Svensk bulletin 06/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0605S
Kanslibulletin 06/08 9.2.2008

INNEHÅLL
Höstdagarna 2008
Tavarapörssi på internet
Klubbarna meddelar
Bemärkselsedagar
Examen i Rovaniemi
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstdagarna 2008

Anordningsrättigheterna för SRAL:s Höstdagar 2008 utlyses nu för
ansökning åt klubbar. På grund av postomrösntningstidtabeller bör
SRAL:s höstmöte hållas den 22 november. Höstdagarna kan vara ett
endagsevenemang som byggs upp runt höstmötet, eller också ett
evenemang som vara ett helt veckoslut. SRAL:s styrelse väntar på
ansökningar fram till den 15 mars. Ansökningar kan skickas antingen
till SRAL:s kansli eller per e-post till styrelsen på adressen
hallitus & sral.fi.

Tavarapörssi på internet

Spalten Tavarapörssi från tidningen Radioamatööri publiceras från och
med nu på medlemssidan på SRAL:s webbplats, fr.o.m. den första
distributionsdagen. Till medlemssidorna kommer man via den vänstra
menyn på SRAL:s webbplats vid punkten "Jäsenille". Den direkta
adressen är http://www.sral.fi/members/. Från ifrågavarande adress
finns information om att registrera sig till medlemssidorna. Märk att
användarnamnet till medlemssidorna alltid är medlemmens anrop.
Tavarapörssi för februari finns att läsas på SRAL:s medlemssidor.

Klubbarna meddelar

Saimaan Viitoset ry., OH5AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte lördagen
den 16 februari 2008 kl. 14.00 i klubbutrymmena. Adressen är
Meijerikatu 4, Lappeenranta. Förutom de stadgeenliga ärendena
behandlas även de ärenden som nämns i möteskallelsen. Kaffeservering.
Välkomna!

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena vid klubbhuset den 17 februari 2008 kl. 14.00. Adressen
är Metsontaival 19. Kaffeservering. Välkomna att besluta om ärenden i
vår klubb! Styrelsen.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena på Radiomäki den 18 februari 2008 kl. 18.30. Klubben
bjuder på kaffe. Välkommen.

Kouvolan Radiokerho håller sitt vårmöte söndagen den 24 februari 2008
kl. 13.00 i Computec Oy:s utrymmen. Adressen är Juholankatu 8,
Kouvola.
I mötet framläggs bl.a. förra årets bokslut och konton för
godkännande. Även höstens Turva 2008 övningar och sommarlägret i
Kekäleniemi behandlas.
Kaffeservering. Välkomna. Styrelsen.

Iisalmen Radiokerho, OH7AI, håller sitt årsmöte den 24 februari 2008
kl. 14.00 finsk tid. I stället för den tidigare nämnda, är adressen nu
Kivirannantie 12. Vägledning finns och kan även fås via repeatern.
Välkomna.

Bemärkselsedagar

75 år
09.02. Risto Paju, OH2OY / OH4OX

70 år
10.02. Birgitta Wiklund, OH6LJK
11.02. Veikko Anttonen, OH2RL / OH3VX
13.02. Altti Myllylä, OH3WN
15.02. Teuvo Kettunen, OH3EQ
17.02. Vesa Mäkelä, OH3WF

60 år
13.02. Artti Teuri, OH2BRN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Examen i Rovaniemi

Radioamatörexamen hålls i Rovaniemi fredagen den 7 mars runt
middagstid. Platsen är troligen Neste i Alakorkalo, men om många
deltagare dyker upp bör platsen väljas om. Mer information fås av
Juha, OH8CW/OH8BQT per telefon 050 351 8873.

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

Denna vecka har en försändelse QSL-kort kommit till SRAL:s kansli. I
korthögen finns kort åt följande OH-stationer:

OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AQ, OH2AV, OH2BLD, OH2BN, OH2BU,
OH2CP, OH2DZ, OH2EI, OH2ET, OH2FS, OH2GB, OH2HKE, OH2JLN, OH2LO,
OH2LZI, OH2NM, OH2NRG, OH2TA och OH2VZ.

Några enstaka kort har kommit åt flera OH-stationer, och en kortlåda
har kommit åt OH2AA. Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

DX-tips

4U1UN FN:s högkvarter, deltar detta veckoslut i CQ WW RTTY WPX
tävlignen. QSL via HB9BOU.

3Y0E Bouvet, fram till den 14 februari, har åtminstone varit igång på
20 meter. QSL via LZ3HI.

VP8DIF South Georgia, fram till den 28 februari, huvudbandet är 15 m,
men operatören kommer även att aktivera andra HF-band. QSL via DJ9ZB.

PJ2/W8AV Curacao, fram till den 18 februari, HF-banden, CW och en del
RTTY. Operatören är igång vid sidan om semestrande. QSL via W8AV.

S21ZDT Bangladesh, fram till den 17 februari, SSB och digitala
sändarslag, veckoslut och kvällar lokaltid. QSL via SM4XIH.

V31YN Belize, till slutet av februari. QSL via DJ4KW. Även YL är igång
med anropet V31GW, QSL via DK9GG. Operatörerna är igång från
IOTA-ögruppen NA-180 den 19-25 februari med anropen V31YN/p och
V31GW/p.

YI9PT Irak, 20 och 17 m, aktiverar även andra HF-band när han får en
yagi. QSL via N4XP.

HI3T Dominikanska republiken, deltar detta veckoslut i CQ WW RTTY WPX
i kategorin Single Op/All Band/Low Power. QSL via ON4IQ.

OA4O Peru, deltar detta veckoslut i CQ WW RTTY WPX i kategorin
Multi/Single. QSL via byrå.

T77CD San Marino, eltar detta veckoslut i CQ WW RTTY WPX. QSL direkt åt I0MWI.

På kommande:

VP6DX Ducie, fr.o.m. den 12 februari till slutet av månaden. 160-6 m,
CW, SSB och RTTY. Sju stationer är igång. QSL direkt åt DL6LAU.

T32OU Östra Kiribati, den 12-26 februari, 160-10 m, mest CW, men även
SSB och RTTY. QSL via N7OU. Även T32YA är igång, QSL via W7YAQ.

C56YK Gambia, från den 11 februari till den 6 mars, 160-10 m, SSB,
RTTY, SSTV och PSK. QSL via ON7YK.

PZ5WW, PZ5DD, PZ5TX och PZ5AY Suriname, den 13-18 februari, 160-10 m,
speciellt lägre band. QSL till PZ5DD och PZ5WW via K8DD, QSL till
PZ5TX via KB8TXZ och QSL till PZ5AY via W5JAY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Asia-Pacific Sprint, CQ WW RTTY WPX Contest,
Dutch PACC Contest, RSGB 1,8 MHz Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa tisdag, den 12 februari står NAC UHF i tur, och på torsdagen den
14 februari NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX