Svensk bulletin 43/2007

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0743S
Kanslibulletin 43/07 22.12.2007

INNEHÅLL
SRAL:s byrås öppethållningstider i julhelgen
Bemärkelsedagar
Nytt DXCC i etern
Silent key
Tävlings- och DX-träff 18.-20.1.2008
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin
God Jul

SRAL:s byrås öppethållningstider i julhelgen

SRAL:s kansli är stängt 24.12–4.1 och öppnar igen 7.1.2008.

Bemärkelsedagar

85 år
31.12. Börje Sandlund, OH1ZAC

75 år
22.12. Arvid Päiviö, OH2CL
05.01. Risto Lindblom, OH2LV

60 år
26.12. Hannu Moisio, OH3HM
05.01. Kalevi Aronen, OH2BIJ

50 år
23.12. Kari Rintala, OH6-2895
23.12. Jouko Koskinen, OH1-1454
29.12. Taneli Kolström, OH7MA / OH9DX
03.01. Jorma Koskinen, OH6GWH
06.01. Raimo Lappalainen, OH7GKD
06.01. Markku Voutilainen, OH7NYF

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Nytt DXCC i etern

St Barthelemy (FJ) har lagts till i DXCC-landlistan 14.12.2007. Det
nya landet är landnummer 338. Som bäst är Martti, OH2BH och Olli,
OH0XX igång från det nya landet med anropet FJ/OH2AM.

Martti och Olli har hittills aktiverat följande band: 20, 17 och 40 m.
Enligt de nyaste uppgifterna kommer de inte att aktivera andra band,
åtminstone inte före söndagen den 23 december. Sändarslagen är CW och
SSB.

Martti och Olli bör lämna sitt hotell den 27 december, men på torsdag
fanns ännu ingen klar tidpunkt för när operationen upphör. QSL via
OH2BN.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att Torsten Hedkrok, OH2-0510, ex.
OH2ZF, lämnat oss. Vi hedrar Torstens minne med en stunds tystnad.

Tävlings- och DX-träff 18.-20.1.2008

CCF och OHDXF anordnar ett traditionellt kontest- och DX-möte på M/S
Gabriella. Båten avgår från Helsingfors fredagen den 18.1.2008 kl.
17:30. På fredagskvällen står det en Get-Together-samling, de första
föredragen samt en kontest/DX-buffet på programmet. Båten anlöper
Stockholm på lördagen den 19.1. kl. 9:40. Lördagens föredrag börjar
kl. 11:00. På kvällen samlas man till kontest/DX-supé. Båten anländer
till Helsingfors på söndagen den 20.1. kl. 10:00.

Preliminärt finns följande föredrag på programmet:

- Design och utveckling av CN2R-stationen - W7EJ/CN2R
- Automationen på stationen 4O3A - 4O3A.
- Från D4B till D4C - att tävla på Kap Verde - IK2NCJ, I4UFH, YL2KL och YL3DW.
- En mödosam DX-pedition till 3B6SP och 3B7SP samt Ducien
VP6DX-peditionens nyaste info - SP5XVY.
- FO/M Marquesas DX-peditionen - en direkt rapport från Stilla Havet -
OH Pacific Team.
- Seriöst RTTY tävlande.
- CW- och SSB pileup-kontesten.
- World Wide Young Contesters - WWYC
- Arkala, -OH8X

Kabinreserveringarna bör göras senast den 28.12.2007.
Tilläggsinformation fås från Contest Club Finlands hemsidor
www.contestclubfinland.com. Välkommen

DX-tips

OH-Pacific 2008, OH1RX, OH2PM, OH6KN och OH8NC samt XYL Merja och
Kirsti är på Marquesas, FO/M, 9-21.1.2008.

Låga band och Europa prioriteras beroende på konditioner.

Frekvenser (+- QRM):

1.8 MHz
1.822 CW
1.845 SSB

3.5 MHz
3.503, 3.523 CW
3.790 SSB

7 MHz
7.008, 7.023 CW
7.050 SSB

10 MHz
10.108 CW

14 MHz
14.008, 14.023 CW
14.195 SSB
14.080 RTTY

18 MHz
18.068 CW
18.145 SSB

21 MHz
21.008, 21.023 CW
21.295 SSB
21.080 RTTY

24 MHz
24.898 CW
24.945 SSB

28 MHz
28.008 CW
28.495 SSB
28.070 RTTY

Aktivitet sker från två platser, övre band uppe från berget och låga
band från öns norra strand.

OJ1ABOA Antarktis. 40 och 20 m. Det är fråga om en vetenskaplig
expedition, så stationen är igång under operatörens fritid.
Expeditionen varar tre månader. QSL via OH2FFP. QSL via OH2FFP.

3Y0E, Bouvet, fram till ungefär den 14 februari. 40, 20, 15 och 10 m.
Operatören är på arbetskommendation och är aktiv på sin fritid. QSL
via LZ3HI.

5H9PD Tanzania, fram till ungefär den 12 januari. 40-10 m, mest CW, är
eventuellt igång även på 80 m. Även PSK31. QSL via W8FV.

CT9EPC Madeira, fram till den 28 december. mest 40 och 20 m,
digimodes. QSL direkt åt CT3EE.

S05A Väst-Sahara, har varit aktiv på åtminstone 40 och 20 m, SSB. QSL via EA1BT.

V51AS, Namibia, 160 m, fram till den 23 december.

På kommande:

4M5DX Suriname, 5-11.1., 160-6 m, CW, SSB och digitala sändarslag. QSL
via IT9DAA.

IOTA-tips

LU1ZA, AN-008, är ofta aktiv i Antarktis DX-net kl. 2300-0200 UTC. QSL
via LU4DXU.

T88RY, OC-009, fram till den 2 januari, mest RTTY, 80-6 m. QSL via I2DMI.

VY0/JA1DOT, NA-009, fram till den 27 december, CW, SSB och RTTY. Fokus
på lägre band. QSL via JA1DOT.

På kommande:

V63KZ, V63MP och V63BBQ, OC-010, 28.12-3.1., 160-10 m, CW och SSB. QSL
till alla anrop direkt åt JA0VSH.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Croatian CW Contest.

Nästa tisdag, den 25 december står NAC 2.3GHz+up i tur och på jul
annandag den 26 december NORAs Jultävling och DARC Xmas Contest.

Nästa veckoslut tävlas RAC Winter Contest och Stew Perry Topband
Distance Challenge.

På nyårsdagen den 1 januari står OH-RTTY-tävlingen, SARTG New Year
RTTY Contest, AGCW Happy New Year Contest och NAC VHF i tur.

Torsdagen den 3 januari tävlas NAC 10 m.

Det första veckoslutet i januari tävlas EUCW 160 m Contest, ARRL RTTY
Round-up och SRAL:s grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa svenskspråkiga bulletin sänds kl. 15.00 finsk tid om två veckor,
söndagen den 6 januari från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

God Jul

Personalen i SRAL:s kansli och bulletinknåparen önskar alla
bulletinläsare och lyssnare samt översättarna en god och fridfull jul.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX