Svensk bulletin 05/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0805S
Kanslibulletin 05/08 2.2.2008

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Silent Key
CW-ring på 80 meter
Pornaisten yläkoulu On The Air
Bemärkelsedagar
OJ1ABOA håller OH-mottagning
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt årsmöte söndagen
den 3 februari 2008 klockan 13.00 på klubben, Hakapellontie 134. Jari
Koivurinne, OH3UW presenterar fjärrstyrning av radioamatörstation och
SDR-teknik inom radioamatörverksamheten i framtiden. Under evenemanget
kan man även diskutera ärenden som berör tidningen Radioamatööri med
Annika, OH2HSJ. Välkomna.

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben
tisdagen den 5 februari 2008 kl. 18.00. Kaffeservering. Välkommen.
Styrelsen.

Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen 7
februari 2008 klockan 18.30 i klubbutymmena. Adressen är Stålarmsgatan
3. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Kaffeservering.
Välkommen!

Lohjan radioamatöörit ry, OH2AAB, håller årsmöte 8 februari 2008
fr.o.m. kl. 18.15 i klubbutrymmena i yrkesläroverket. Adressen är
Toivonkatu 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Styrelsen.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena på Radiomäki den 18 februari klockan 18.30. Klubben
bjuder på kaffe. Välkommen.

OH2ABB:s klubbkvällar i tillfälliga utrymmen

Porvoon RadioHarrastajat ry., OH2ABB, håller sina klubbkvällar i
tillfälliga utrymmen. Adressen är Linnankoskenkatu 24, ingång från
gårdssidan. Klubbkvällar hålls en gång per månad klockan 18.00-20.00.
Vårens klubbkvällar hålls följande dagar: 27.2, 26.3, 30.4 och
28.5.2008. Mer information och körinstruktioner fås från klubbens
webbplats http://www.oh2abb.fi/.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Toivo Koskinen,
OH1RN och Heikki Alanen, OH2AYT lämnat oss. Vi hedrar Toivos och
Heikkis minne med en stunds tystnad.

CW-ring på 80 meter

CW-ringen samlas på frekvensen 3533 kHz +- QRM. En norggrannare
tidpunkt finns inte, men alla kan lyssna på frekvensen när dom vill.

Pornaisten yläkoulu On The Air

Radioevenemanget anordnas på Pornaisten yläaste lördagen den 9
februari 2008 klockan 09.00-11.30. Under evenemanget är
högstadieeleverna aktiva som second operarator på olika band, beroende
på konditionerna. De planerade frekvenserna är 3720 kHz, 14315 kHz och
145,525 MHz. Även repeatrarna på 2 meter och 70 cm används.
Motstationer önskar och i synnerhet önskas att unga radioamatörer
deltar. Tack! Springpojkarna i evenemanget är Eki, OH2EKK och Oiva,
OH2OLK (11 år).

Bemärkelsedagar

80 år
04.02. SRAL:s hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK

75 år
03.02. Martti Vanninen, OH2SS
09.02. Risto Paju, OH2OY / OH4OX

70 år
08.02. Heikki Havo, OH2HH
10.02. Birgitta Wiklund, OH6LJK
11.02. Veikko Anttonen, OH2RL / OH3VX

60 år
02.02. Juhani Horelli, OH3ZQ
05.02. Eino Tähtinen, OH8TU

50 år
06.02. Kimmo Luoto, OH2BRL
07.02. Pentti Jutila, OH8VJ / OH6MRA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OJ1ABOA håller OH-mottagning

Den finska stationen på Sydpolen, OJ1ABOA, håller OH mottagning
lördagen den 2 februari och söndagen den 3 februari.

Tidtabellen är följande:

Kl. 1200-1300 UTC, 14160 kHz ± QRM
Kl. 1300-1330 UTC, paus under SRAL:s bulletin
Kl. 1330-1600 UTC, 14160 kHz ± QRM
Kl. 1800-2230 UTC, 7050 kHz ± QRM

Troligen kommer stationen att vara aktiv även nästa veckoslut med
samma tidtabell.

DX-tips

3Y0E Bouvet, fram till den 14 februari, har varit aktiv på åtminstone
20 meter. QSL via LZ3HI.

FJ/G3TXF St. Barthelemy, fram till den 5 februari, 40-10 m, CW. QSL via G3TXF.

VP5/WA1UKN Turks & Caicos, fram till den 7 maj, 40, 20, 17, 15, 12 och
10 m. QSL via WA1UKN.

VP6PR Pitcairn, fram till den 9 februari, 160-10 m, CW, RTTY och PSK.
QSL direkt åt JJ8DEN.

VP8DIF South Georgia, fram till den 28 februari, huvudbandet är 15 m,
men operatören kommer även att aktivera andra HF-band. QSL via DJ9ZB.

ES90, många stationer kommer under februari månad att använda ES90
prefix i Estland.

På kommande:

H7/NP3D Nicaragua, den 3-8 februari, alla band, CW, SSB, RTTY och
PSK31. Stationen deltar även i CQ WW WPX RTTY-tävlingen. QSL via
W3HNK.

PJ2/W8AV Curacao, den 4-18 februari, HF-band, CW och en del RTTY.
Operatören är aktiv vid sidan om semestrande. QSL via W8AV.

TI9K Cocos Island, den 6-14 februari, 160-6 m, CW, SSB, RTTY och PSK.
Även EME på två meter och 70 cm. Sex stationer är igång. QSL via
EA2CRX.

IOTA-tips

PW2M, SA-071, fram till den 8 februari, 160-10 m. QSL via AI4U.

XR7A, SA-043, fram till den 6 februari. Efter detta är operatörerna
igång från ögruppen SA-053 under tiden 9-12 februari. Anropet är XR7W.
Väderreservetion. Mestadels 40, 30 och 20 m. QSL via HA1AG.

E51WWA, OC-013, fram till den 7 februari, 80-10 m, CW och SSB. QSL via AD7AF.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International Winter QSO Party, Mexico
International RTTY Contest och SRAL:s Grundtävling.

Nästa tisdag, den 5 februari, står NAC VHF i tur och torsdagen den 7
februari NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas Asia-Pacific Sprint, CQ WW RTTY WPX Contest,
Dutch PACC Contest, RSGB 1,8 MHz Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 10
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX