Svensk bulletin 04/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0804S
Kanslibulletin 04/08 26.1.2008

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme 2.2.2008
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
CW-ring på 80 meter
CW-aktivitet på bandet
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme 2.2.2008

Nästa lördagen den 2 februari håller styrelsen sin frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk
tid. Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Reino
Tuominen, OH5RW lämnat oss. Vi hedrar Reinos minne med en stunds
tystnad.

Klubbarna meddelar

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt årsmöte på klubben i
Viasvesi i Björneborg onsdagen den 30 januari klockan 19.00.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen.

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte söndagen
den 3 februari 2008 klockan 13.00 på klubben, Hakapellontie 134. Jari
Koivurinne, OH3UW presenterar fjärrstyrning av radioamatörstation och
SDR-teknik inom radioamatörverksamheten i framtiden. Under evenemanget
kan man även diskutera ärenden som berör tidningen Radioamatööri med
Annika, OH2HSJ. Välkomna.

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben
tisdagen den 5 februari 2008 kl. 18.00. Kaffeservering. Välkommen.
Styrelsen.

Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen 7
februari 2008 klockan 18.30 i klubbutymmena. Adressen är Stålarmsgatan
3. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Kaffeservering.
Välkommen!

Lohjan radioamatöörit ry, OH2AAB, håller årsmöte 8 februari 2008
fr.o.m. kl. 18.15 i klubbutrymmena i yrkesläroverket. Adressen är
Toivonkatu 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Styrelsen.

Bemärkelsedagar

85 år
01.02. Matti Kurkinen, OH2EJ

80 år
04.02. Suomen Radioamatööriliiton kunniapuheenjohtaja Osmo A. Wiio, OH2TK

75 år
03.02. Martti Vanninen, OH2SS

60 år
27.01. Folke Högnabba, OH6HP
29.01. Kari Myllylä, OH1-4559
02.02. Juhani Horelli, OH3ZQ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-ring på 80 meter

CW-ringen samlas på frekvensen 3533 kHz +- QRM. En norggrannare
tidpunkt finns inte, men alla kan lyssna på frekvensen när dom vill.

CW-aktivitet på bandet

Test utförs över hur CW QSO:n på CW hörs från Åbo. Tidpunkterna är
lördagen den 26 januari klockan 14.00 och söndagen den 27 januari
fr.o.m. klockan 10.00.

Operatören är Leo, OH1FJ. Radion är VRFKC, modell 1945, effekt 1 W.
Antennen är en halvvågsdipol. Så många motstationer som möjligt
önskas, så att hörbarheten kan kartläggas runtom hela Finland.
Stationen är aktiv så länge som konditionerna räcker till. Den
planerade frekvensen är 3533 kHZ +- QRM. Om QRM finns flyttar
stationen neråt. Vi hörs på bandet.

DX-tips

J79SJ Dominica, fram till den 29 januari, mest CW. Deltar eventuellt i
CQ WW 160 meter contest detta veckoslut. QSL via W5FO.

OJ1ABOA Antarktis, Mika är oftast igång på 20 meter ca 0000 UTC. Hans
arbetskommendation på Sydpolen varar till mitten av februari. QSL via
OH2FFP.

VP6PR Pitcairn, fram till den 9 februari, 160-10 m, CW, RTTY och PSK.
QSL direkt åt JJ8DEN.

XW1B Laos, deltar detta veckoslut i CQ WW 160 m Contest. QSL via E21EIC.

S2 Bangladesh, anropet är möjligtvis S21YV, fram till den 11 mars,
mestadels SSB, PSK31 och RTTY, men även SSTV och CW. Deltar möjligtvis
i CQ WW WPX RTTY under andra veckoslutet i februari. QSL via KX7YT.

ZK2PM Niue, igång ungefär ett år, mest HF-band, men även 6 m. QSL via VK3APM.

OH0Z är igång i tävlingen CQ 160 meter CW 26-27.1. OH0Z deltar i
multi op. kategorin. OH-QSOn är välkomna. QSL via W0MM.

På kommande:

VP8DIF South Georgia, 27.1-28.2, huvudfokus på 15 m, men operatören
kommer även att vara igång på andra HF-band. QSL via DJ9ZB.

VK9DWX Willis, den 9-27.10, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via DJ2MX.

IOTA-tips

BY4JN/4, AS-150, fram till den 28 januari, 80-15 m, CW och SSB. QSL via BG4JUU.

HQ9R, NA-057, är igång detta veckoslut i CQ WW 160 meter Contest.
Efter tävlingen är stationen igång med anropet HR9/WQ7R. QSL för bägge
via K5WW.

VE2XB/VY0, NA-007, igång under flera månader. CW och SSB, 40, 30 och
20 m. Operatören är igång under sin fritid. QSL via VE2XB.

På kommande:

CU7T, EU-175, 31.1-5.2, mest CW, RTTY och PSK31. QSL via CT1GFK.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG Sprint Contest, CQ WW 160 m DX Contest,
REF Contest och UBA DX Contest.

Nästa veckoslut står 10-10 International Winter QSO Party, Mexico
International RTTY Contest och SRAL:s Grundtävling i tur.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 3
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX