Svensk bulletin 02/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0802S
Kanslibulletin 02/08 12.1.2008

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Silent key
CW-utlärning på bandet
Examen i Jyväskylä
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE, håller sitt årsmöte söndagen
den 20 januari 2008 kl. 18.00 i Nurmes. Adressen till mötesplatsen är
Teollisuustie 2, Nurmes. Ytterligare information fås från klubbens
webbplats, eller per telefon 040 580 7372. Klubbens webbplats hittas
på http://www.sral.fi/oh7abe Välkomna!

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte på klubben i
Viasvesi i Björneborg onsdagen den 30 januari klockan 19.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Sven Malen,
OH2ZR, lämnat oss. Vi hedrar Svens minne med en stunds tystnad.

CW-övningar på bandet

Retu, OH3WK, kan inte längre fortsätta erbjuda CW-utlärning på bandet.
Han önskar tacka alla deltagande. Retu fortsätter som läsare av
handiham-bulletinen. Bulletinen sänds den andra lördagen varje månad
klockan 14.30 på SRAL:s bulletinfrekvens.

Examen i Jyväskylä

I Jyväskylä anordnas ett radioamatörsexamenstillfälle torsdagen den 17
januari 2008 klockan 18.00. Examen hålls på radioklubben i
Monitoimitalo på adressen Kuntoportti 3, Jyväskylä. Anmälningar görs
fram till den 15 januari åt Jyrki per telefon (014) 264 049 eller
e-post oh6vv & sral.fi.

Bemärkelsedagar

75 år
15.01. Kimmo Koljonen, OH8OT
16.01. Arvo Ritmala, OH3ZP
20.01. Jorma Vanhala, OH5RE
20.01. Tauno Michelsson, OH2OQ
21.01. Lars Ekblom, OH2-0291

70 år
12.01. Jean Haukatsalo, OH2JC / OH2KMO / OH9KMO / KC8GDO
17.01. Jukka Järvinen, OH2MIN
17.01. Kalevi Rantanen, OH2GC
19.01. Heikki Keto, OH2TW / OH6TW / F5VGS / HB9AZD

60 år
14.01. Seppo Nurmi, OH3LYA / OH0LYA

50 år
13.01. Jussi Hartikainen, OH3NAQ
20.01. Ilkka Herttua, OH2AVD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

ZD7X St. Helena, fram till april, 80 m, CW och SSB. QSL via W0MM.

TO5FJ St. Barthelemy, fram till den 20 januari, 160-10 m, mestadels
SSB, men även CW och RTTY. QSL via F6EXV.

J8ARF St. Vincent, fram till den 15 januari, mestadels 20 m.
Operatören är aktiv under sin fritid. QSL via G3XJE.

V55SRT Namibia, fram till september, HF-banden, SSB, RTTY och PSK. QSL
via IZ8EDJ.

På kommande:

VP6D Ducie, kommer igång ungefär den 11 februari nattetid lokal tid,
160-6 m. Ifall vädret tillåter, fortsätter operationen fram till
slutet av februari. QSL direkt åt DL6LAU.

Raili, OH2HOD; Esko, OH2ME och Keke, OH2OT, är igång från Gran Canaria
EA8 åtminstone 16-21 januari på alla band. CW/SSB, OH-stationer önskar
i synnerhet under HA-tävlingen, lördag-söndag kl. 12-12 UTC.

IOTA-Tips

J5C, AF-020, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via F5TVG.

DP0GVN, AN-016, HF-band, SSB och PSK31. QSL via DL5EBE.

HI/IZ5JNQ, NA-096, fram till den 26 januari, 20, 15 och 10 m, SSB och
digitala sändarslag. QSL direkt åt IZ5JNQ.

AH0V, OC-086, fram till den 14 januari, 80-6 m, CW, SSB och digitala
sändarslag. Även satelliter. QSL via JI5RPT. Även KH0/JI5USJ är igång,
QSL via JI5USJ.

På kommande:

5H1CM, AF-032, den 13-24 januari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY.
Operatören är igång vid sidan om semestrande. QSL via DL7CM.

HL5YI/4, AS-060, 18-21.1., 80, 40, 20 och 10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via HL5YI.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 070 Club PSKFest, Hunting Lions In The Air,
North American QSO Party, NRAU-Baltic Contest och DARC 10 m Contest.

Nästa tisdag, den 15 januari står NAC 1,3GHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open Contest, CQ UT Contest, UK DX RTTY
Contest och Hungarian DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20
januari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX