SO Namibia, fram till den 3 december, 160-6 m, CW, RTTY och
PSK31 samt en del SSB. Deltar även i tävlingen CQ WW CW.

VP5W Turks & Caicos, 17-30.11., operatörerna deltar i tävlingen CQ WW
CW. Före och efter tävlingen är operatörerna aktiva med anrop enligt
modellen VP5/hemanrop.

På kommande:

Kari, OH3RB och Veikko, OH1NT, är på Jamaica 21-27.11. och deltar i
CW-delen av tävlingen CQ WW, kategorin är multi/single och anropet som
änvänds är 6Y1V. Utanför tävlingen är Kari igång med anropett 6Y3R.
Alla OH-kort, även från CQ WW SSB del kommer automatiskt via byrån i
sinom tid.

T88SE Palau, 18-21.11, HF-banden, CW, SSB, RTTY, PSK31 och SSTV. QSL via JR8VSE.

HK0/K3WT, HK0/N0STL, HK0/W0OR och HK0/N0AT, San Andres & Providencia,
19-27.11, 160-10 m. Operatörerna deltar i tävlingen CQ WW CW med
anropet 5J0A. QSL till tävlingsanropet via W0JAR, för övriga anrop
skickas QSL till hemanrop.

HV5PUL Vatikanstaten, 19-21.11, alla HF-band och 6 m. Alla sändslag.

J88DR St. Vincent, 21-29.11, alla HF-band, i synnerhet 30, 17 och 12
m, mest CW. Stationen deltar även i tävlingen CQ WW CW. QSL via G3TBK.

VK9AA och VK9CCC Cocos-Keeling, 18-26.11., 160-10 m, CW, SSB och RTTY.
VK9AA deltar även i tävlingen CQ WW CW. QSL till VK9AA via DL8YR och
till VK9CCC via DJ8NK.

6E4LM, XF4YK och XF4YW, Revillagigedo, aktiverar sig ungefär den 18
eller 19 november. Operationen varar en månad. 160-10 m, CW, SSB och
digitala sändarslag. Även satellitkontakter på sex och två meter.
Under hemresan aktiverar operatörerna eventuellt ön NA-115 under några
timmars tid på 20, 17 och 15 meter. QSL till 6E4LM via XE2K, QSL till
XF4YK via XE1YK och QSL till XF4YW via XE2YW.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest, RSGB 1,8 MHz CW Contest och EPC
PSK63 QSO Party.

Nästa tisdag, den 20 november står NAC 1,3 GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i tävlingen CQ WW och CQWW SWL Challenge.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 25 november från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX