Svensk bulletin 07/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0807S
Kanslibulletin 07/08 16.2.2008

INNEHÅLL
Höstdagarna 2008
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
CW-utlärning på bandet
Examen i Rovaniemi
Mässresa till Tyskland
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Höstdagarna 2008

Anordningsrättigheterna för SRAL:s Höstdagar 2008 utlyses nu för
ansökning åt klubbar. På grund av postomrösntningstidtabeller bör
SRAL:s höstmöte hållas den 22 november. Höstdagarna kan vara ett
endagsevenemang som byggs upp runt höstmötet, eller också ett
evenemang som vara ett helt veckoslut. SRAL:s styrelse väntar på
ansökningar fram till den 15 mars. Ansökningar kan skickas antingen
till SRAL:s kansli eller per e-post till styrelsen på adressen
hallitus & sral.fi.

Klubbarna meddelar

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena vid klubbhuset den 17 februari 2008 kl. 14.00. Adressen
är Metsontaival 19. Kaffeservering. Välkomna att besluta om ärenden i
vår klubb! Styrelsen.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, håller sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbutrymmena på Radiomäki den 18 februari 2008 kl. 18.30. Klubben
bjuder på kaffe. Välkommen.

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt stadgeenliga årsmöte
tisdagen den 19 februari kl. 19, på adressen Vapaudentie 23, Nivala.
Kaffeservering och även bastun är varm som avslutning på mötet.
Välkomna!

Kouvolan Radiokerho håller sitt vårmöte söndagen den 24 februari 2008
kl. 13.00 i Computec Oy:s utrymmen. Adressen är Juholankatu 8,
Kouvola. I mötet framläggs bl.a. förra årets bokslut och konton för
godkännande. Även höstens Turva 2008 övningar och sommarlägret i
Kekäleniemi behandlas. Kaffeservering. Välkomna. Styrelsen.

Iisalmen Radiokerho, OH7AI, håller sitt årsmöte den 24 februari 2008
kl. 14.00 finsk tid. I stället för den tidigare nämnda, är adressen nu
Kivirannantie 12. Vägledning finns och kan även fås via repeatern.
Välkomna.

Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i klubbrummet tisdagen den 26
februari klockan 18.30. Adressen är Keskuspuistokatu 21, Kemi.
Välkomna.

OH2AP håller sitt årsmöte torsdagen den 28 februari klockan 19 i nedre
våningen av klubbutrymmena i Järvenpään Seurojentalo. På mötet
behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering. Alla med för att
fatta gemensamma beslut.

Bemärkelsedagar

70 år
17.02. Vesa Mäkelä, OH3WF

60 år
23.02. Ernst Ekström, OH2LXB / OH2EDA

50 år
23.02. Esko Satomäki, OH1MVM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-utlärning på bandet

Retu, OH3WK, börjar åter CW-utlärningen på bandet. Han ger dagligen
klockan 18.00 under en halvtimme serier på fem tecken på frekvensen
3544 kHz. Som avslutning tar Retu emot rapporter.

Examen i Rovaniemi

Radioamatörexamen hålls i Rovaniemi fredagen den 7 mars runt
middagstid. Platsen är troligen Neste i Alakorkalo, men om många
deltagare dyker upp bör platsen väljas om. Mer information fås av
Juha, OH8CW/OH8BQT per telefon 050 351 8873.

Mässresa till Tyskland

OH6AG kommer att ordna en buss/båtresa till mässan "Ham Radio 2008"
från den 25 juni till den 2 juli. Alla köpta saker kan alltså tas med
hem lätt. Mer information om resan fås från webbplatsen
http://www.multi.fi/~oh6ag/html/hamfest2008.html. Man kan även be om
mer information per e-post från adressen oh6nt & sral.fi. Ifall du
önskar ge tips på ställen där det är värt att stanna längs vägen tas
de gärna emot per e-post. Välkomna med önskar OH6AG.

DX-Tips

VP6DX Ducie, till slutet av februari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Sju
stationer är igång. QSL direkt till DL6LAU.

A45XR Oman, är aktiv på 30 meter. QSL direkt.

CE0Y/K0HML, Påsköarna, fram till den 20 februari, 80 och 20 m,
operatören är aktiv under sin fritid. QSL via K0HML.

FT5XR Kerguelen, är igång den 15 och 16 februari.

JD1BMM Minami Torishima, fram till den 19 februari, operatören är
igång på HF under sin fritid. QSL via JD1BMM.

JD1BLY Ogasawara, fram till den 28 februari, 160-6 m, CW, SSB och
digitala sändarslag. Även EME och satelliter på två meter. QSL via
JI5RPT. Även JD1BMO, QSL via JE1EKS och JD1BMP, QSL via JM1WBB är
igång.

T32OU Julöarna, fram till den 26 februari, mestadels CW, men även SSB
och RTTY, 160-10 m. QSL via N7OU. Även T32YA, QSL via W7YAQ är igång.

På kommande:

XU7XRO Kambodja, från den 20 till 26 februari, HF-band, CW, SSB och
digitala sändarslag. Deltar eventuellt i CQ WW 160 meter contest. QSL
via M5AAV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest.
Nästa tisdag, den 19 februari står NAC 1,3 GHz i tur, och onsdagen sen
20 februari AGCW Semi-Automatic Key Evening.
Nästa veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, CQ WW 160 m Contest,
REF Contest, UBA DX Contest och High Speed Club CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX