Svensk bulletin 40/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0740S
Kanslibulletin 40/07 1.12.2007

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Republiken Finland fyller 90 år
Kontest- och DX-möte den 18.-20.1.2008
Radioamatörkurs i Björneborg
Radioamatörsexamen i Jyväskylä
Bemärkselsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Kahdeksikkojen Kerhos traditionella julkaffeevenemang hålls i Mäntylän
Nuorisotalo i Uleåborg tisdagen den 11 december 2007. Adressen är
Snellmanintie 1, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen (till höger om
trapporna). Å styrelsen för OH8AA, styrelseordförande Marko, OH8KVY.

Republiken Finland fyller 90 år

Republiken Finland firar sin 90:e födelsedag på självständighetsdagen den 6. december 2007. Traditionsradioaktivisterna firar även bemärkelsedagen genom att vara i gång med krigstida radioapparatur på 80 meters bandet med telegrafi och tal (AM). Till evenemanget har ett rekordtal, dvs. sammanlagt över 30, traditionsradiostationer anmält sig. Denna gång deltar även en äkta Kyynel-radist, fjärrpatrullveteranen Olli vid stationen OH2BMB/S.

Traditionsradiostationerna använder märket /S efter anropet samt punktfrekvenser mellan 3510 och 3750 kHz. CW-delen går av stapeln den 6.12. kl. 12 - 14 Finsk tid och AM-delen kl. 14 - 16 Finsk tid.

Samtliga radioamatörstationer är välkomna att deltaga som motstationer, även med nyare utrustning. Evenemanget är icke en tävling och man samlar icke heller in några loggar.

Mera instruktioner finns på http://perinneradio.webhop.net.

Kontest- och DX-möte den 18. - 20.1.2008

CCF och OHDXF anordnar ett traditionellt kontest- och DX-möte på M/S Gabriella. Båten avgår från Helsingfors fredagen den 18.1.2008 kl. 17:30.
På fredagskvällen står det en Get-Together-samling, de första föredragen samt en kontest/DX-buffet på programmet. Båten anlöper Stockholm på lördagen den 19.1. kl. 9:40. Lördagens föredrag börjar kl. 11:00. På kvällen samlas man till kontest/DX-supé. Båten anländer till Helsingfors på söndagen den 20.1. kl. 10:00.

Preliminärt finns följande föredrag på programmet:

- Design och utveckling av CN2R-stationen - W7EJ/CN2R
- Automationen på stationen 4O3A - 4O3A.
- Från D4B till D4C - att tävla på Kap Verde - IK2NCJ, I4UFH, YL2KL och YL3DW.
- En mödosam DX-pedition till 3B6SP och 3B7SP samt Ducien VP6DX-peditionens nyaste info - SP5XVY.
- FO/M Marquesas DX-peditionen - en direkt rapport från Stilla Havet - OH Pacific Team.
- Seriöst RTTY tävlande.
- CW- och SSB pileup-kontesten.
- World Wide Young Contesters - WWYC
- Arkala, -OH8X

Kabinreserveringarna bör göras senast den 29.12.2007. Tilläggsinformation fås från Contest Club Finlands hemsidor www.contestclubfinland.com.
Välkommen

Radioamatörkurs i Björneborg

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Radioamatörsexamen i Jyväskylä

I Jyväskylä anordnas en radioamatörsexamen den 13.12.2007 kl. 18:00.
Platsen är radioklubben i Monitoimitalo, adressen Kuntoportti 3, Jyväskylä.
Anmälningar samt tilläggsinfo t.o.m. 11.12.2007: Jyrki Savonen, tel. (014) 264049 eller oh6vv ät sral.fi.

Bemärkelsedagar

75 år
06.12. Ahti Auer, OH5QI
10.12. Matti Järvenpää, OH6XD

70 år
03.12. Arto Suikkanen, OH2BUE

60 år
01.12. Aarno Järvinen, OH2HAI
07.12. Olavi Vuorela, OH1OLU

50 år
05.12. Seppo Kämäräinen, OH4HXK

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

P40TA och P40K, Aruba, fram till 18.12. QSL till bägge via WM6A.

På kommande:

Julbockens egna station OH9SCL är igång igen från polcirkeln under
december. CW, SSB och digitala sändslag. 160-10 m. Tomtarna som bistår
julbocken på stationen 16.- 20.12. är bland andra OH3BHL, OH9KL, OH9MDV, OH9MM och OH9RJ. De är mestadels i gång med digimoder men kör även OH-stationer på 80 meter fone. En sked kan man komma överens om via tel. 044 589 8873. Mellan Jul och nyår är Juha, OH9MM i gång, samt övriga flitiga tomtar sporadiskt aktiva hela juletiden.QSL via OH9UV.

E4/OM2DX Palestina, 14.-22.12., 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via OM3JW.

IOTA-tips

VP8CXV, SA-002, fram till 15.1.2008, mestadels SSB, men även RTTY och PSK31. Operatören är i gång på sin fritid. QSL via GM0TQJ.

På kommande:

OC6I, SA-098, 28.-30.12. samt OC1I, SA-076, 2.-7.1. HF-banden samt möjligen EME. Operatörerna i gång även från Lima 8.-12.1. samt möjligen även 26.-27.12. Därifrån blir de möjligen aktiva på 23 cm:n EME. Från Peru har man inte förr hållit EME-kontakter på 23 cm. QSL till båda via DL5WM.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas TARA RTTY Melee, TOPS Activity Contest 3,5 MHz CW och SRAL:s Peruskilpailu.

Nästa tisdag 4.12. står NAC VHF i turen och nästa torsdag 6.12. NAC 10m samt Sexornas Kuudennen Päivän Cup.

Nästa veckoslut tävlas 28MHz SWL contest och ARRL 10m Contest.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 9 december från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ