Svensk bulletin 03/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0803S
Kanslibulletin 03/08 19.1.2008

INNEHÅLL
Yasme-stiftelsen belönade bl.a. finländare
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkselsedagar
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Yasme-stiftelsen belönade bl.a. finländare

Radioamatörstiftelsen The Yasme Foundation har valt mottagarna för
belöning för år 2007. Stiftelsen belönar nu för första gången personer
som utmärkt sig inom olika branscher av radioamatörverksamheten. I
priset ingår både en plakett och en pengabelöning.

Stiftelsen är en icke-kommerciell sammanslutning, vars
verksamhetsområden är bl.a. vetenskapliga och skolningsverksamhet som
berör radioamatörverksamheten. Även framförande och främjande av
radioamatörhobbyn ingår i verksamheten.

Bland de belönade finns Jukka Salomaa, OH2BUA och Antti Kantola,
OH5TB. Som motivering för belöningen är grundandet och
upprätthållandet av den första DX-clustern som baserar sig på
internet, och som dessutom används världsomspännande. I motiveringarna
konstateras att "de belönade skapade ett verktyg, som grundligt
ändrade karaktären av QSOande på HF".

Övriga belönade är Joe Arcue, W3HNK, som belönades för långvarigt
arbete som QSL-manager; Sheldon E. Shallon, W6EL, som belönades för
sitt arbete med propagationsprogram och James Brooks, 9V1YV, som fick
priset för sina DX- och expeditionsvideon.

Styrelsen för Yasme-stiftelsen konstaterar att de belönade osjälviskt
har använt sin tid och sina kunskaper för andras väl.

Mer information fås från adressen http://www.yasme.org.

Finlands Radioamatörförbund och bulletinsnickaren lyckönskar alla belönade.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Asmo
Ranta-Penttilä, OH3NNZ, gått bort. Vi hedrar Asmos minne med en stunds
tystnad.

Kerhot tiedottavat

Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE, håller sitt årsmöte söndagen
den 20 januari 2008 kl. 18.00 i Nurmes. Adressen till mötesplatsen är
Teollisuustie 2, Nurmes. Ytterligare information fås från klubbens
webbplats, eller per telefon 040 580 7372. Klubbens webbplats hittas
på http://www.sral.fi/oh7abe Välkomna!

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte på klubben i
Viasvesi i Björneborg onsdagen den 30 januari klockan 19.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte söndagen
den 3 februari 2008 klockan 13.00 på klubben, Hakapellontie 134. Jari
Koivurinne, OH3UW presenterar fjärrstyrning av radioamatörstation och
SDR-teknik inom radioamatörverksamheten i framtiden. Under evenemanget
kan man även diskutera ärenden som berör tidningen Radioamatööri med
Annika, OH2HSJ. Välkomna.

Bemärkselsedagar

85 år
24.01. Harry Uppgårdh, OH0AZZ

75 år
20.01. Jorma Vanhala, OH5RE
20.01. Tauno Michelsson, OH2OQ
21.01. Lars Ekblom, OH2-0291
24.01. Ossi Kekkonen, OH5TC

70 vuotta
19.01. Heikki Keto, OH2TW / OH6TW / F5VGS / HB9AZD

60 år
23.01. Unto Junikka, OH6XB
27.01. Folke Högnabba, OH6HP

50 år
20.01. Ilkka Herttua, OH2AVD
23.01. Pertti Korhonen, OH6GT
24.01. Sauli Varis, OH6FBZ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

Denna vecka har en försändelse QSL-kort kommit till SRAL:s kansli. I
korthögen finns kort åt följande OH-stationer:

OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AQ, OH2AV, OH2BLD, OH2BU, OH2CP,
OH2DZ, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2GVB, OH2HKE, OH2LO, OH2LZI, OH2NM,
OH2NRG och OH2VZ.

Det har även anlänt enstaka kort åt flera andra OH-stationer och
kortlådor åt stationerna OH2AA och OH2BH.

Välkomna till kansliet för att hämta kort.

DX-tips

A60ISG Förenta Arabemiraten, fram till den 24 januari, 80-10 m, CW,
SSB och digitala sändarslag. QSL via IZ8CLM.

C21HC Nauru, under ungefär en veckas tid, 20 m, CW och SSB. QSL via DL9HCU.

C91R Mozambique, fram till augusti, mestadels RTTY på 20 meter, men på
kommande är även 17, 15, 12 och 10 m. QSL via CT1BXT.

EP3PK Iran, har varit igång på 20 meter SSB och PSK. QSL via IK2DUW.

JW6RHA Spetsbergen, en YL-operatör är igång fram till den 24 januari,
åtminstone 20 m. QSL via LA6RHA.

VP8CLE Falkland, fram till den 2 februari, 80, 40, 20, 17, 15 och 10
m, endast SSB. Dessutom eventuellt via satelliterna AO-51 och SO-50.
QSL direkt via G1OCN. Även VP8DKW är igång, QSL direkt via 2E1DQZ.

ZK2PM Niue, under ungefär ett år, mestadels HF-banden, men även 6 m.
QSL via VK3APM.

Raili, OH2HOD; Esko, OH2ME och Keke, OH2OT, är QRV från EA8, Gran
Canaria, åtminstone den 16-21 januari 2008 på alla band. CW/SSB.
OH-stationer önskas speciellt i HA DX Contest detta veckoslut kl.
12-12 UTC.

På kommande:

VP6D Ducie, kommer på etern ungefär den 11 februari nattetid lokal
tid. 160-6 m. Om vädret tillåter, håller operationen på till slutet av
februari. QSL direkt åt DL6LAU.

CE0Z/LA6IKA Juan Fernandez, den 22-29 januari, 20, 15 och 10 m, CW och
PSK. QSL via LA6IKA.

TX5C Clipperton, den 7-17 mars, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL via N7CQQ.

T88SM Palau, 1-3 februari, 80-10 m, CW och SSB. QSL via JA6EGL. Även
T88HK, QSL via JE6DND och T88HS, QSL via JA6KYU är igång.

IOTA-tips

J5C, AF-020, fram till den 21 januari, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och
PSK. QSL via F5TVG.

5H1CM, AF-032, fram till den 24 januari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY.
Speciellt lägre band. QSL via DL7CM.

FO3RX, OC-067, SSB och digitala sändarslag, snart även CW. QSL via F1NGP.

HL5YI/4, AS-060, fram till den 21 januari, CW, SSB och RTTY, 80, 40,
20 och 10 m. Deltar i UK DX RTTY Contest detta veckoslut. QSL via
HL5YI.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, CQ UT Contest, UK DX RTTY
Contest och Hungarian DX Contest.

Nästa tisdag, den 22 januari, står NAC 2.3GHz+up i tur.

Nästa veckoslut tävlas BARTG Sprint Contest, CQ WW 160 m DX Contest,
REF Contest och UBA DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27
januari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX