Svensk bulletin 41/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0741S
Kanslibulletin 41/07 8.12.2007

INNEHÅLL
Bulletin på internet
SRAL:s byrås öppethållningstider i julhelgen
Anrop med enbokstaviga och OG-prefix
Silent key
Klubbarna meddelar
SRAL:s allmänna broschyrer
Tävlings- och DX-träff 18.-20.1.2008
Radioamatörkurs i Björneborg
Radioamatörexamen i Jyväskylä
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Bulletin på internet

Den finskspråkiga bulletinen kan även höras på internet på adressen:
http://stream.ham.fi.

SRAL:s byrås öppethållningstider i julhelgen

SRAL:s byrå är öppen normalt fram till den 21 december. Byrån är
stängd 24.12–4.1. Byrån betjänar normalt igen 7.1.2008.

Anrop med enbokstaviga och OG-prefix

I början av 2008 ändrar grunderna för beviljande av radioamatöranrop
till de delar som berör enbokstaviga suffix och OG-prefix.

Anrop, i vars suffixdel det bara finns en bokstav kan enligt den nya
regeln beviljas åt en enskild radioamatör för en tidsbestämdperiod
utan specialmotiveringar. Den bestämda tiden är högst längden på ett
tillstånd, dvs. en tid på 5 år. För ibruktagning av anrop faktureras
likadant som för självvalda anrop. Anropet åker inte i en karens efter
att tillståndet går ut. Innehavaren till anropet har dock förtur till
anropet som får ut då tillståndets giltighet går ut. Anropet fås för
användning genom att ansöka och betala reservationsavgiften, såvida
anropet är ledigt och den förre ägaren inte använt sin förtur att
återsöka det.

Anrop med OG-prefix kan enligt den nya regeln beviljas åt en enskild
radioamatör för en tidsbestämdperiod utan specialmotiveringar. Den
bestämda tiden är högst längden på ett tillstånd, dvs. en tid på 5 år.
För ibruktagning av anrop faktureras likadant som för självvalda
anrop. Anropet åker inte i en karens efter att tillståndet går ut.
Innehavaren till anropet har dock förtur till anropet som får ut då
tillståndets giltighet går ut. Anropet fås för användning genom att
ansöka och betala reservationsavgiften, såvida anropet är ledigt och
den förre ägaren inte använt sin förtur att återsöka det.

Beviljandet för övriga anrop bibehålls.

Man kan ansöka om OG-prefix och enbokstaviga suffix fr.o.m. 2.1.2008.
De egenvalda anropen beviljas i ansökningsordning.

Mer information fås från SRAL:s webbplats www.sral.fi. Information
fås även av Saija Lehtonen, tfn (09) 6966 479. Hennes e-postadress är
i formen förnamn.efternamn & ficora.fi.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Arvo Moilanen,
OH7OW, lämnat oss. Vi hedrar Arvos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH8AA:n joulukahvit

Kahdeksikkojen Kerhos traditionella julkaffeevenemang hålls i Mäntylän
Nuorisotalo i Uleåborg tisdagen den 11 december 2007. Adressen är
Snellmanintie 1, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen (till höger om
trapporna). Å styrelsen för OH8AA, styrelseordförande Marko, OH8KVY.

OH1AK:s skinkätarfest

Styrelsen för OH1AK bjuder in alla medlemmar i Rauman radiokerho till
den traditionella skinkätarfesten i klubbhuset. Skinkan skivas i
samband med klubbkvällen den 12 december fr.o.m. kl. 18.00. Välkomna!

OH2AA:s lilla jul

Kakkosten kerho håller sitt traditionella lillajulsevenemang den 12
december fr.o.m. klockan 18.00. Klubbens adress är Kassörsgatan 4,
00520 Helsingfors. Välkomna.

OH1AA:s lilla jul

OH1AA håller sin lilla julsfest i klubbutrymmena på Stålarmsgatan
inkommande torsdag, den 13 december fr.o.m. kl. 18.00. Kex, glögg och
gott sällskap utlovas. Välkomna. Styrelsen för OH1AA.

SRAL:s allmänna broschyrer

SRAL:s gula allmänna broschyr har tryckts upp i en ny upplaga.
Broschyren finns nu även på svenska, tack vare Thomas, OH6NT som
översatt den. Tack! De allmänna broschyrerna kan beställas från SRAL:s
kansli.

Tävlings- och DX-träff 18.-20.1.2008

CCF och OHDXF anordnar ett traditionellt kontest- och DX-möte på M/S
Gabriella. Båten avgår från Helsingfors fredagen den 18.1.2008 kl.
17:30. På fredagskvällen står det en Get-Together-samling, de första
föredragen samt en kontest/DX-buffet på programmet. Båten anlöper
Stockholm på lördagen den 19.1. kl. 9:40. Lördagens föredrag börjar
kl. 11:00. På kvällen samlas man till kontest/DX-supé. Båten anländer
till Helsingfors på söndagen den 20.1. kl. 10:00.

Preliminärt finns följande föredrag på programmet:

- Design och utveckling av CN2R-stationen - W7EJ/CN2R
- Automationen på stationen 4O3A - 4O3A.
- Från D4B till D4C - att tävla på Kap Verde - IK2NCJ, I4UFH, YL2KL och YL3DW.
- En mödosam DX-pedition till 3B6SP och 3B7SP samt Ducien
VP6DX-peditionens nyaste info - SP5XVY.
- FO/M Marquesas DX-peditionen - en direkt rapport från Stilla Havet -
OH Pacific Team.
- Seriöst RTTY tävlande.
- CW- och SSB pileup-kontesten.
- World Wide Young Contesters - WWYC
- Arkala, -OH8X

Kabinreserveringarna bör göras senast den 29.12.2007.
Tilläggsinformation fås från Contest Club Finlands hemsidor
www.contestclubfinland.com. Välkommen

Radioamatörkurs i Björneborg

I Björneborg påbörjas en radioamatörkurs 12 december kl. 18.00 i
utrymmena för Teljän Radioamatöörit ry i Viasvesi, Björneborg. De
egentliga kurskvällarna kommer att hållas under början av år 2008.
Noggrannare information och anmälningar: Matti Ampio, OH1FU, tfn 040
866 5272 (dagtid), 0440 942 743 (kvällar).

Radioamatörsexamen i Jyväskylä

I Jyväskylä anordnas en radioamatörsexamen den 13.12.2007 kl. 18:00.
Platsen är radioklubben i Monitoimitalo, adressen Kuntoportti 3,
Jyväskylä. Anmälningar samt tilläggsinfo t.o.m. 11.12.2007: Jyrki
Savonen, tel. (014) 264049 eller oh6vv ät sral.fi.

Bemärkelsedagar

75 år
10.12. Matti Järvenpää, OH6XD

60 år
12.12. Markku Nyyssönen, OH8SR / OH7MM
12.12. Pentti Malinen, OH7MKR / OH7MP / OH9MKR
14.12. Matti Ylönen, OH4-3922
16.12. Pekka Järvinen, OH2KFM
16.12. Hannu Iltanen, OH2AXQ
17.12. Jouko Kiviaho, OH3IA

50 år
13.12. Taito Vornanen, OH5LFK

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

OJ1ABOA Antarktis, finländarnas station kommer att aktiveras under
dessa dagar. Det är fråga om en vetenskaplig expedition, så stationen
är igång under operatörens fritid. Banden är åtminstone 40 och 20
meter. Expeditionen varar tre månader. QSL via OH2FFP.

PJ4/WO0Z, Bonaire, fram till den 15 december, operatören är igång vid
sidan om semestrande på några HF-band. CW, SSB och eventuellt RTTY.
QSL via WO0Z.

TR8CR Gabon, fram till den 12 januari, mestadels 20 m. Eventuellt sker
aktivitet även från ögruppen AF-043. QSL via F6AJA.

V4/W0XG St. Kitts, fram till den 10 december, varefter det blir Nevis
10-13 december. Alla band. Operatören är igång vid sidan om
semestrande. QSL via W0XG.

VP5/K0OK och VP5/KB7UB, Turks & Caicos, fram till den 11 december,
160-6 m, CW och SSB. QSL till hemanrop.

XF4YK och XF4YW Revillagigedo, EME, WSJT- och MS-aktivitet, 6 och 2 m
samt 70 cm. QSL år XF4YK via XE1YK och åt XF4YW via XE2YW.

XT2WC Burkina Faso, är igång fram till slutet av december eller början
av januari. QSL via F1IQH.

3D2AG/P Rotuma, fr.o.m. den 15 december, troligen fram till slutet av
januari. Kan vara aktiv sporadiskt redan nu. 80-10 m och möjligvis
även 6 m, CW och SSB. QSL till adressen på qrz.com.

Julbockens egna station OH9SCL är igång igen från polcirkeln under
december. CW, SSB och digitala sändslag. 160-10 m. Tomtarna som bistår
julbocken på stationen 16.- 20.12. är bland andra OH3BHL, OH9KL,
OH9MDV, OH9MM och OH9RJ. De är mestadels i gång med digimoder men kör
även OH-stationer på 80 meter fone. En sked kan man komma överens om
via tel. 044 589 8873. Mellan Jul och nyår är Juha, OH9MM i gång, samt
övriga flitiga tomtar sporadiskt aktiva hela juletiden. QSL via OH9UV.

På kommande:

4U1ITU ITU HQ, 10-12 december, är igång dagligen, främst mellan
klockan 1600-1700 UTC. QSL enligt operatörernas instruktioner.

E4/OM2DX Palestina, 14-22 december, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via OM3JW.

IOTA-tips

JL1OVB/1, JO1LVZ/1, JJ2GAZ/1 och 7L3ATQ/1, AS-008, fram till den 10
december, alla HF-band, CW och SSB. QSL till hemanrop.

KH0/W1VX, KH0D, KH0/N3YS och KH0/AB2WE, OC-086, fram till den 10
december, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL KH0/W1VX och KH0D via JF1OCQ.
QSL KH0/N3YS via JE1SYN och KH0/AB2WE via JI1JPJ.

PP5VX, SA-027, fram till den 31 december, alla band och sändarslag.
QSL via PP5VX.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 28 MHz SWL Contest och ARRL 10 m Contest.

Nästa tisdag, den 11 december står NAC UHF i tur och på torsdagen den
13 december NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Russian 160 m Contest, OK DX RTTY Contest,
FELDHELL Monthly Sprint, Memory Lives Forever Contest och
International Naval Contest.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om en vecka,
söndagen den 16 december från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX